Dialekt małopolski - Przemyskie
Region dzi¶ PDF Drukuj Email
Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   

Omawiany obszar zajmuje wschodni± czę¶ć województwa podkarpackiego. Największe miasta to Przemy¶l (67 tys. mieszkańców), Jarosław (40 tys. mieszkańców) i Sanok (39 tys. mieszkańców).

S± to tereny typowo rolnicze. Cechuje je znaczne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych, dominuj± gospodarstwa do 5 ha. Jako¶ć gleb jest zróżnicowana – słaba na południu (na terenach górskich i podgórskich), dobra na północy. Czyste ¶rodowisko naturalne i niski stopień chemizacji rolnictwa pozwalaj± na produkcję zdrowej żywno¶ci.

Atutem jest położenie w pobliżu przej¶ć granicznych o statusie międzynarodowym w Hrebennem, Korczowej, Medyce i Kro¶cienku oraz projektowana autostrada A-4.

W powiecie przemyskim oraz jarosławskim wydobywa się gaz ziemny. S± to ważne w skali kraju złoża wysokokalorycznego gazu ziemnego, s± jednak na wyczerpaniu. W rejonach górskich wydobywa się surowce budowlane. Powiat jarosławski posiada również wody mineralne.

Turystów przyci±gaj± tu nie tylko stoki Bieszczadów, lecz także czyste ¶rodowisko terenów podgórskich i Kotliny Sandomierskiej. Szczególnie na południu regionu bardzo dobrze rozwija się infrastruktura turystyczna. W obrębie regionu znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Pogórze Przemyskie, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Cisiańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Słonnych i liczne rezerwaty, m.in. Starzawa, Krępak, Szachownica w powiecie przemyskim. Znajduj± się tu uzdrowiska Polańczyk (nad Jeziorem Solińskim) i Horyniec Zdrój (w pow. lubartowskim). Atrakcj± turystyczn± jest zamek w Łańcucie, zabytkowa starówka w Jarosławiu  oraz twierdza Przemy¶l z fortami z lat 1978—1914, trzecia co do wielko¶ci w Europie.

Mieszka tu mniejszo¶ć ukraińska, która kultywuje swoje tradycje narodowe. ¦wi±tynie greckokatolickie i prawosławne s± m.in. w Gajach i w Kalnikowie w gminie Stubno. Dobrym przykładem wielokulturowo¶ci jest wie¶ Chatyniec, gdzie obok siebie stoj± ¶wi±tynie trzech różnych wyznań: ko¶ciół rzymskokatolicki, cerkiew unicka oraz cerkiew prawosławna (zob. zdjęcia).

 
 
 
 
 

¬ródła:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »