Dialekt małopolski - Pogranicze Mazowsza
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

 1. Jaros Irena, Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza, Łódź 2001.

 2. Kowalska Anna, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa 1991.

 3. Kowalska Anna, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001.

 4. Warchoł Stefan, Gwary dawnej ziemi stężyckiej, Wrocław 1967.


Literatura historyczna

 1. Radom - dzieje miasta w XIX i XX w., red. S.Witkowski, Warszawa 1985

 2. Urbanistyka i architektura Radomia, red. W. Kalinowski, Lublin 1979

 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_radomska


Literatura etnograficzna

 1. Muzeum Wsi Radomskiej. Przewodnik, red. M. Jurecka, Radom 2005.

 2. Radomskie wędrówki regionalne. Przewodnik edukacji regionalnej, red. J. Pulnar, Radom 2000.

 3. Boże Narodzenie w Radomskiem. Z cyklu „Radomski rok obrzędowy”, tekst P. Owczarek, J. Górska-Siwiec, Radom 2002.

 4. Wesele w Radomskiem. Z cyklu „Radomski rok obrzędowy”, tekst E. Nowina-Sroczyńska, J. Górska-Siwiec, Radom 2004.

 5. Wielkanoc w Radomskiem. Z cyklu „Radomski rok obrzędowy”, tekst B. Ogrodowska, J. Górska-Siwiec, Radom 2002.

 6. B. Bujakowska, O zwyczaju iłżeckiego barabanienia, http://www.muzeum-radom.pl/index2.php?r=11

 7. J. Górska, Tradycyjne zwyczaje i obrzędy mieszkańców Puszczy Kozienickiej, [w:] Wieś Radomska, red. S. Zieliński, Radom 2008, t. 8, s. 287-306.

 8. O. Kolberg, Radomskie, Kraków 1963-1964, cz. I i II.

 9. A. Pajek, Wigilia świętego Andrzeja, http://www.muzeum-radom.pl/index2.php?r=11

 10. A. Pajek, Boże Ciało, http://www.muzeum-radom.pl/index2.php?r=11

 11. A. Pajek, Wigilia św. Jana, http://www.muzeum-radom.pl/index2.php?r=11

 12. P. Szacki „Ślepy tor” (miejsca i szlaki w chałupie i obejściu), [w:] Wieś Radomska, red. S. Zieliński, Radom 2004, t. 7, s. 413-416.

 13. A. Żytnick, Układy i rozplanowanie chałup w okolicach Zwolenia i Chlewisk, [w:] Wieś Radomska, red. S. Zieliński, Radom 2004, t. 7, s. 393-412.

 
« poprzedni artykuł