Lasowiacy
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- D±browica
- Hucina
- Jamnica
- Mazury
- Wola Raniżowska
- Wola Żarczycka

Region dzi¶ Region dzi¶
Wie¶ dzi¶:
- D±browica
- Hucina
- Jamnica
- Mazury
- Wola Raniżowska
- Wola Żarczycka

Gwara regionu Gwara regionu
D±browica
- Tekst 1
Jamnica
- Tekst 2
- Tekst 3
Wola Żarczyńska
- Tekst 4
Wola Raniżowska
- Tekst 5
Mazury
- Tekst 6
Hucina
- Tekst 7
Słowniczek
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura

Dawna Puszcza Sandomierska, któr± zamieszkiwali Lasowiacy, znajdowała się na obszarze dzisiejszej Kotliny Sandomierskiej, która obejmuje obszar o powierzchni ok. 14 tys. km2. Jej granice wyznaczaj±: od północnego zachodu – Wyżyna Małopolska, od północnego wschodu – Roztocze, od południa – próg karpacki oraz dział wodny pomiędzy dopływami Sanu i Dniestru. Teren kotliny obniża się lekko od południa ku północy (wzniesienia osi±gaj± przeciętnie wysoko¶ć od 150 do 200 m