Leksykon

LEKSYKON TERMINÓW I POJĘĆ DIALEKTOLOGICZNYCH

Halina Karaś

Mapy opracowano głównie na podstawie pozycji: Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1994 (skrót: Dejna); Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, wyd. 2 rozszerzone, Kraków 2002 (skrót: Kucała), Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. rozszerz., Warszawa 1962. Numery przy skrócie Dejna oznaczają numer mapy, przy skrócie Kucała – numer omawianego zjawiska (nie stronę). Przy innych źródłach każdorazowo podano pełny adres bibliograficzny. Tytuły map i legenda – modyfikacja: Halina Karaś. Opracowanie map w programie Gimp – Izabela Stąpor, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.

Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Tytuł pozycji
Afrykatyzacja spółgłosek tylno­językowych k', g'
Akanie
Akcent
Alternacje głoskowe
Analogia
Antycypacja miękkości
Aoryst
Archaizm podhalański
Archaizmy fleksyjne
Archaizmy fonetyczne
Archaizmy leksykalne (wyrazowe)
Archaizmy znaczeniowe
Archaizmy składniowe
Archaizmy słowotwórcze
Archaizmy w dialektach ludowych
Asymilacja
Asynchroniczna wymowa samogłosek nosowych
Asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich
Bezokolicznik
Biernik liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich samogłoskowych na -a (B. lp. rzecz. ż.)
Błędy językowe wynikające z podłoża dialektalnego
Brak przegłosu
Cecha dialektalna
Cecha gwarowa
Celownik liczby pojedynczej rzeczowników męskich
Celownik liczby mnogiej rzeczowników
Czas przeszły
Czas przyszły
Czas teraźniejszy
Czasownikowe formy nieosobowe
Deklinacja
Denazalizacja
Depalatalizacja
Derywacja
Dialekt ludowy
Dialektologia
Dialektologia a inne dyscypliny badawcze
Dialektyzm
Dialektyzmy w języku ogólnopolskim
Dopełniacz cząstkowy
Dopełniacz i miejscownik liczby mnogiej przymiotników i zaimków przymiotnych
Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników
Dopełniacz liczby pojedynczej przymiotników i zaimków przymiotnych
Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich (D. lp. rzecz. ż.)
Dyftongiczna wymowa samogłosek
Dyftongiczna wymowa samogłoski á
Dyftongiczna wymowa samogłoski o
Dyspalatalizacja
Dysymilacja
Ekspresywne nacechowanie wypowiedzi
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 50 z 255