Dialekt wielkopolski - Wielkopolska północna
Geografia regionu PDF Drukuj Email
Błażej Osowski   

Wielkopolska północna to tereny skupione wokół miast: Piła, Chodzież, Czarnków, Złotów, Wieleń, Wągrowiec.

Obszar ten, jak i środkowej części województwa, został ukształtowany przez zlodowacenie północnopolskie (bałtyckie). W wyniku tego teren ten jest nizinny a jego rzeźba bardziej urozmaicona niż część południowa województwa. W części środkowej i północnej Wielkopolski występuje aż około 800 jezior (część z nich to jeziora rynnowe powstałe w wyniku oddziaływania lodowca), z czego ponad połowa ma powierzchnię powyżej 10 ha, a 8% z nich przekracza nawet 100 ha. Dla ochrony ciekawych pozostałości polodowcowych oraz formacji roślinnych (pagórki morenowe, rynny jeziorne, wydmy, doliny rzek, kompleksy leśne) utworzono Sierakowski Park Krajobrazowy. Na obszarze północnej Wielkopolski żyją m.in. sarny, dziki, jelenie, daniele, borsuki, żurawie. Na południowych krańcach regionu znajduje się Puszcza Notecka.

Obszar ten należy do wielkopolsko-śląskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej z jednym z najdłuższych okresów wegetacyjnych w kraju. Jednak na północy czas ten wynosi już ok. 216 dni (w porównaniu z 228 na południu).

CIEKAWOSTKA
Czy wiesz, że w okolicach Wągrowca występuje unikatowe zjawisko geograficzne – bifurkacja. Jest to krzyżowanie się rzek Wełny i Nielby pod kątem prostym. W rzeczywistości jednak jest to twór sztuczny powstały w wyniku działalności człowieka, a nie wywołany czynnikami naturalnymi.

 
następny artykuł »