Dialekt małopolski - Podhale
Wie¶ Dzianisz dzi¶ PDF Drukuj Email
Izabela St±por   

Nazwa wsi: Dzianisz (gw. Dzianis).

postać D. i Msc.: Dzianisza, Dzianiszu (gwarowo też: Dzi|anisa, w Dzi|anisie).

Przymiotnik od nazwy wsi: dzianiszański (gw. dzi|anisiański lub dzianiski).

Nazwa mieszkańców: dzianiszanin, dzianiszanka (gw. dzianisok // dzi|anison, dzi|anisanka).

Gmina: Ko¶cielisko.

Powiat: tatrzański.

Województwo: małopolskie.

Położenie: Wie¶ położona jest wzdłuż Potoku Dzianiskiego (Dzianiszańskiego) po północnej stronie Pasma Gubałowskiego, 11 km od Zakopanego. Jest to najdalej wysunięta na południe czę¶ć województwa małopolskiego. Wokół położone s± dwie najpiękniejsze doliny: Ko¶cieliska i Chochołowska z licznymi trasami do pieszych wędrówek i ¶cieżkami rowerowymi.

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa nowos±deckiego.

Parafia: Dzianisz.

Ludno¶ć: 1800 mieszkańców (2006 r.).

Liczba domów: 400-500 (dane uzyskane od P. Michniaka).

Powierzchnia wsi: 17 km2.

Nazwa wsi etymologicznie wywodzi się od wołoskiego Dzea-nysz, co w wolnym tłumaczeniu oznacza rzekę w dolinie. Dzianisz pod względem gwarowym przynależy do dialektu małopolskiego (gwara podhalańska). We wsi jest osiem gospodarstw agroturystycznych.

Wsie s±siaduj±ce: Ko¶cielisko, Witów, Chochołów, Ciche, Nowe Bystre.

 

Dane statystyczne za:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzianisz

oraz dzięki uprzejmo¶ci pracowników Domu Ludowego Zwi±zku Podhalan w Ko¶cielisku i mgra Pawła Michniaka (liczba domów, okre¶lenia gwarowe Dzianisza i jego mieszkańców, wsi s±siaduj±cych); okre¶lenia gwarowe mieszkańców, w tym forma dzi|anison - też od informatorki, pani Marii Kamińskiej.

 

Fotografie: Alina Kępińska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »