Kurpie
Geografia Geografia regionu
Historia regionu

Historia regionu
Dzieje wsi:
- Charcibałda
- Dylewo
- Kadzidło

Region dziś

Region dziś
Wieś dziś:
- Charcibałda
- Dylewo
- Kadzidło

Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Charcibałda
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
Dylewo
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
Kadzidło
- Tekst 9
- Tekst 10
- Tekst 11
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Kurpie to wyraziście wyodrębniający się z północno-wschodniej części Mazowsza region etnograficzny i językowy (dialektologiczny). Pojmowany szerzej obejmuje tereny Puszczy Zielonej i Puszczy Białej (zob. Mapa. Puszcza Zielona. Puszcza Biała). Węższe ujęcie wiąże natomiast Kurpie tylko z obszarem Puszczy Zielonej, która jest też nazywana Puszczą Kurpiowską.

Region leży w dorzeczu środkowej Narwi, w przybliżeniu między Orzycem od zachodu i Pisą od wschodu. Na północy wyznacza go granica byłego województwa olsztyńskiego, a od południa Narew od ujścia Pisy do ujścia Omulwi.