Dialekt mazowiecki - Łowickie
Wie¶ Boczki dzi¶ PDF Drukuj Email
Piotr Wysocki   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Boczki, gwar. Bocki, Bock, w Bockach.

Przymiotnik od nazwy wsi: gwar. bockoski.

Nazwa mieszkańców: gwar. bockowiok, bockowionka.

Gmina: Kocierzew Południowy.

Powiat: łowicki.

Województwo: łódzkie.

Położenie: Boczki leż± między Łowiczem a Sochaczewem (na drodze z Łowicza do Kocierzewa) 8 km od Łowicza na północny wschód i 16 km od Sochaczewa na południowy zachód, 60 km od Łodzi, 67 km od Warszawy. Boczki s± miejscowo¶ci± o największym udziale lasów w strukturze użytków w gminie. Obecnie na terenie sołectwa z 926 ha 30,5 stanowi± lasy (sosnowe z domieszk± dębów i brzóz oraz dębowe z domieszk± brzóz i jesionów).

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa skierniewickiego .

Parafia: Boczki (rzymskokatolicka) pod wezwaniem ¶w. Rocha.

Ludno¶ć: 401 (2008 r.).

Liczba domów: 121.

Powierzchnia wsi: 926 ha.

Wie¶ Boczki jest miejscem urodzenia Józefa Chełmońskiego, słynnego malarza. Upamiętnia to pomnik stoj±cy przy ko¶ciele parafialnym w Boczkach. Napis na nim głosi: „Józefowi Chełmońskiemu ur. 7 XI 1849 w Boczkach – Księżacy”.

Układ domów we wsi Boczki, tak jak w większo¶ć wsi w gminie Kocierzew Południowy, ma charakter przyulicznych rzędówek. Zabudowa skondensowana jest w ci±gach przyulicznych przeważnie jednostronnych. Czę¶ć wsi położona jest ok. 1 km od głównej linii zabudowy. Jest to administracyjna czę¶ć miejscowo¶ci, ale ponieważ przez lata nazywano j± Delcinem, pod tak± nazw± funkcjonuje obecnie.

Boczki słyn± także z prezentowania folkloru łowickiego. S± one miejscem spotkań i ćwiczeń gminnych zespołów folklorystycznych. Działaj±cy od 1974 roku Zespół Ludowy Pie¶ni i Tańca „Boczki Chełmońskie” spotyka się raz w tygodniu w budynku dawnego GOK w Boczkach.

Wsie s±siaduj±ce: Łaguszew, Płaskocin, Błędów, Wicie, G±golin Zach.

 

 

Dane statystyczne za: Urz±d Gminy w Kocierzewie Południowym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy, Urz±d Gminy w Kocierzewie Południowym.

Historia regionalnego zespołu pie¶ni i tańca „Boczki Chełmińskie”.

Materiały Urzędu Gminy Kocierzew Południowy.

 

Fot. Piotr Wysocki.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »