Dialekt mazowiecki - Mazury
Geografia regionu PDF Drukuj Email
Justyna Garczyńska   

Mazury to historyczna i etnograficzna kraina położona w północno-wschodniej Polsce. Geograficznie jest częścią Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego. Do Mazur należą obecnie następujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński (bez gminy Reszel), węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, ełcki, piski, mrągowski, szczycieński, nidzicki, ostródzki oraz gminy: Działdowo i Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, gmina Lelkowo i wschodnia część gminy Braniewo w powiecie braniewskim, por. mapa.

Teren występowania gwar mazurskich (na mapie obrysowany niebieską linią) jest zdecydowanie mniejszy od obszaru Mazur wyznaczonego administracyjnie. Obejmuje on Mrągowskie, Giżyckie, Piskie, Ełckie i Oleckie, gdzie występują gwary mazurskie wschodnie oraz Nidzickie i Szczycieńskie, gdzie występują gwary mazurskie zachodnie. Od północy gwary mazurskie sąsiadują z gwarami Ostródzkiego i Warmii oraz nowymi dialektami mieszanymi, od wschodu z gwarami Podlasia, od południa z gwarą kurpiowską i gwarami Mazowsza dalszego, zaś od zachodu z gwarami lubawskimi.

 
następny artykuł »