Orawa
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Podsarnie
- Jabłonka
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Podsarnie
- Jabłonka
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Podsarnie
- Tekst 1
Jabłonka
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Orawa jest krainą geograficzno-historyczną, leżącą w zlewisku rzeki o tej samej nazwie. Większość obszaru Orawy znajduje się na terenie Słowacji. Interesująca nas tu dialektalnie Orawa, to północne krańce tej krainy, zwane też Górną Orawą a usytuowane u podnóża Babiej Góry. Wsie z gwarą polską leżą zarówno po polskiej, jak też słowackiej stronie granicy państwowej. Po stronie polskiej jest 14 miejscowości: Bukowina, Chyżne, Harkabuz, Jabłonka, Kiczory, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Orawka, Piekielnik, Podsarnie, Podszkle, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna. Z kolei po stronie słowackiej jest 11 miejscowości: Głodówka (słow. Hladovka), Herducka (słow. Oravská Lesná), Mutne (słow. Mútne), Nowoć (słow. Novoť), Pogóra (słow. Oravská Polhora), Rabcza (słow. Rabča), Rabczyce (słow. Rabčice), Sucha Góra (słow. Sucha Horá), Sihelne (słow. Sihelné), Wesołe (słow. Oravské Veselé), Zakamienny Klin (słow. Zákamenné).