Dialekt wielkopolski - Kujawy
Literatura PDF Drukuj Email
Monika Kresa   

Literatura dialektologiczna

Z. Sobierajski, Gwary kujawskie, Poznań 1952.

Strokowska Anna, Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź 1978.

A. Wróbel, Bo óny korzyniamy w zimi sum głymboko...Gwara kujawska, Włocławek 2006.


Literatura etnograficzna

F. Beniński, Wesele na Kujawach, wstęp, oprac. E. Arszyńska, Włocławek 1996

T. Dunin-Karwicka, Rola tradycji w kulturze wsi kujawskiej, Toruń 2000

R. Kukier, Ludowe obrzędy i zwyczaje weselne na Kujawach, Warszawa-Poznań 1975

R. Lange, B. Krzyżaniak, A. Pawlak, Folklor Kujaw, Warszawa 2001.

W. Szkulmowska, Ziemia rodzinna to Kujawy, Bydgoszcz 2006.

Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Szkulmowska, Bydgoszcz 1997.

Literatura historyczna

Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903, s. 21-22.

Z. Guldon, Kształtowanie się regionu kujawskiego w XII-XVIII wieku, [w:] Literatura Ludowa. Kujawy 1963, nr 2-3, s. 4-5.

Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 1, Poznań 1969.

Zbigniew Podgórski, Region Kujawsko-Pomorski, Warszawa 1999.

 
« poprzedni artykuł