Śląsk południowy
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Istebna
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Istebna
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Istebna
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Śląsk południowy, inaczej Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko, niem. Teschner Schlesien), to południowo-wschodnia część Śląska, która znajduje się w Polsce i Republice Czeskiej. Jej centrum od wieków było miasto Cieszyn i rzeka Olza. Śląsk Cieszyński obejmuje ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego (przed 1572 r.) i zajmuje obszar ok. 2280 km². Teren ten zamieszkuje ok. 800 tys. ludzi.

W skład Śląska Cieszyńskiego wchodzą: zachodnia część Pogórza Śląskiego (Pogórze Cieszyńskie), zachodnia część Beskidu Śląskiego (granica biegnie wododziałem Wisły i Soły), wschodnia część Beskidu Morawsko-Śląskiego, północna część Bramy Morawskiej oraz południowo-zachodnia część Kotliny Oświęcimskiej. Najwyższe szczyty Śląska Cieszyńskiego to – po stronie czeskiej Łysa Góra (Lysá hora) (1323 m n.p.m.) w Beskidzie Morawsko-Śląskim i – po stronie polskiej Barania Góra (1220 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim.