Warmia
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Dorotowo
Region dzi¶ Region dzi¶
Wie¶ dzi¶
- Dorotowo
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Dorotowo
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Warmia to kraina historyczna leż±ca w północnej Polsce, w dorzeczu ¶rodkowej Łyny i Pasłęki, na styku takich krain geograficznych, jak: Pobrzeże Gdańskie, Nizina Staropruska, Pojezierze Wschodniopomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. Jej granice na zachodzie opieraj± się na rzece Pasłęce, na południu na Ľródłach Pasłęki i Łyny, na wschodzie sięgaj± do Reszla, a na północy do Zalewu Wi¶lanego. Administracyjnie Warmia leży na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego i mie¶ci się w granicach powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego oraz braniewskiego.