Dialekt małopolski - Sieradzkie
Wieś Woźniki dziś PDF Drukuj Email
Alina Kępińska   

Nazwa wsi oraz jej postać:

    • M. Woźniki (gw. też Wośniki),

    • D. Woźnik (gw. też Wośnik),

    • Msc. (w) Woźnikach (gw. też Wośnikach).

Przymiotnik od nazwy wsi: woźnicki // wośnicki (trudno od najstarszych informatorów wydobyć przymiotnik od nazwy tej miejscowości, por. dialog: jeśli coś jest z Woźnik, to jest jakie? – no to nie mogę zrozumieć tego – woźnickie? – tak, tak).

Nazwa mieszkańców: woźniczanka (gw. też wośniczanka), woźniczanin (gw. też wośniczanin i wośniczak); trudno jednak wydobyć nazwę mieszkańca, por. wypowiedź informatorki p. Marianny Szczepanik: jak tu nazwać, no, to mężczyzna niby? no, mężczyzna z Wośnik, no, nie wiem, jak to dalej można.

Gmina: Sieradz (gmina miejska).

Powiat: sieradzki.

Położenie: Woźniki od 1979 r. stanowią część miasta Sieradza, dołączone do niego wraz z innymi siedmioma podsieradzkimi miejscowościami, w związku z utworzeniem 1 VI 1975 r. – istniejącego do końca roku 1998 – województwa sieradzkiego ze stolicą w Sieradzu. Miejscowość leży w pradolinie rzeki Warty, w odległości ok. 3 kilometrów od jej prawego brzegu, w bezpośrednim sąsiedztwie rozległych nadwarciańskich łęgów, wykorzystywanych jako pastwiska. Nie tylko od czasów włączenia w obręb Sieradza wieś ma kształt wielodrożnicy (z ulicami: Błonie, Nadwarciańska, Obwodowa, Strażacka, Zacisze i Złota), mimo że nie jest ani wsią gminną (należy do gminy Sieradz), ani parafialną (należy do parafii Męka; zabudowa nieco mniejszej wsi parafialnej to typowa ulicówka).

Województwo: łódzkie

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Parafia (rzymskokatolicka): Męka (od 1979 r. w granicach administracyjnych Sieradza).

Powierzchnia wsi: 728 ha (dane uzyskane w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Sieradzu).

Woźniki od 1979 roku należą administracyjnie do Sieradza, jednak położone na prawym brzegu rzeki, w dość dużej odległości od centrum miasta (Sieradz do włączenia w jego obręb wsi Męka i Woźniki był miastem lewobrzeżnym) zachowują odrębny charakter. Obecnie mieszkańcy rzadko jednak zajmują się wyłącznie rolnictwem, pracując poza gospodarstwem. Jest tu kilka zakładów usługowych i produkcyjnych, w tym znany w całej Polsce zakład obuwniczy Yuma. Rozwojowi miejscowości sprzyja przebiegające przez nią drogowe połączenie komunikacyjne: z Warszawą, Łodzią, Wrocławiem, Poznaniem, Koninem. W pobliskiej zaś Męce jest przystanek linii kolejowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym relacji: Łódź (Warszawa) – Sieradz – Kalisz – Ostrów Wielkopolski (Wrocław i Poznań). Obok dawnych zabudowań wiejskich znajdują się tu nowopowstające osiedla domków jednorodzinnych, ale w języku starszych mieszkańców dawnej wsi nadal występuje wiele cech gwarowych.


Dane statystyczne za: http://www.umsieradz.pl


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »