Leksykon

LEKSYKON TERMINÓW I POJĘĆ DIALEKTOLOGICZNYCH

Halina Karaś

Mapy opracowano głównie na podstawie pozycji: Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1994 (skrót: Dejna); Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, wyd. 2 rozszerzone, Kraków 2002 (skrót: Kucała), Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. rozszerz., Warszawa 1962. Numery przy skrócie Dejna oznaczają numer mapy, przy skrócie Kucała – numer omawianego zjawiska (nie stronę). Przy innych źródłach każdorazowo podano pełny adres bibliograficzny. Tytuły map i legenda – modyfikacja: Halina Karaś. Opracowanie map w programie Gimp – Izabela Stąpor, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.

Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Tytuł pozycji
Elementy interdialektalne
Etymologia ludowa
Fleksja
Fonetyka międzywyrazowa nieudźwięczniająca
Fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca
Fonetyka międzywyrazowa zróżnicowana regionalnie
Forma hiperpoprawna
Formanty słowotwórcze
Formy analityczne czasu przeszłego
Formy bez przegłosu
Formy dualne
Formy bezokolicznika na -uwać
Formy czasu przeszłego z przyrostkiem -ow-, -uw-, -yw-
Formy oboczne
Formy 1. os. lmn. czasu przeszłego
Formy 1. os. lmn. czasu teraźniejszego
Formy 1. os. lp. czasu przeszłego
Formy 1. os. lp. czasu teraźniejszego
Formy 2. os. lmn. czasu teraźniejszego
Formy 3. os. lmn. czasu przeszłego
Frazeologia gwarowa
Frazeologizmy gwarowe
Frykatywne rż (ř)
Grupa spółgłoskowa kt
Grupy spółgłoskowe kontynuujące psł. *sr`, *zr`
Grupy spółgłoskowe strz, zdrz, trz, drz
Grupy spółgłoskowe w dialektach
Grupy spółgłoskowe z ch
Gwara ludowa
Gwary mieszane
Gwary przejściowe
Hiperpoprawność językowa
Hipertrofia palatalności spółgłosek tylnojęzykowych k`, g`
Hiperyzm
Hipotaksa
Idiolekt
Iloczas
Imiesłowy
Innowacja dialektalna
Interdialekt
Interferencja językowa
Izofona
Izoglosa
Izoleksa
Izomorfa
Izosyntagma
Jabłonkowanie
Kategoria męskoosobowości
Kompozycja
Koniugacja
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 51 - 100 z 255