Dialekt małopolski - Lasowiacy
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

S. Matusiak, Gwara "lasowska" w okolicy Tarnobrzega, "Rozprawy Wydziału Filologicznego AU", t. 8, 1880, s. 70-179.

Kazimierz Ożóg, Polszczyzna małych miast i jej relacja do gwar okolicznych wsi /w:/ Miasteczko i okolica – od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa 2006.

Janina Wójtowicz, Atlas gwarowy dawnej puszczy Sandomierskiej, „Rocznik Przemyski” 1968, s. 343-395.

Janina Wójtowicz, Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisłą, Sanem, Wisłokiem i Wisłoką, Warszawa 1966.

Janina Wójtowicz, O Lasowiakach i gwarze lasowskiej, Etnografia polska 1967, t. 11.Literatura historyczna

M.Dobrowolska, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej, Kraków 1931.

M. Skowroński, Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś, Rzeszów 1980.

Literatura etnograficzna

M. Dobrowolska, Przemiany środowiska geograficznego Polski, Warszawa 1961.

J. Furdyna, Plan budynku mieszkalnego Lasowiaków od połowy wieku XIX po czasy dzisiejsze, "Lud", t. 59 (1975), s. 1112.

W. Jarecki, Ludowy przemysł drzewny Lasowiaków, "Prace i Materiały Etnograficzne", t. 10 (1952/53), z. 1.

F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy. Gawędy kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962.

F. Kotula, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 1969.

F. Kotula, Hej, leluja, czyli o wygasających starodawnych pieśniach kolędniczych w Rzeszowskiem, Warszawa 1970.

F. Kotula, Znaki przeszłości, Warszawa 1976.

F. Kotula, Muzykanty, Warszawa 1979.

J. Rawski, Krótki rys historyczny północnej części Puszczy Sandomierskiej, "Prace i materiały z badań etnograficznych Ośrodka Mokrzyszowsko-Grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim", Rzeszów 1968, s. 19-47.

K. Ruszel, Studia nad kulturą ludową Puszczy Sandomierskiej, Rzeszów 1978.

K. Ruszel, Lasowiacy, Rzeszów 1994.

Skansen w Kolbuszowej. Przewodnik, Kolbuszowa 2003.

Tradycje naszej ziemi – ciągłość i trwanie, Kolbuszowa 2006.

E. Waszakowa-Szarek, Archiwum do dziejów kultury ludowej, cz. 1 i 2, Rzeszów 1970.


 
« poprzedni artykuł