Leksykon

LEKSYKON TERMINÓW I POJĘĆ DIALEKTOLOGICZNYCH

Halina Karaś

Mapy opracowano głównie na podstawie pozycji: Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1994 (skrót: Dejna); Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, wyd. 2 rozszerzone, Kraków 2002 (skrót: Kucała), Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. rozszerz., Warszawa 1962. Numery przy skrócie Dejna oznaczają numer mapy, przy skrócie Kucała – numer omawianego zjawiska (nie stronę). Przy innych źródłach każdorazowo podano pełny adres bibliograficzny. Tytuły map i legenda – modyfikacja: Halina Karaś. Opracowanie map w programie Gimp – Izabela Stąpor, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.

Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Tytuł pozycji
Spółgłoski tylnojęzykowe
Spółgłoski
Spółgłoski wargowe
Spółgłoski wstawne
Statystyka w dialektologii
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Stwardnienie w' w grupach św', ćw', dźw'
Substrat językowy
Superstrat językowy
Synchroniczna wymowa samogłosek nosowych
Synonimika w gwarach
Systemy fonologiczne samogłoskowe
Systemy fonologiczne spółgłoskowe
Szadzenie
Sziakanie
Szeroka wymowa ę i grupy eN
Szkoły dialektologiczne
Szyk wyrazów w zdaniu
Ściągnięcie
Terminologia w gwarach
Transkrypcja fonetyczna
Tryb przypuszczający
Tryb rozkazujący
Ubezdźwięcznienie
Udźwięcznienie
Upodobnienia międzywyrazowe
Upodobnienie fonetyczne
Uproszczenie grup spółgłoskowych powstałych w wyniku asynchronicznej wymowy spółgłosek wargowych miękkich
Wałczenie
Warianty językowe
Warianty wymowy w dialektach
Wąska (zwężona) wymowa samogłosek nosowych
Wokalizm
Wołacz lp. rzeczowników
Wpływ sąsiedztwa spółgłosek nosowych m, m', n, ń na artykulację samogłosek
Wpływy obce w gwarach
Wpływy obce we fleksji
Wpływy obce w słownictwie
Wpływy obce w słowotwórstwie
Wskaźniki zespolenia
Wtórna nosowość
Wyrównania analogiczne we fleksji
Wyrównania końcówek w formach fleksyjnych
Wyrównania tematów fleksyjnych
Wyrównanie do kontynuantów nieprzegłoszonych
Zanik nosowości
Zapożyczenia leksykalne
Zapożyczenia wewnętrzne
Zdrobnienia
Zgrubienia
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 201 - 250 z 255