Spisz
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Jurgów
- Niedzica
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Jurgów
- Niedzica
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Jurgów
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Niedzica
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Spisz to kraina geograficzna otaczająca Tatry ze wschodu, jeden z najpiękniejszych regionów pogranicza Polski i Słowacji (ok. 3,7 tys. km2), położony w dorzeczu górnego Hornadu i Popradu. Na terenie Polski znajduje się tylko niewielka część Spiszu (ok. 195 km2), obejmująca 14 wsi na tzw. Zamagurzu (Zob. Mapa: Wsie spiskie w Polsce w części: Region dziś ), pozostała główna część leży na Słowacji (Zob. Mapa: Spisz w Polsce i na Słowacji w części: Gwara regionu ). Na Spiszu (słowackim) leżą w całości takie pasma górskie, jak: Magura Spiska, Góry Lewockie i Słowacki Raj (z parkiem narodowym w całości spiskim).