Leksykon
Wpływy obce w słowotwórstwie PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Wpływy obce w słowotwórstwie. W słowotwórstwie wpływ języków obcych może ujawniać się w gwarach w zapożyczaniu formantów. Przykładowo – w pasie gwar pogranicza wschodniego (Suwalszczyzna, Podlasie) częsty jest przyrostek obcy -uk, charakterystyczny dla języka białoruskiego i litewskiego), np. bocianiuk, cieluk, gęsiuk, kurczuk, synuk. Pochodzenia wschodniego jest też przyrostek przymiotnikowy -eńki, np. chudzieńki, młodzieńki, skromnieńki.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »