Wprowadzenie do przewodnika
Autorzy PDF Drukuj Email
Halina Kara¶   

AUTORZY

 

ALEK BE¦KA I MARTA CHRZˇSTKA – Podhale (Dzieje wsi Dzianisz, Wie¶ dzi¶ Dzianisz, Teksty gwarowe z Ko¶cieliska nr 3,7) oraz MAGDALENA DAWID – Teksty gwarowe z Ko¶cieliska nr 4-6)

KAROLINA BIELENIN-LENCZOWSKA – Kultura ludowa a gwary ludowe (z H. Kara¶) w czę¶ci: Podstawy dialektologii, Dialekt wielkopolski (Kultura ludowa), Bory Tucholskie (Kultura ludowa), Kociewie (Kultura ludowa z E. Kwapień), Dialekt ¶l±ski (Kultura ludowa), ¦l±sk południowy (Kultura ludowa), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z E. Kwapień), Żywiecczyzna (Kultura ludowa), Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z E. Kwapień), Kurpie (Kultura ludowa), Spisz (Kultura ludowa)

MARIA CICHY – prezentacja po¶więcona kulturze Mazowsza północno-wschodniego (zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa)

STANISŁAW CYGAN Kieleckie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bieliny, Dzieje wsi Radkowice; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Bieliny, Wie¶ dzi¶ Radkowice, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bieliny, Radkowice; Kultura ludowa; Literatura)

ALICJA DYL – Łowickie (współudział w opr. kultury ludowej z E. Kwapień i P. Wysockim)

JUSTYNA GARCZYŃSKADialekt mazowiecki (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu), Mazowsze bliższe (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Drwały, Janówek; Dzieje wsi Drwały, Dzieje wsi Janówek; Wie¶ dzi¶ Drwały, Wie¶ dzi¶ Janówek; Literatura), Mazowsze dalsze (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Borucza, Strachówka; Dzieje wsi Strachówka; Wie¶ dzi¶ Borucza, Wie¶ dzi¶ Strachówka), Warmia (Dzieje wsi Dorotowo, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Dorotowo, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Dorotowo 1), Ostródzkie (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Iwanki), Mazury (Geografia regionu, Dzieje wsi Biała Piska, Wie¶ dzi¶ Biała Piska; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Biała Piska), Pogranicze Mazowsza (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Słupica; Dzieje wsi Słupica; Wie¶ dzi¶ Słupica)

ZBIGNIEW GREŃ ¦l±sk południowy (Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Istebna)

IRENA HARASIMOWICZ Krajna (Historia regionu, Dzieje wsi Rudna; Wie¶ dzi¶ Rudna; Teksty gwarowe: Rudna; Literatura)

WERONIKA IWANEK Żywiecczyzna (Dzieje wsi Korbielów, Dzieje wsi Złatna, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Korbielów, Wie¶ dzi¶ Złatna)

ALICJA KACZMAREK I ANNA WOSIAK Lubawskie (Geografia regionu, Dzieje wsi Zwiniarz, Wie¶ dzi¶ Zwiniarz, współudział: Teksty gwarowe)

HALINA KARA¦ – redakcja cało¶ci, Wprowadzenie, "Podstawy dialektologii" (w tym: Kultura ludowa a gwary z K. Bielenin-Lenczowsk±), "Leksykon terminów i pojęć dialektologicznych", Dialekt małopolski (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu; Dialekt wczoraj i dzi¶),  Dialekt wielkopolski (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu), Nowe dialekty mieszane; Ziemia biecka (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bugaj, Dzieje wsi Olszyny; Dzieje wsi Sitnica; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Bugaj, Wie¶ dzi¶ Olszyny, Wie¶ dzi¶ Sitnica; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bugaj, Olszyny, Sitnica; Kultura ludowa; Literatura), S±decczyzna (Geografia regionu, Dzieje wsi Łososina Górna, Dzieje wsi Młyńczyska; Dzieje wsi Podegrodzie; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Łososina Górna, Wie¶ dzi¶ Młyńczyska, Wie¶ dzi¶ Podegrodzie; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwara podegrodzka po półwieczu od badań Eugeniusza Pawłowskiego; Teksty gwarowe: Łososina Górna, Młyńczyska, Podegrodzie; Kultura ludowa; Literatura), Spisz (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Jurgów, Dzieje wsi Niedzica; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Jurgów, Wie¶ dzi¶ Niedzica, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Jurgów, Niedzica; Literatura), Żywiecczyzna (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Korbielów, Złatna; Literatura), Łowickie (Geografia regionu, Dzieje wsi Piaski, Dzieje wsi Urzecze; Wie¶ dzi¶ Piaski, Wie¶ dzi¶ Urzecze, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Boczki, Piaski, Urzecze, Zabostów; Literatura), Kurpie (Geografia regionu, Dzieje wsi Charcibałda; Dzieje wsi Dylewo, Dzieje wsi Kadzidło, Wie¶ dzi¶ Charcibałda, Wie¶ dzi¶ Dylewo, Wie¶ dzi¶ Kadzidło; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Charcibałda, Dylewo, Kadzidło; Literatura), Mazowsze dalsze (Dzieje wsi Borucza, Dzieje wsi Niećkowo, Wie¶ dzi¶ Niećkowo, Teksty gwarowe: Niećkowo) Suwalszczyzna (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Jegliniec, Dzieje wsi Potasznia; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Jegliniec, Wie¶ dzi¶ Potasznia, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwary suwalskie na tle gwar Mazowsza i Kresów północno-wschodnich; Teksty gwarowe: Jegliniec, Potasznia; Literatura), Kociewie (Geografia regionu, Wie¶ dzi¶ Miłob±dz, Wie¶ dzi¶ Mirotki, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Stan gwar kociewskich dzi¶; Teksty gwarowe: Mirotki, opracowanie opowiadania i scenariuszy w gwarze kociewskiej autorstwa Barbary Pawłowskiej; Literatura), Bory Tucholskie (Geografia regionu, Dzieje wsi Klonowo, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Bysław, Wie¶ dzi¶ Cekcyn, Wie¶ dzi¶ Klonowo, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwary borowiackie jako typ gwar przej¶ciowych; Teksty gwarowe: Bysław, Cekcyn, Klonowo; Literatura), Krajna (Geografia regionu, Teksty gwarowe: Kleszczyna), Ziemia chełmińsko-dobrzyńska (Geografia regionu, Dzieje wsi Czumsk Mały, Dzieje wsi Kucborek; Wie¶ dzi¶ Czumsk Mały, Wie¶ dzi¶ Kucborek, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Czumsk Mały, Kucborek; Literatura), opracowanie obja¶nień terminów w "dymkach", Literatura do: Mazowsze dalsze, Mazury, Warmia, Ostródzkie, Pogranicze Mazowsza, ¦l±sk północny, ¦l±sk ¶rodkowy, ¦l±sk południowy, Lasowiacy.

JÓZEF Kˇ¦ Orawa (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Podsarnie, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Podsarnie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Tekst gwarowy: Podsarnie; Literatura), Podhale (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Bukowina Tatrzańska, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Bukowina Tatrzańska, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bukowina)

ALINA KĘPIŃSKA Sieradzkie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Chojne, Dzieje wsi WoĽniki; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Chojne, Wie¶ dzi¶ WoĽniki, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Chojne, WoĽniki, Zapusta; Kultura ludowa; Literatura), Łęczyckie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bogdańczew, Dzieje wsi Tum; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Bogdańczew, Wie¶ dzi¶ Tum, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bogdańczew, Tum; Kultura ludowa; Literatura), Podhale (Dzieje wsi Dzianisz, Wie¶ dzi¶ Dzianisz, Teksty gwarowe: Dzianisz)

JUSTYNA KOBUS Wielkopolska ¶rodkowa (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Baranówko, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Baranówko, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Baranówko; Literatura), Wielkopolska północna (Historia regionu, Dzieje wsi Sienno, Wie¶ dzi¶ Sienno, Teksty gwarowe: Sienno, Literatura)

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI - Kociewie (Historia regionu  z A. Piotrowsk±, Dzieje wsi Miłob±dz, Dzieje wsi Mirotki, Region dzi¶ z A. Piotrowsk±) 

AGNIESZKA KOZŁOWSKA, ALEKSANDRA ZIMMER, KATARZYNA SUCAJTYSLubawskie (Gwara regionu, Literatura, współudział: teksty gwarowe), MAŁGORZATA MITKA – Lubawskie (współudział: teksty gwarowe) – pod kierunkiem Piotra Sobotki

ALEKSANDRA KRAWCZYK-WIECZOREK Lubelszczyzna wschodnia (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Moniatycze, Dzieje wsi Hutków; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Moniatycze, Wie¶ dzi¶ Hutków, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Moniatycze, Hutków; Kultura ludowa; Literatura), Przemyskie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Kalników, Dzieje wsi Ostrów; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Kalników, Wie¶ dzi¶ Ostrów, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Kalników, Ostrów; Kultura ludowa; Literatura), Lubelszczyzna zachodnia (Dzieje wsi Giełczew, Wie¶ dzi¶ Giełczew, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Giełczew; Literatura), Kociewie (Teksty gwarowe: Miłob±dz)

MONIKA KRESA Podlasie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Czerwonka, Dzieje wsi Dolistowo Stare, Dzieje wsi Niemirów, Dzieje wsi ¦nieżki; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Czerwonka, Wie¶ dzi¶ Dolistowo Stare, Wie¶ dzi¶ Niemirów, Wie¶ dzi¶ ¦nieżki, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Czerwonka, Dolistowo Stare, Niemirów, ¦nieżki; Kultura ludowa; Literatura), ¦l±sk północny (Geografia regionu, Historia regionu z A. Piotrowsk±, Dzieje wsi Kuniów, Dzieje wsi Polska Nowa Wie¶, Dzieje wsi Przysiecz, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Kuniów, Wie¶ dzi¶ Polska Nowa Wie¶, Wie¶ dzi¶ Przysiecz, Teksty gwarowe: Kuniów, Polska Nowa Wie¶, Przysiecz), ¦l±sk ¶rodkowy (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Halemba, Dzieje wsi Kosztowy, Dzieje wsi Wilcza, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Halemba, Wie¶ dzi¶ Kosztowy, Wie¶ dzi¶ Wilcza, Teksty gwarowe: Halemba, Kosztowy, Wilcza),  Dialekt mazowiecki (Dialekt wczoraj i dzi¶), Mazowsze bliższe (Geografia regionu, Historia regionu, Region dzi¶), Mazowsze dalsze (Geografia regionu, Historia regionu, Region dzi¶), Kurpie (Historia regionu, Region dzi¶), Mazury (Historia regionu, Region dzi¶), Warmia (Geografia regionu, Historia regionu, Region dzi¶, Teksty gwarowe: Dorotowo 2, 3, 4, 5), Ostródzkie (Historia regionu, Region dzi¶), Lubawskie (Historia regionu, Region dzi¶), Łowickie (Historia regionu, Region dzi¶), Ziemia chełmińsko-dobrzyńska (Historia regionu, Region dzi¶), Pogranicze Mazowsza (Geografia regionu, Historia regionu, Region dzi¶), Wielkopolska zachodnia (Geografia regionu, Historia regionu, Region dzi¶, Literatura), Wielkopolska południowa (Geografia regionu, Historia regionu, Region dzi¶), Dialekt wielkopolski (Dialekt wczoraj i dzi¶), Krajna (Dzieje wsi Kleszczyna, Wie¶ dzi¶ Kleszczyna), Kujawy (Region dzi¶, Dzieje wsi Połajewo, Literatura)

EWELINA KWAPIEŃ Warmia i Mazury (Kultura ludowa), Kujawy (Kultura ludowa), Łowickie (Kultura ludowa przy współudziale P. Wysockiego i A. Dyl), Kociewie (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowsk±), Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowsk±), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowsk±)

MAGDALENA MAJDAK Pogranicza Mazowsza (Kultura ludowa)

BŁAŻEJ OSOWSKIWielkopolska wschodnia (Geografia regionu, Historia regionu; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Spławie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Spławie; Literatura), Wielkopolska północna (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary)

BARBARA PAWŁOWSKA Kociewie: opowiadanie i dwa scenariusze w gwarze kociewskiej (udostępnione przez Autorkę, opracowane pod względem cech gwarowych przez H. Kara¶)

AGNIESZKA PIOTROWSKA ¦l±sk północny (Historia regionu z M. Kres±), ¦l±sk południowy (Geografia regionu, Historia regionu, Region dzi¶, Dzieje wsi Istebna, Wie¶ dzi¶ Istebna z E. Zegler), S±decczyzna (Historia regionu), Żywiecczyzna (Historia regionu), Kujawy (Geografia regionu, Historia regionu), Kociewie (Historia regionu z K. Kowalkowskim, Region dzi¶ z K. Kowalkowskim), Bory Tucholskie (Historia regionu, Dzieje wsi Bysław, Dzieje wsi Cekcyn)

JERZY SIEROCIUK Wielkopolska południowa (Dzieje wsi Bukówiec Górny, Wie¶ dzi¶ Bukówiec Górny, Gwara regionu: Charakterystyka gwary, Teksty gwarowe: Bukówiec Górny), Wielkopolska zachodnia (Wie¶ dzi¶ D±brówka Wielkopolska, Gwara regionu: Charakterystyka gwary, Teksty gwarowe: D±brówka W.)

IZABELA STˇPOR – Lasowiacy (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi D±browica, Dzieje wsi Hucina, Dzieje wsi Jamnica, Dzieje wsi Mazury, Dzieje wsi Wola Raniżowska, Dzieje wsi Wola Żarczycka; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ D±browica, Wie¶ dzi¶ Hucina, Wie¶ dzi¶ Jamnica, Wie¶ dzi¶ Mazury, Wie¶ dzi¶ Wola Raniżowska, Wie¶ dzi¶ Wola Żarczycka, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: D±browica, Hucina, Jamnica, Mazury, Wola Raniżowska, Wola Żarczycka; Kultura ludowa), Krakowiacy wschodni (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Zalipie; Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Zalipie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Zalipie; Kultura ludowa), Krakowskie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Płazy, Region dzi¶, Wie¶ dzi¶ Płazy, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Płazy; Kultura ludowa; Literatura), Podhale (Kultura ludowa), Orawa (Dzieje wsi Jabłonka, Wie¶ dzi¶ Jabłonka, Teksty gwarowe: Jabłonka)

BARBARA TARAS Kujawy (Wie¶ dzi¶ Połajewo, Gwara regionu, Teksty gwarowe: Połajewo)

IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA Dialekt ¶l±ski (Zasięg i podziały dialektu ¶l±skiego, Charakterystyka dialektu ¶l±skiego, Dialekt wczoraj i dzi¶), ¦l±sk północny (Gwara regionu: Charakterystyka gwary), ¦l±sk ¶rodkowy (Gwara regionu: Charakterystyka gwary)

PIOTR WYSOCKI - Łowickie (Dzieje wsi Boczki, Dzieje wsi Zabostów, Wie¶ dzi¶ Boczki, Kultura ludowa z E. Kwapień i A. Dyl) 

EWA ZEGLER - ¦l±sk południowy (Wie¶ dzi¶ Istebna z A. Piotrowsk±)

 

 

RECENZENCI

Prof. dr hab. SŁAWOMIR GALA (ŁódĽ)

Prof. dr hab. ANNA KOWALSKA (Warszawa)

Prof. dr hab. HALINA PELCOWA (Lublin)

Prof. dr hab. BOGUSŁAW WYDERKA (Opole)

 

OPRACOWANIE WWW

MIKOŁAJ URBANOWSKI

WITOLD KIERA¦

 

GRAFIKA (MAPY)

PAWEŁ GARCZYŃSKI

ALEKSANDRA KRAWCZYK-WIECZOREK

MONIKA KRESA

IZABELA STˇPOR

 

EKSPLORATORZY

Stanisław Cygan – Kieleckie (Bieliny, Radkowice)

Justyna Garczyńska – Mazowsze dalsze (Borucza, Strachówka)

Weronika Iwanek – Żywiecczyzna (Korbielów, Złatna)

Halina Kara¶ – Ziemia biecka (Bugaj, Olszyny, Sitnica), Spisz (Jurgów), Mazowsze dalsze (Niećkowo), Lubelszczyzna wschodnia (Hutków) 

Józef K±¶ – Orawa (Podsarnie), Podhale (Bukowina Tatrzańska)

Alina Kępińska – Sieradzkie, Łęczyckie, Podhale (Dzianisz)

Justyna Kobus – Wielkopolska ¶rodkowa (Baranówko), Wielkopolska północna (Sienno z B. Osowskim)

Monika Kresa – ¦l±sk północny (Kuniów, Przysiecz, Polska Nowa Wie¶ z E. Kurowsk±)

Błażej Osowski – Wielkopolska wschodnia (Spławie), Wielkopolska północna (Sienno z J. Kobus)

Izabela St±por – Lasowiacy (D±browica, Hucina, Jamnica, Mazury, Wola Raniżowska, Wola Żarczycka), Krakowiacy wschodni (Zalipie), Krakowskie (Płazy), Spisz (Jurgów), Podhale (nagrania w tek¶cie o kulturze ludowej), Orawa (Jabłonka)

Aldona Rogowska – ¦l±sk północny (Polska Nowa Wie¶ – wiersz)

oraz zespołowo z poszczególnych regionów i wsi:

pod kierunkiem Justyny Garczyńskiej,:

Dagna Kruszewska, Małgorzata Nadwadowska – Spisz (Niedzica)

Ewa Mroczkowska (Charcibałda) - Kurpie

Agnieszka Kucharczuk, Aleksandra Kędzierska, Anna Józefina Czechak (Niemirów) – Podlasie

Agnieszka Komorowska, Monika Ku¶mierek, Wojciech Lenartowicz – ¦l±sk ¶rodkowy (Wilcza)

Kamila Dutkiewicz, Martyna Przedpolewska - Lubelszczyzna zachodnia (Giełczew)

Paweł Wiszomirski – Lubelszczyzna wschodnia (Moniatycze)

Joanna Matras, Anna Kłos, Anna Mijas (Łososina Górna), Izabela Piętka, Karolina Szymbor (Młyńczyska), Katarzyna Kalisz (Podegrodzie)  – S±decczyzna (Lachy)

Marta Fr±czek, Magdalena Lenart, Marta Michalak – Przemyskie

Małgorzata Mikulska i Magdalena Kozłowska (Jegliniec), Urszula Perkowska (Potasznia) – Suwalszczyzna

Marta Nowakowska i Natalia Rowińska (Bysław, Cekcyn), Katarzyna Antczak i Katarzyna Cackowska (Klonowo) – Bory Tucholskie

Piotr D±browski, Izabela Bogno, Adrianna Janusz, Tomasz Kupiecki (Miłob±dz, Mirotki) – Kociewie

Marta Osińska i Wioleta Sawicka – Krajna (Rudna)

Julia Pikacz, Anna Godziuk (Biała Piska) – Mazury

Paweł Ziętara (Drwały), Jakub Wawer, Wioletta Sawicka, Monika Ziuzia, Ewa Budek (Janówek) – Mazowsze bliższe

Dagmara Dusińska, Jolanta Kara¶ (Czumsk Mały), Monika Podko¶cielna, Katarzyna Składanek, Aleksandra Poprzeczko, Michał Krzymowski (Kucborek) – ziemia chełmińsko-dobrzyńska

pod kierunkiem Haliny Kara¶:

Beata Giełażyn (Dolistowo Stare) – Podlasie

Magdalena Lisowiec, Izabela Kraszewska – ¦l±sk południowy (Istebna)

Karol Samsel (Kadzidło), Ewelina Pajka (Dylewo) – Kurpie

Magdalena Kondratowicz, Karol Kwiatkowski – Pogranicze Mazowsza

Karolina Kurzydło, Ada Sieńkowska – Warmia

Piotr Wysocki – Łowickie (Boczki), Krajna (Kleszczyna)  

pod kierunkiem Aliny Kępińskiej i Izabeli Winiarskiej:

Alek Be¶ka, Marta Chrz±stka, Magdalena Dawid – Podhale (Ko¶cielisko)

pod kierunkiem Piotra Sobotki:

Alicja Kaczmarek, Anna Wosiak, Agnieszka Kozłowska, Katarzyna Sucajtys, Piotr Sobotka – Lubawskie

 

 

ZAPIS TEKSTÓW

Weronika Iwanek 

Jolanta Janusz

Monika Kresa

Iwona Konopińska 

Agnieszka Kozłowska

Anna Lipka

Małgorzata Mitka.

Anna Olczak

Agnieszka Piotrowska

Izabela St±por

Piotr Wysocki

Beata Zaluza

oraz autorzy opracowań gwarowych

 

BIBLIOGRAFIA

Justyna Suracka

Beata Zaluza

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

oraz autorzy opracowań gwar, kultury ludowej, historii i współczesno¶ci regionów

 

ZDJĘCIA I FILMY

Wiktor Antosik – Łowickie (kultura ludowa)

Aleksy Be¶ka - Podhale

Karolina Bielenin-Lenczowska – ¦l±sk i Żywiecczyzna (kultura ludowa)

Sigitas Birgielis – Suwalszczyzna

Dariusz Budzik – Podhale, Mazowsze dalsze

Marta Chrz±stek – Podhale

Renata Dombrowska – Kociewie

ks. A. Dworzycki – Lubelszczyzna wschodnia

J. Dybala – Lubelszczyzna zachodnia

Alicja Dyl – Łowickie (kultura ludowa)

Justyna Garczyńska – ziemia chełmińsko-dobrzyńska, Pogranicze Mazowsza, Mazowsze bliższe, Mazowsze (kultura ludowa), Wielkopolska (kultura ludowa)

Beata Giełażyn – Dolistowo Stare (Podlasie)

Bartłomiej Goł±b – Lubelszczyzna wschodnia (kultura ludowa), Lubelszczyzna zachodnia

Weronika Iwanek – Żywiecczyzna

Monika Jamróz – Kieleckie

Jolanta Janusz – ziemia biecka, S±decczyzna

Renata Jujeczka – Podhale

Alicja Kaczmarek i Anna Wosiek – Lubawskie

Halina Kara¶ – ziemia biecka, S±decczyzna, Spisz, Orawa, Przemyskie, Lubelszczyzna wschodnia, Mazowsze dalsze, Mazury

Joanna Karłowicz-Budzik – Mazowsze dalsze

Józef K±¶ – Podhale, Orawa

Alina Kępińska – Sieradzkie, Łęczyckie, Podhale

Justyna Kobus – Baranówko (Wielkopolska ¶rodkowa), Wielkopolska północna

Agnieszka Komorowska – Wilcza (¦l±sk ¶rodkowy)

Grażyna Ko¶cielna – Kociewie (Mirotki)

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek – Kociewie, Bory Tucholskie, Lubelszczyzna zachodnia, ¦l±sk południowy

Katarzyna Kresa - Podlasie

Monika Kresa- Podlasie, Pogranicze Mazowsza, Mazowsze bliższe, Spisz, ¦l±sk północny

Justyna Król – Łowickie (kultura ludowa)

Magdalena Kułak – Podlasie

Monika Ku¶mirek – Wilcza (¦l±sk ¶rodkowy)

Ewelina Kwapień – Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warmia, Lubelszczyzna wschodnia (kultura ludowa), Mazowsze (kultura ludowa), Łowickie (kultura ludowa)

Maciej Łabudzki – Kociewie, Bory Tucholskie, Krajna, Wielkopolska (kultura ludowa)

Wojciech Lenartowicz – ¦l±sk ¶rodkowy (Wilcza)

Magdalena Majdak – Pogranicze Mazowsza (kultura ludowa)

Sylwester Marchewka - Kurpie

Agnieszka Nowak – ¦l±sk ¶rodkowy

Angelika Ojdana – Podhale

Mieczysław Olender – Charcibałda (Kurpie)

Błażej Osowski – Spławie (Wielkopolska wschodnia)

Ewelina Pajka – Kurpie (Dylewo)

Dorota Pawłowska – Kociewie (Mirotki)

Jan Piotrowski – Mazowsze

Lidia Postek – Jurgów (Spisz)

Aldona Rogowska – Wielkopolska (kultura ludowa)

Tomasz Sandrzyk – Orawa

Wojciech Sandrzyk – Orawa

Julita Sarnowska – Łowickie (kultura ludowa)

Jerzy Sierociuk – Wielkopolska zachodnia i południowa

Magdalena Skibniewska – ¦l±sk południowy

Izabela St±por – Lasowiacy (zdjęcia i filmy), Krakowskie, Krakowiacy Wschodni, Podhale (kultura ludowa), Orawa, Spisz, S±decczyzna, Kurpie, Warmia, Małopolska (kultura ludowa)

Katarzyna Węglicka – Mazowsze bliższe, Mazowsze dalsze, Warmia i Mazury (kultura ludowa), Łowickie, Ostródzkie

Teresa Wieczorek – Przemyskie

Paweł Wojtys – Kieleckie

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Mazowsze dalsze

Agata i Jakub Wolscy – Łowickie (kultura ludowa)

Piotr Wysocki – Łowickie, Krajna, ziemia chełmińsko-dobrzyńska

oraz zdjęcia udostępnione przez Muzeum ¦l±ska Opolskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficzne we Włocławku (skansen w Kłóbce), Urz±d Gminy w Kadzidle, Urz±d Gminy w Myszyńcu.

 

 

PRACE TECHNICZNE (M.IN. D¬WIĘKOWA BAZA DANYCH)

Justyna Garczyńska

Irena Harasimowicz

Weronika Iwanek

Jolanta Janusz

Alina Kępińska

Justyna Kobus

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

Monika Kresa

Błażej Osowski

Izabela St±por

Izabela Winiarska-Górska

 

 

KOREKTA

Monika Dobek

Katarzyna Foremniak

Halina Kara¶

Emilia Tomczyk

 

 
« poprzedni artykuł