Literatura
Autor:
Typ:    
Dialekt:
Region:
  
-- --, Radkowice-Kolonia, Tygodnik Starachowicki, 2000, nr 30, s. 6.
-- --, Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, t. II, Warszawa, 1827, s. 130.
-- --, Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 20. Powiat iłżecki i powiat miejski Starachowice, woj. kieleckie, Warszawa, 1966, s. 28.
-- --, Wanda Pomianowska patronką szkoły: Uroczystości w Radkowicach, Gazeta Wyborcza, 21 czerwca 2006, Kielce (dodatek do kieleckiej Gazety Wyborczej), nr 146, s. 6.
-- --, Bieszczady: przewodnik, praca zbiorowa, wyd. 11 aktualizowane, Pruszków, 2006.
-- --, Nasze Jutro. Miesięcznik Informacyjno-Społeczno-Kulturalny Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, wydanie specjalne, wrzesień 2006.
-- --, Szkice gostyńskie, Gostyń, 1996.
-- --, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radymno, województwo podkarpackie. Studium ochrony wartości kulturowych, Radymno 1999-2000, http://www.ugradymno.ires.pl/.
-- --, Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań. Materiały z konferencji naukowej w Sosnowcu w dn. 20-21 czerwca 1974 r., Katowice, 1976.
-- --, A to Goci właśnie: wystawa, tekst i zdjęcia Andrzej Kokowski, Lublin, Muzeum UMCS, 2001.
-- --, Kalendarz świętokrzyski 2005. Wydanie specjalne Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego /'Teraz/', Kielce, 2004.
-- --, Ocalić okruchy tradycji. Scenariusze widowisk obrzędowych, Kielce, brw..
-- --, Województwo lubelskie, album, tekst Wojciech Stanek, Lublin, 2007.
-- --, Świętokrzyskie nuty Jana Pieniążka, Kielce, 1994.
-- --, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005.
-- --, Duży pierścień kurpiowski: informator, Olsztyn, 1985.
-- --, Mały pierścień kurpiowski: informator, Olsztyn, 1986.
-- --, Pogranicze polsko-węgierskie od Orawy do Pienin w XIX i na początku XX wieku, Szczawnica, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, 2002.
-- --, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964.
-- --, Kielce . 7 km do raju. Miniprzewodnik po mieście i Górach Świętokrzyskich, Kielce, brw..
-- --, Magia świętokrzyskiego drzewa, Kraków, 2006.
-- --, Mapa obiektów przyrodniczych woj. świętokrzyskiego, skala 1: 400 000, Kielce, 2001.
-- --, Statuty miasta Łowicza 1375-1998, Bydgoszcz, 1998.
-- --, Przyroda województwa świętokrzyskiego, Kielce, 2000.
-- --, Świętokrzyskie Europuzzle.
-- --, Świętokrzyskie - Miejsca Mocy. Pocztówka multimedialna.
-- --, Świętokrzyskie na cztery pory roku, wyd. drugie, poprawione, Kielce, brw..
-- --, Województwo świętokrzyskie, Bydgoszcz, 2007.
-- --, Łowicka sztuka ludowa, Skierniewice, 1996.
-- --, Województwo świętokrzyskie. Mapa administracyjno-turystyczna. Skala 1: 200 000.
-- --, Polska sztuka ludowa. Łowicz, Warszawa, 2001.
-- --, Sztuka ludowa województwa sieradzkiego, wystawa pokonkursowa, Sieradz, kwiecień - czerwiec 1999 r., wyd. Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Sieradz, 1999, s. 22.
-- --, Kalendarz świętokrzyski 2005. Wydanie specjalne Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego Teraz, Kielce, 2004.
-- --, Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. Materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r., Włocławek, 2003.
-- --, Z badań archeologicznych regionu świętokrzyskiego, Warszawa, 1956.
-- --, Z przeszłości regionu świętokrzyskiego od XVI do XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Kielce, 2003.
-- --, Bieliny, Bodzentyn, Masłów. Mapa turystyczna, skala 1: 100 000.
-- --, Bieliny. Informator turystyczny, Kielce, 2008.
-- --, Klub Sportowy Nidzianka Bieliny, Echo Dnia, nr 84, dodatek Piłkarski Skarb Kibica, 2006, s. 18.
-- --, Beskidy i Gorce, Przewodnik Pascala, Bielsko-Biała, 2005.
-- --, Ziemia konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864, praca zbiorowa, t. 1-5, Konin, 1994-1998.
-- --, Księga ławnicza nowego miasta Torunia (1387-1450), oprac. Karola Ciesielska, Warszawa, 1973.
-- --, Przywilej chełmiński 1233, 1251, oprac. Karola Ciesielska, Toruń, 1983.
-- --, Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1999.
-- --, Królowa truskawka: certyfikat dla gminy, zabawa dla wszystkich, Słowo Ludu, 2001, nr 123, s. 9.
-- --, Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 23, Powiat kielcki i powiaty miejskie Kielce i Skarżysko-Kamienna, woj. kieleckie, Warszawa, 1966, s. 6-7.
-- --, To był piękny festyn: 27 czerwca - I Mistrzostwa Świata w szypułkowaniu bielińskiego specjału. VII Dni Święta Truskawki, Gazeta Bielińska, 2004, nr 6, s. 4.
-- --, Kościół i klasztor o.o. Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia, praca zbiorowa, Gostyń, 1971.
-- --, Sztuka ludowa Zamojszczyzny. Informator wystawy, autorzy tekstów: Elżbieta Osińska-Piskorz, Ryszard Gapski, Ryszard Kamiński, Muzeum okręgowe w Zamościu, b.d..
-- --, Tradycyjny haft ludowy województwa zamojskiego. Wystawa w salach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, czerwiec-sierpień 1988, tekst Ryszard Kamiński, b.m. i d..
-- --, Plan rozwoju miejscowości Moniatycze [na] lata 2005-2013, http://www.hrubieszow-gmina.pl (9.07.2008).
Stanisław Achremczyk, Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn, 1992.
Stanisław Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn, 1991.
Stanisław Achremczyk (red.), Warmia i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn, 1985.
Stanisław Achremczyk (red.), Janusz Gołota (red.), Pogranicze mazursko-kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.). Praca zbiorowa, Olsztyn-Ostrołęka, 1998.
Stanisław Achremczyk (red.), Janusza Gołota (red.), Pogranicze mazursko-kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.), Olsztyn, 1998.
Zbigniew Adamiszyn, W sprawie podziału regionalnego do Słownika polskich wyrazów toponimicznych, Zeszyty Naukowe WSP im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska. Językoznawstwo, Opole, 1981(1982), s. 55-67.
Zbigniew Adamiszyn, Funkcjonowanie systemu fonologicznego w potocznej polszczyźnie mówionej środowiska robotniczego w Kędzierzynie-Koźlu.
Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa lubelskiego (próba słownika), Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, red. Alfred Gauda, Lublin, 2001, s. 35-62.
Ks. Piotr Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska (1818-1868), Siedlce, 1868.
Maciej Ambrosiewicz, Jerzy Brzozowski, J. Siemaszko, Adam Żulpa, Ochrona wartości kulturowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny, maszynopis (część dot. etnografii opracował Adam Żulpa, Suwałki, 1992.
Maciej Ambrosiewicz, Jerzy Brzozowski, Adam Żulpa, Wiegierski Park Narodowy. Pradzieje, osadnictwo, tradycyjne budownictwo drewniane, (część dot. etnografii opracował Adam Żulpa), Krzywe, 1997.
Maciej Ambrosiewicz, Jerzy Brzozowski, Adam Żulpa, Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Operat ochrony wartości kulturowych, maszynopis (część dot. etnografii opracował Adam Żulpa), Krzywe, 1999-2000.
Paweł Anders, Pałuki, Poznań, 1997.
J. Antoniewicz, Z problematyki badań osadnictwa wczesnożelaznego na wschodnich Mazurach, Roczniki Białostockie, t. II, s. 32-41.
Władysław Antoniewicz, Metalowe spinki góralskie, Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk, nr 8, Kraków, 1928.
Jerzy Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok-Warszawa, 1965.
Jerzy Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok, 1967.
W. Antoniewicz (red.), Pasterstwo Tatr polskich i Podhala, Wroclaw, 1959.
Izba Muzealna w Mosi Archiwum Państwowe w Poznaniu, Mosińskie archiwalia, folder Wystawy w Izbie Muzealnej w Mosinie z okazji 700-lecia nadania Mosinie praw miejskich, Mosina, 2002.
Franciszek Adam Arciszewski, Płońsk-Ciechanów-Mława, Warszawa, 1928.
Zbigniew Babik, Uwagi o gwarowym gździć (się), Język Polski, 2003, 204-208.
Jan Bacewicz, Gwara, [słowniczek gwary suwalskiej], tenże, Podstawy wiedzy regionalnej: ziemia suwalska, Słobódka, 2002.
Jan Bacewicz, Suwalszczyzna: zeszyt edukacyjny. 1. Gwara: popękata ze śmiechu, Suwałki, Danbud Ośrodek Edukacyjno-Wydawniczy Krzywe, 2005.
Jan Bacewicz, Andrzej Matusiewicz, Suwałki i okolice, Olsztyn, 1989.
Jan Bacewicz, Suwałki i ziemia suwalska. Schyłek wieku, Suwałki, 2000.
Jan Bacewicz, Fejnie gadalim, smacznie jedlim, wyd. II uzup., Suwałki, 2006.
Jan Bacewicz (red.), Na początku był kościół. 285 lat parafii św. Aleksandra, Suwałki, 1995.
Kazimierz Badziak (red.), Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, Łódź - Brzeziny, 1997.
Joachim Bahlcke i in., tłum. M. Misiorny i Z. Rybicka, Śląsk i Ślązacy, Warszawa, 2001, s. 23.
Irena Bajerowa, Nosówki w Kamienicy, pow. Limanowa, Język Polski, t. LI, 1971.
Irena Bajerowa, Niektóre treści i metody socjolingwistyczne w historii języka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XXX, 1972, s. 27-39.
Michał Balara, Na południowych kresach, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Michał Balara, Na Spiszu, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Michał Balara, Z historii Spisza i Podhala naszego stulecia, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Janina Balska, Żnin i okolice, Bydgoszcz, 1988.
Piotr Banaczkowski, W kwestii regionu świętokrzyskiego, Literatura Ludowa, nr 2, 1957, s. 60-61.
Ewa Banaszak (red.), Bibliografia historii miasta Gostynia w zarysie, Gostyń, 1997.
Tatiana Banaś, Ryszard Garus, Legendy świętokrzyskie - przewodnik rodzinny, Kielce, 1999.
S. Banaś, Z lat dawnych i obecnych powiatu starachowickiego, Starachowice, brw..
Andrzej Bańkowski, Ciekawe relikty leksykalne wśród staromazowieckich nazw polnych, Język Polski 1984, 64, s. 122-143.
Stanisław Barabasz, Sztuka ludowa na Podhalu, cz. III, Warszawa, 1930.
Władysław Baranowski, Kultura ludowa regionu, Województwo sieradzkie, Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź - Sieradz, 1980, s. 127-141.
Bohdan Baranowski, Życie codzienne wsi między WArtą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa, 1969.
Józef Barański, Mazowsze i Podlasie w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe, Płońsk-Ciechanów, 2000.
Hugon Barke, Skąd pochodzą Mazurzy i jak im się wiodło w czasach dawniejszych, Szczytno, 1919.
Alina Barszczewska, Aktywność polityczna po utracie niepodległości, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 231-261.
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa, Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, t. 1-2, Warszawa, 1992.
Gabriela Bartkowiak, Twórcy ludowi na Ziemi Wągrowieckiej, Ziemia Wągrowiecka nr 3, 1999, 44-58.
Jerzy Bartmiński, Czesław Kosyl, Formy miejscownika - celownika l.p. typu (na) blasze (na) blase w gwarach niemazurzących na Lubelszczyźnie, Język Polski, z. 4, 1971, s. 255-263.
Jerzy Bartmiński, Jan Mazur, Teksty gwarowe z Lubelszczyzny, Wrocław, 1978.
Jerzy Bartmiński, Słowniczek gwary Wisły, Językoznawca, nr 3, 1959, s. 42-45.
Jerzy Bartmiński, Swoiste formy orzeczeń w języku ustnym (orzeczenie onomatopeiczne, kompozycjonalne, zaimkowe, podwojone), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, red. Teresa Skubalanka, Wrocław, s. 159-175.
Jerzy Bartmiński, Jan Mazur, Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzny, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. XXII, 9, Sectio F, Lublin, 1967, s. 175-221.
Barbara Bartnicka, Różnice w mowie pokoleń, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, Łomża-Warszawa, s. 25-30.
Barbara Bartnicka (red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, Łomża-Warszawa, 1993.
Barbara Bartnicka-Dąbkowska, Podstawowe wiadomości z dialektologii polskiej z ćwiczeniami, Warszawa, 1959.
Józef Barut, Stanisław Motyka, Tadeusz Ślawski, Nad rzeką Ropą, t. I, Z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy, Kraków, 1962.
Marek Barwiński, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź, 2004.
Henryk Barycz (red.), Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 r., Kraków, 1979.
Tadeusz Baryła (red.), Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, Olsztyn, 1996.
Anna Basara, Uwagi dotyczące zagadnienia integracji językowej (wieś Sławęcin, pow. Choszczno, woj. Szczecińskie), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 13, 1975, s. 124-128.
Anna Basara, Helena Zduńska, Z zagadnień integracji językowej na Ziemiach Zachodnich, Prace Filologiczne XIX, 1969, s. 245-262.
Anna Basara, Charaktrystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego, Warmii i mazur według stanu z początku lat pięćdziesiątych, Słownik Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t.1., 1987, s. 24-31.
Anna Basara, Jan Basara, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków, 1992.
Anna Basara, Charakterystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1, Wrocław, 1987, s. 24-31.
Anna Basara, Jan Basara, Janina Wójtowicz, Helena Zduńska, Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. I. Konsonantyzm, Warszawa, 1959.
Anna Basara, Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
Anna Basara, Wymiana ra(>re), ja (>je) na Mazowszu, Poradnik Językowy, 1958, s. 36-43.
Anna Basara, Z dzisiejszych gwar Ziem Zachodnich, Poradnik Językowy, 1969, s. 156-158, 210-221.
Jan Basara, Stan badań nad słownictwem gwar Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej, Poradnik Językowy, 1964, s. 341-351.
Jan Basara, Deminutywa formalne (na przykładzie gwar Śląska Cieszyńskiego w CSRR), Z polskich studiów slawistycznych. S. IV, t. I, Językoznawstwo, Warszawa, 1972, s. 59-63.
Anna Basara, Jan Basara, Opisy fonologiczne polskich punktów Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego, z. II, Małopolska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 42-45.
Elena Bassi, Jerzy Kowalczyk, Dzieło Baltazara Longheny w Polsce. Kościół Filipinów w Gostyniu, Warszawa, 1978.
B. Bazielich, Strój ludowy na Śląsku, Chorzów, 2001.
Barbara Bazielich, Stroje ludowe narodów europejskich, cz. 2. Stroje ludowe Europy Środkowej i Wschodniej, Wrocław, 1997.
Wiktor Bazielich, Historie starosądeckie. Szkice historyczne z dziejów miasta Starego Sącza i jego okolicy, Kraków, 1965.
Stanisław Bąk, O pochodzeniu form typu wzion, wziena, Symbolae gramaticae in honorem Joannis Rozwadowski, t. 2, Kraków, 1928, s. 409-411.
Stanisław Bąk, Mowa polska na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.
Stanisław Bąk, Z przeszłości gwary górnośląskiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XI, 1974, s. 15-65.
Stanisław Bąk, Chata wiejska w okolicy Tarnobrzegu, Lud, 1930, s. 1-52.
Piotr Bąk, Gwara okolic Kramska w powiecie konińskim (zarys fonetyki i słowotwórstwa), Wrocław, 1968.
Stanisław Bąk, Stanisław Rospond, Słownik gwarowy Śląska, Opole, 1962.
Stanisław Bąk, Język polski na Śląsku. Terytorium Śląska i narzecza śląskiego, Annales Silesiae I, z. 3, 1960, s. 251-284.
Stanisław Bąk, Nowa mapa dialektów Śląska, Slavia Occidentalis XXX, 1973, s. 7-11.
Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów Śląska, Slavia Occidentalis XXVIII/XXIX, 1971, s. 3-14.
Stanisław Bąk, Zróżnicowanie narzecza śląskiego (próba podziału i charakterystyki dialektów śląskich), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace i Materiały Etnograficzne XXIII (5 map)., 1963, s. 401-523.
Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów śląskich, Slavia Occidentalis, 28/29, 1971, s. 4-14.
Piotr Bąk, Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej, Wrocław, 1960.
Stanisław Bąk, Gwary ludowe na Dolnym Śląsku. Cz. I. Głosownia, Poznań, 1956, s.46.
Stanisław Bąk, Polszczyzna górnośląska w przedwojennej szkole średniej, Wrocław, 1983.
Jan Becewicz, Sam na sam z Suwalszczyzną, Suwałki, 1993.
Mariusz Bechta, Rewolucja, mit, bandytyzm: komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944, Biała Podlaska, 2000.
Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 1, Materiały posesyjne, Siedlce, 1997.
L. Bednarczuk, Uwagi o zjawisku wtórnej nosowości w gwarach polskich, Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, pod red. W. Borysia i W. Sędzika, Warszawa, 1992, s. 51-56.
Zbigniew Beiersdorf, Bogusław Krasnopolski, Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego, Kraków, 1985.
Arkadiusz Bereza, Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin, 2006.
Adam Białczak, Kurpiowszczyzna w dobie Powstania Listopadowego, Ostrołęka, 2000.
Bazyli Białokozowicz, Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich, Olsztyn, 1996.
Mirosława Białoskórska, Niektóre właściwości polszczyzny potocznej byłych przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Pomorzu Zachodnim, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 13-19.
Zbigniew Biały, Polski Spisz. Historyczne uwarunkowania kultury ludowej tego regionu i sposoby jej badania po II wojnie światowej, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Zbigniew Biały (red.), Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Tomasz Biedroń (red.), Limanowa. Dzieje miasta. T. 2, 1945-1989, Kraków, 2002.
K. Bielenin, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce, 1992.
K. Bielenin, Starożytne hutnictwo świętokrzyskie, Warszawa, 1960.
Maria Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa, 1966.
Maria Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Wrocław, 1966.
Lucjan Biliński, Nowy Sącz - województwo, Warszawa, 1995.
Nijola Birgiel, Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie, Warszawa, 2003.
Marian Biskup (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu, Toruń, 1968.
Marian Biskup (red.), Ziemia Chełmińska w przeszłości: wybór tekstów źródłowych, Toruń, 1961.
Hanna Błaszczyk-Żurowska, Kultura ludowa Podhala. Przewodnik po wystawie etnograficznej w Muzeum Tatrzańskim, Zakopane, 2003.
Elżbieta Błażejewska, Gwara ochweśnicka Ślesina, Warszawa, 1972.
A. Bobiński, J. M. Bazewicz, Przewodnik po Królestwie Polskim..., T. I-II, Warszawa, 1901-1902.
Danuta Bogdan, Sejmik Warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn, 1994.
Barbara Bojanowska-Ziemska, Kapliczki i krzyże przydrożne na Mazowszu z XIX wieku, Warszawa, 1978.
Henryk Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988.
R. Borowska, M. Dudkiewicz, Dynamika zmian w gwarze wsi Wąsosz, Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod red. I. Jaros, Łódź, 2004, s. 67-73.
T. Brajerski, Polskie gwarowe ino, Język Polski, XXXVI, z. 2, 1956, s. 121-124.
T. Brajerski, Tak zwane zwroty adresatywne w Krakowiakach i góralach W. Bogusławskiego, Roczniki Humanistyczne KUL, t. XXXIX-XL, Lublin, 1991-1992, s. 73-80.
Tadeusz Brajerski, Jeszcze w sprawie 'archaizmu podhalańskiego', Slavia Occidentalis XXVII, 1968, s. 35-41.
Tadeusz Brajerski, Jeszcze w sprawie wymiany -ch>-k, Język Polski XXXIV, 1954, s. 364-365.
Tadeusz Brajerski, Jeszcze w sprawie wymiany -ch > -k, Język Polski XXXIV, 1954, s. 364-365.
Jacek Brdulak, Tadeusz Kucharuk, Hanna Piekarzewska, Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza, Warszawa, 1996.
Edward Breza, Gwara borowiackiej wsi Krzywogoniec pod Tucholą, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XXII, 1976, s. 5-17.
Edward Breza, Granice dialektu kaszubskiego w przeszłości i obecnie, Pomerania, nr 3, 1975, s. 33-38.
Jan Broda, Władysław Chojnacki, Plany stworzenia ośrodków wydawniczych na Mazurach w świetle polskiej korespondencji (1902-1906), Olsztyn, 1964.
Bolesław Brodowski, Zbrojny czyn powstańców podlaskich w roku 1863, Łuków, 1925.
Maria Brylak, Wierzenia i przesądy, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Maria Brylak-Załuska, O kulturze ludowej Lachów Sądeckich. Komentarz do wystawy etnograficznej w Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu, Nowy Sącz, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 1993.
Bożena Bryńczak (red.), Przemysław Urbańczyk (red.), Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, Siedlce, 2001.
Władysław Brzeziński, Słownictwo krajniackie. Słownik wsi Podróżna w Złotowskiem, t. I-VI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1982-1995.
Józef Bubak, Spiskie teksty gwarowe z obszaru Polski, Kraków, 1972.
Józef Bubak, Stan badań nad polskimi gwarami na Spiszu, Język Polski, t. LXIII, z. 4-5, 1983, s. 322-334.
Józef Bubak, Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, z. 59, Warszawa-Kraków, 1978, s. 27-38.
Józef Bubak, Polskie gwary spiskie, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Mieczysław Buczyński, Charakterystyka gwary Wisły, Językoznawca, 1959, s. 39-41.
Aleksander Buczyński, Podlasie na rowerze, Bielsko-Biała, 2006.
Stefan Buczyński, Suwalszczyzna 1939-1944, Warszawa, 1991.
Mieczysław Buczyński, Feliks Czyżewski, Związki frazeologiczne w gwarze wsi Huszcza w województwie bialsko-podlaskim (frazeologizmy z łącznikiem jak w stosunku do języka ogólnopolskiego), Z problematyki frazeologii polskiej i słowiańskiej, 1985.
Mieczysław Buczyński, Gwara wsi Huszcza w województwie bialskopodlaskim - mieszana czy przejściowa, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 21-30.
Mieczysław Buczyński, Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiatu Biała Podlaska, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. XXII, Sectio F, 1970, s. 223-256.
Franciszek Bujak, Studia geograficzno-historyczne, Warszawa, 1925.
Franciszek Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, Kraków, 1905.
Jan Butkiewicz, Z gwary suwalskiej. Jak dawniej wojowali, Poradnik Językowy, 1955, s. 148-150.
Danuta Buttler, Dyskusyjne zagadnienia opisu polskich gwar środowiskowych, Gowornite formi i slowenskite literaturni jazici, Skopje, 1973, s. 153-159.
Jan Stanisław Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, XVI-XVIII w., Warszawa, 1976.
Jarosław Cabaj, Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce, 2006.
Stefan Cackowski, Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku, Wrocław, 1995.
Edmund Callier, Kronika żałobna utraconej w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego ziemi polskiej. Powiat wągrowiecki, Poznań, 1894.
Wiesław Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1947, Siedlce, 2003.
Adam Chętnik, Chata kurpiowska opracowana na miejscu z 207 fotografiami, planami, rysunkami wykonanymi przez autora, Warszawa, 1915.
Adam Chętnik, Kurpie, Kraków, 1924.
Adam Chętnik, Pożywienie Kurpiów, Kraków, 1936.
Adam Chętnik, Jak Kurpie ze Szwedami wojowali, Warszawa, 1986.
Adam Chętnik, Z Puszczy Zielonej, Warszawa, 1978.
Adam Chętnik, Życie puszczańskie Kurpiów, Warszawa, 1971.
Adam Chętnik, Słowniczek gwary kurpiowskiej, rękopis przechowywany w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
Bronisław Chlebowski (red.), Władysław Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa, 1880-1902.
Jadwiga Chludzińska-Świątecka, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, Prace Filologiczne, t. XXII, 1972, s. 159-289.
Jadwiga Chludzińska-Świątecka, Ze studiów nad słowotwórstwem gwar mazowieckich, Poradnik Językowy, z. 6, 1961, s. 253-258.
Tomasz Chludziński, Mazowsze południowo-wschodnie, Podlasie Zachodnie. Przewodnik, Warszawa, 1966.
Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński, Mazowsze. Mały przewodnik, Warszawa, 1978.
Tomasz Chludziński, Mazowsze południowo-wschodnie i Podlasie Zachodnie, Warszawa, 1996.
Jan Chłosta, Seweryn Pieniężny 1890-1940, redaktor i wydawca spod znaku Rodła, Olsztyn, 1980.
Jan Chłosta, Kazimierz Jaroszyk (1878-1941). O narodowy kształt Warmii i Mazur, Olsztyn, 1986.
Jan Chłosta (red.), Mądry przed szkodą. Wspomnienia o Władysławie Gębiku, Warszawa, 1995.
Aniela Chmielińska, Księżacy (Łowiczanie), Kraków, 1925.
Jolanta Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa, 1998.
Władysław Chojnacki, Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, Olsztyn, 1983.
Władysław Chojnacki, Wydawnictwo i drukarnia Antoniego Gąsiorowskiego na Mazurach, Olsztyn, 1959.
Zbigniew Chojnowski, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn, 1992.
M. Cz. Cholewa, Stroje ludowe Ziemi Sądeckiej. Rozwój stroju ludowego i jego zasięgi terytorialne, Kraków, 1946.
O. Chomiński, Dialekty polskie okolic Rymanowa, Materiały i Prace Komisji Językowej AU, VII, 1915, s. 75-182.
Wiesław Choruży, Piotr Liedke (red.), Podlaskie losy 1939-1982, Białystok, 2000.
Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Rzemiosło podegrodzkie na początku czasów galicyjskich, Rocznik Sądecki, t. XII, Nowy Sącz, 1971.
Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Zwyczaje i obrzędy Lachów Sądeckich, Folklor Lachów Sądeckich, Warszawa, 1974.
Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu - krótka historia zbiorów, Zeszyty Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 1987.
Marian Chudzyński, Wieś południowo-zachodniego Mazowsza 1864-1907, Warszawa, 1983.
Andrzej Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa, 2004.
Józef Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa 1546-1996, Kraków, 1996.
Zbigniew Ciekliński, Zabytki Ziemi Łęczyckiej, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964, s. 141-168.
Z. Cieśla-Reinfussowa, Budownictwo ludowe, Monografia powiatu myślenickiego, Kraków, 1970, s. 39-54.
Tadeusz Cieślak, Prasa polska na Mazurach i Warmii 1718-1939, Olsztyn, 1964.
Jerzy Wojciech Cieślak, Podlasie nadbużańskie: Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja, Milejczyce, Warszawa, 1993.
Stanisław Cieśliński (red.), Alojzy Kowalkowski (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Bodzentyn-Kraków, 2000.
Tadeusz Maciej Ciołek, Jacek Olędzki, Anna Zadrożyńska, Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, Warszawa, 1976.
Janina Cotelnic (red.), Katarzyna Szustka (red.), Inkorporacja Mazowsza do Korony Polskie. Bibliografia, Warszawa, 2001.
S. Cygan, Materiały etnograficzne Władysława Siarkowskiego z okolic Pińczowa jako źródło do badań nad gwarami polskimi, Ks. W. Siarkowski, tegoż, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. Do druku przygotowali K. Bracha, B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce, 2003, s. LXXIII .
S. Cygan, Zmiany w słownictwie mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych, Kieleckie Studia Filologiczne, t. 10, 1996, s. 43-53.
S. Cygan, Język w świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie jednej z kieleckich wsi), Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce 2, pod red. H. Sędziak, Warszawa, 1996, s. 118-125.
S. Cygan, Gwara kielecka, Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce, 2002, s. 225-233.
S. Cygan, Wyrazy nacechowane emocjonalnie w świadomości mieszkańców wsi, Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych. Red. naukowa K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce, 2004, s. 39-48.
S. Cygan, Dialektologia wobec zmian w języku mieszkańców wsi, The Pecularity of Man, T. 10. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Progres - regres - stagnacja w naukach społecznych i humanistyce, Kielce 10-11 XII 2004, Kielce-Warszawa, 2005, s. 237-248.
S. Cygan, Gwary kieleckie, Kurs etnograficzny Świętokrzyskie - jakie cudne. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 30-57.
S. Cygan, Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi, Linguistica Bidgostiana, pod red. A.S. Dyszaka, v. II, Bydgoszcz, 2005, s. 50-63.
Stanisław Cygan, Mowa pokoleń w świadomości mieszkańców wsi Lasocin na Kielecczyźnie, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, pod red. Sławomira Gali, Łódź, 2002, s. 83-92.
S. Cygan, Jeszcze o prześmiewaniu gwary, Prace Filologiczne, t. LIII, 2007, s. 111-125.
Stanisław Cygan, Różnice w mowie pokoleń na Kielecczyźnie, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, Łomża-Warszawa, 1993, s. 93-104.
S. Cygan, Sposoby kwalifikowania wyrazów przez użytkowników gwary (na przykładzie zbioru leksyki Karola Dejny Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego), W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce, 2007, s. 149-168.
S. Cygan, Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu. Pogwarki. Słowniczek, Kielce, 2008.
Stanisław Cygan, Stan badań nad gwarami kieleckimi, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 102-118.
S. Cygan (red.), W kręgu dialektów i folkloru, Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, Kielce, 2007.
Stanisław Cygan (red.), Gwary dawniej i dziś, Kielce, 2002.
S. Cygan (red.), Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, Kielce, 2002.
Władysław Cyran, Gwary polskie w okolicach Siedlec, Łódź, 1960.
Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik, Historia Śląska, Wrocław, 2002.
Bożena Cząstka-Szymon, Synowiec Helena, Polszczyzna w szkole śląskiej, cz. 1-2, Katowice, 1996.
J. Czekanowski, Z badań nad zróżnicowaniem morfologicznym dialektów polskich, Prace Filologiczne XII, 1927, s. 330-354.
W. Czubernatowa, Ugwarzanie w cornyj izbie, Kraków, 2003.
Lucjan Czubiel, Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn, 1986.
Ks. Zenon Czumaj, Kościół matka. Dzieje parafii w Kamionnie, Siedlce, 2006.
Dorota Czyż, Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym, Łomża, 2005.
Feliks Czyżewski, Gwary ludowe byłego powiatu włodawskiego, Biuletyn Slawistyczny 9, 1984 (1986, s. 104-107.
Feliks Czyżewski, Gwara (morfologia i składnia) osady Łomazy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska XXXI, 20, Sectio F, 1976, s. 357-369.
Feliks Czyżewski, Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, Lublin, 1986.
Feliks Czyżewski, Teksty gwarowe z Podlasia i Chełmszczyzny, Studia nad polszczyzną kresową, t. VI, Wrocław, 1991, s. 197-208.
F. Czyżewski, Polonizmy w ukraińskich gwarach Pobuża, Rozprawy Slawistyczne UMCS, t. 4, 1989.
F. Czyżewski, Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w gwarach pogranicza polsko-ukraińskiego na obszarze południowego Podlasia, Język polski. Współczesność, historia, red. W. Książek Bryłowa, H. Duda, Lublin, 2000.
Feliks Czyżewski, Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, Rozprawy Slawistyczne 3, Lublin, 1994.
Feliks Czyżewski, Zróżnicowanie fonetyczne gwary trzech pokoleń w Łomazach, Język Polski, 1977, s. 108-112.
Feliks Czyżewski, Sławomir Gala, Zagadnienia pogranicza językowego na przykładzie nazwisk włodawskich, Rozprawy Slawistyczne, 7, Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych, red. Stefan Warchoł, 1993.
Feliks Czyżewski, Zapożyczenia ukraińskie w gwarach byłego powiatu włodawskiego, Studia nad polszczyzną kresową IV, Wrocław, 1986, s. 81-101.
Feliks Czyżewski, Granice polityczne a granice językowe - propozycje metodologiczne, Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, red. Elżbieta Smułkowa i Anna Engelking, Warszawa, 2001, s. 62-69.
Feliks Czyżewski, Niektóre problemy bilingwizmu (na przykładzie gwar włodawskich), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 12, 1986, s. 235-244.
Feliks Czyżewski, Z metodyki badań gwar polskich na obszarach dwujęzycznych, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 169-176.
Feliks Czyżewski, Ukrainizmy w polskich gwarach bieszczadzkich, Studia z językoznawstwa słowiańskiego, red. Michał Łesiów i Michał Sajewicz, Lublin, 1995, s. 165-184.
F. Czyżewski (red.), H. Arkuszyn (red.), Ukraińskie i polskie gwary pogranicza, Lublin-Łuck, 2001.
Władysław Ćwik, Jerzy Reder, Lubelszczyzna: dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin, 1977.
Małgorzata Dajnowicz, Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Białystok, 2005.
Jerzy Damrosz, Kurpie-/'Puszcza Zielona/', Literatura Ludowa. Kurpie, red. Krzyżanowski Julian, Warszawa, 1961, s. 9.
G. Dąbrowska, Taniec ludowy, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1981, s. 299-300.
G. Dąbrowska, W kręgu polskich tańców ludowych, Warszawa, 1979.
E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
Grażyna Dąbrowska, Wesele kurpiowskie, Kraków, 1985.
Stanisław Dąbrowski, Zmiany fonetyczne we współczesnym języku mówionym mieszkańców wsi Pomorza Zachodniego, Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Księga referatów ogp. konferencji w Toruniu 27-29 listopada 1978 r., Toruń, 1982.
Stanisław Dąbrowski, Z badań nad słownictwem gwarowym w woj. szczecinskim. Słownictwo dotyczące niektórych narzędzi rolniczych w języku mieszkańców wsi Błotno w pow. stargardzkim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 15, 1976, s. 65-87.
Stanisław Dąbrowski, Uwagi o języku mieszkańców wsi Błotno w pow. stargardzkim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, XIII, 1975, s.23-31.
Jan Dąbrowski (red.), Zaczęło się w roku 1945...: to już 60 lat polskiej Ostródy, Ostróda, 2005.
Jan Dąbrowski (red.), Zaczęło się w roku 1945... : to już 60 lat polskiej Ostródy, Ostróda, 2005.
Wanda Decyk-Zięba, Język ? Kultura ? Historia. Mazowsze wschodnie ? Zieleniec i okolice, Toruń, 2004.
Wanda Decyk-Zięba (red.), Język - kultura - historia; Mazowsze wschodnie - Zieleniec, Toruń, 2004.
Karol Dejna, Gwara Milna, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego IV, Łódź, 1956.
Karol Dejna, Niektóre przejawy ewolucji gwar zachodniokieleckich na przełomie XIX i XX wieku, Z Polskich Studiów Slawistycznych, t. 30, 1993, s. 13-33.
Karol Dejna, Południowokieleckie przesunięcie artykulacji o ku przodowi, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. VIII, 1962, s. 141-156.
Karol Dejna, Wyrównanie oboczności o:e oraz a:e w gwarach polskich, Język Polski, t. XLII, Kraków, 1962, s. 188-191.
Karol Dejna, Metateza śr, źr, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 5, 1965, s. 275-279.
Karol Dejna, Z zagadnień podziału dialektalnego Polski, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XII, 1966, s. 5-21.
Karol Dejna, Słownictwo ludowe z terenów byłego województwa kieleckiego i łódzkiego, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XX-XXXI, Łódź, 1974-1985.
Karol Dejna, Południowokieleckie przesunięcie artykulacji "o" ku przodowi, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego VIII, 1962, s. 141-156.
Karol Dejna, Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora Atlasu Gwar Polskich, Łódź, 1991.
Karol Dejna, Słownictwo ludowe z terenów województwa kieleckiego i łódzkiego, z. 1 i 2, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XX i XXI, Łódź, 1974-1975.
Karol Dejna, Z zagadnień ewolucji gwary, Roczniki Humanistyczne KUL, t. XXXIX-XL, 1991/199, s. 81-86.
Karol Dejna, Uwagi o programie i metodach ćwiczeń z dialektologii polskiej, Poradnik Językowy, z. 6, 1976, s. 289-192.
Karol Dejna, Końcówki i formy dualne czasowników w gwarach Kielecczyzny, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XI, 1965, s. 5-19.
Karol Dejna, Wielokrotne i trwałe formy czasowników w gwarach Kielecczyzny, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego X, 1964, s. 5-13.
Karol Dejna, Atlas gwarowy województwa kieleckiego, t. 1-7, Łódź, 1962-1968.
Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa, 1981.
Karol Dejna, Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, t. 1-2, Łódź, 1951-1953.
Karol Dejna, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Feliks Czyżewski, Atlas gwar polskich, t. 1-4, Warszawa, Komitet Językoznawstwa PAN, 1998-2002.
Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973.
Karol Dejna, Gwara i jej stosunek do innych odmian języka ogólnonarodowego, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998.
Karol Dejna, Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora 'Atlasu gwar polskich', Łódź, 1991.
Karol Dejna, Kartograficzne ujmowanie dynamiki rozwojowej gwar, Studia dialektologiczne I, Kraków, 1996, s. 9-19.
Karol Dejna, W sprawie tzw. dialektów kresowych, Język Polski LXIV, z. 1-2, 1984, s. 51-57.
Karol Dejna, Gwary regionu rawskiego, Łódź, 1970.
Karol Dejna, Gwara kuczowska na tle innych gwar czeskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego III, 1955, s. 5-30.
Karol Dejna, Atlas gwar polskich, t. 2. Mazowsze, Warszawa, 2000.
Karol Dejna, W sprawie terminów język, dialekt, gwara, żargon, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego III, 1955.
Karol Dejna, Z zagadnień kartograficznego ujmowania dialektów i gwar, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXVII, 1981, s. 29-38.
Karol Dejna, Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXVI, Łódź, 1972.
Karol Dejna, Z metodologii badań gwar peryferyjnych i wyspowych, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXV, 1979, s. 35-40.
Jan Piotr Dekowski, Zbigniew Hauke, Folklor Ziemi Łęczyckiej, Warszawa, 1981.
Jan Piotr Dekowski, Strój sieradzki, Atlas polskich strojów ludowych, cz. 4, z. 6, Wrocław, 1959.
Jan Piotr Dekowski, Strzygi i topieluchy: opowieści sieradzkie, Warszawa, 1987.
Elżbieta Delida, Kultura ludowa regionu sieradzkiego, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 621-644.
Władysława Dembecka, Słowotwórstwo czasowników w gwarach południowej Wielkopolski, Poznań, 1977.
B. Dembowski, Słownik gwary podhalskiej, SKJPAU V, 1896, s. 339-444.
Marta Denys, Grażyna Jakimińska, Konrad Zieliński, Lublin, Lublin, 2002.
Marek Derwich, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław, 1982.
Kazimierz Dębski, Bohaterstwo unitów podlaskich (1875-1905), Warszawa, 1993.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Językowe procesy integracyjne (na materiale współczesnej gwary wsi Chrusty), Poradnik Językowy, z. 7, 2005, s. 23-31.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Gwara Zagnańska pół wieku później, W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana Dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, Profesorowi Uniwersystetu Szczecińskiego, pod red. E. Kołodziejek, Szczecin, 2006, s. 95-112.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski, Analiza semantyczno-słowotwórcza przezwisk ludowych, Prace Filologiczne XXIII, 1972, s. 51-61.
Halina Dmochowska (red.), Rocznik Statystyczny Województw 2007 GUS, Warszawa, 2007.
Rafał Dmowski, Marek Harasimiuk, Motocyklem po Warmii, Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie, Warszawa, 2006.
Stanisław Dobosz, Żołnierze AK obwodu Żywiec, Kalendarz Żywiecki, 1996.
Adam Dobroński, Sławetny Ludwik Michał Pac (1778-1835), Suwałki, 1986.
Adam Dobroński (red.), Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX w., Ostrołęka, 1998.
Adam Dobroński (red.), Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, Białystok, 2003.
Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963, 1967.
Waldemar Dolata, Powiat żniński, Żnin, 2007.
Bożena Domagała, Kształtowanie się tożsamości narodowej młodego pokolenia Mazurów w życiorysach wychowanków Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego, Olsztyn, 1991.
Józef Domański, Jeszcze o nazwie wsi Ruja koło Legnicy, Język Polski, z. 3, 2005, s. 211-212.
Witold Doroszewski, Geografia lingwistyczna, Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa, 1964.
Witold Doroszewski, Mowa mieszkańców wsi Staroźreby. Opis i tezy teoretyczne, Prace Filologiczne XVI, 1934, s. 249-278.
Witold Doroszewski, Studia fonetyczne z kilku wsi mazowieckich, Wrocław, 1955.
Witold Doroszewski, Halina Koneczna, Wanda Pomianowska, Gwary Warmii i Mazur, Warszawa, 1956.
Witold Doroszewski, Dialektologia a metoda historyczno-porównawcza w językoznawstwie, 'Studia i szkice językoznawcze' tegoż, Warszawa, 1962, s. 449-458.
Witold Doroszewski, O statystyczne przedstawienie izoglos, 'Studia i szkice językoznawcze' tegoż, Warszawa, 1962, s. 380-392.
Witold Doroszewski, Przedmiot i metody dialektologii, Poradnik Językowy, z. 1, s. 1-8; z. 2, s. 1-7; z. 3, s. 2-10; z. 4, s. 4-12, 1953.
Tadeusz Doroszuk, Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1940-1944, Siedlce, 2004.
Andrzej Drogosz, Aneta Cedro, Kartki z przeszłości gminy Bieliny, Bieliny, 2007.
Tadeusz Drogosz, Gwara w utworach Józefa Ozgi Michalskiego. Praca magisterska, Kraków, 1978.
Piotr Droździk, Sądecki Park Etnograficzny, Nowy Sącz, 2007.
Piotr Droździk (red.), Nowy Sącz, Nowy Sącz, 1999.
Ewa Dubas-Urwanowicz (red.), Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik, 1994.
Stanisław Dubisz, Metody stylizacji gwarowej w przekroju historycznym, Język. Teoria. Dydaktyka. Materiały III konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Zielona Góra 26-27 maja 1978, Kielce, 1979, s. 76-92.
Stanisław Dubisz, Polonia - pojęcie, historia, język, Polonistyka, nr 4, 1990, s. 164-169.
Stanisław Dubisz, Nauczanie dialektologii na uniwersyteckich studiach polonistycznych, Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały II konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Ustka 20-21 maja 1977, 1978, s. 135-140.
Stanisław Dubisz, Gwara rolnicza - profesjolekt, socjolekt czy interdialekt?, Słownik gwary rolniczej, z. 2, Warszawa, 1990, s. 14-21.
Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa, 1995.
Stanisław Dubisz, Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich, Wrocław, 1977.
Stanisław Dubisz, Elementy rodzime i obcojęzyczne w słownictwie gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. V, Warszawa, 1978, s. 233-245.
Stanisław Dubisz, Relikty bałtyckiego substratu językowego w nazewnictwie roślinnym gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. Michała Kondratiuka, Wrocław, 1990, s. 87-94.
Stanisław Dubisz, Z metodologii badań języka środowisk polonijnych, Poradnik Językowy, z. 5, 1983, s. 292-301.
Marek Dulinicz (red.), Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Warszawa, 2005.
Bogusław Dunaj, Halina Kurek, Kazimierz Ożóg, Ewolucja gwar jednonosówkowych w Beskidzie Wyspowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z. 63, 1979, s. 119-130.
Bogusław Dunaj, Mirosława Mycawka, Badania regionalizmów leksykalnych, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź, 2002, 105-110.
Bogusław Dunaj, Zagadnienia interferencji w badaniach dialektologicznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVII, 1980, s. 99-108.
Karol Dunin, Dawne mazowieckie prawo, Warszawa, 1880.
A. Dygacz, Śląskie pieśni ludowe. Wybór źródeł i opracowanie, Katowice, 1995.
Jerzy Dygdała, Stanisław Salmonowicz, Jerzy Wojtowicz, Historia Torunia. T. 2, cz. 3, Między barokiem i oświeceniem (1660-1793), Toruń, 1996.
Adam Dylewski, Krajna, tegoż, Wielkopolska, Warszawa, 2007, 124-127.
Jan Dylik, Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru, Łódź, 1948.
Jan Dylik, Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, Łódź, 1971.
Jan Dylik (red.), Ziemie powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy. Cz. 1, Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Gdańsk, Warszawa, 1942.
Benon Dymek, Mazowsze do 1247 roku: (zarys dziejów), Warszawa, 1995.
Benon Dymek, Z dziejów szlachty mazowieckiej (dziedzictwo kulturowe i stereotyp), Kielce, 2005.
Benon Dymek, Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1944-1948, Warszawa, 1978.
Benon Dymek (red.), Bogusław Gierlach (red.), Trud pierwszych lat. Wspomnienia Mazowszan, Warszawa, 1981.
Ludomir Dymsza, Sprawa chełmska, Warszawa, 1911.
Wojciech Dziemianowicz (red.), Mazowsze. Tradycja i współczesność, Warszawa, 1999.
Elżbieta Dzikowska, Odkrywamy Krajnę, tejże, Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce, Warszawa, 2005, 228-251.
Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, Strój sieradzki, Na sieradzkich szlakach, 2/90/2008/XXIII, 2008, s. 18-21.
B. Erber, Zarys stanu badań etnograficznych w województwie kieleckim, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1964, t. 2, s. 333-359.
B. Erber, Garncarstwo ludowe na Kielecczyźnie, Garncarstwo na Kielecczyźnie, Kielce, 1985, s. 113-139.
B. Erber, Współczesna rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum Narodwego w Kielcach, Kielce, 1978.
Krzysztof Fafiński, Łowicz w powstaniu listopadowym, Łowicz, 1983.
Barbara Falińska, Z gwary warmińskiej i mazurskiej. Terminologia uprawy i obróbki lnu, Poradnik Językowy, z.1, 1952, s. 20-24.
Barbara Falińska, Z gwary sandomierskiej. Wesele, Poradnik Językowy, 1958, z. 2, s. 8.
Barbara Falińska, Z historii badań nad gwarami Mazowsza i Podlasia, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Badanie dziedzictwa kulturowego, red. Barbara Falińska, Barbara Bartnicka, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża, 2000, s. 127-130.
Barbara Falińska, Z gwary suwalskiej, Poradnik Językowy, z. 4, s. 148-150, z. 5, s. 195-196, z. 8, s. 316, 1955.
Barbara Falińska, Gwara Puszczy Białej, Brok i Puszcza Biała, red. Józef Kazimierski, Ciechanów, 1989, s. 410-440.
Barbara Falińska, Anna Kowalska, O wyrażeniach przyimkowych typu /'po podpłociu/' na Mazowszu i Podlasiu, Studia dialektologiczne II, red. Joanna Okoniowa, Bogusław Dunaj, Kraków, 2002, s. 149-156.
Barbara Falińska, Charakterystyka językowa informatorów z kilku wsi Podlasia wraz z tekstami gwarowymi: Zbójna, pow. Kolneński, Czarna, pow. Kolneński, Kossaki, pow. Łomżyński, Kupiski Nowe, pow. Łomżyński, Laskowiec, , Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzami, pod red. Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej, Warszawa, 1972, s. 45-72, .
Barbara Falińska, Anna Kowalska, 25 lat badań dialektologicznych na Mazowszu i Podlasiu, Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych, Warszawa-Płock, 1994, s. 37-42.
Barbara Falińska, Wyrażenia porównawcze typu (jest) biały jak..., (jest) gruby jak... (na materiale z Mazowsza i Podlasia), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, pod red. Barbary Bartnickiej, Barbary Falińskiej, Anny Kowalskiej, Henryki Sędziak, Łomża-Warszawa, 1993, s. 129-169.
Barbara Falińska, O języku inteligencji mazowieckiej pochodzenia chłopskiego, Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, pod red. Haliny Kurkowskiej, Warszawa, 1981, s. 275-294.
Barbara Falińska, Badania leksykalno-słowotwórcze w Polsce północno-wschodniej, Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych, Wrocław, 1989, s. 7-16.
Barbara Falińska, Ginące słowa i znaczenie w gwarach mazowiecko-podlaskich, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Śladami Kolberga i Glogera po Ziemi Łomżyńskiej red., Barbara Bartnicka, Łomża, 1997, s. 11-17.
Barbara Falińska, O badaniach słownictwa gwarowego w powiecie pułtuskim, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, pod red. Stanisława Pazyry, Warszawa, 1970, s. 109-124.
Barbara Falińska (red.), Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych, Wrocław, 1989.
Barbara Falińska (red.), Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, I. Filipów, pow. Suwałki, Białystok, 2004.
Barbara Falińska (red.), Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, II. Wach, gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka, Białystok, 2004.
Krzysztof Faliński, Łowicz w powstaniu listopadowym, Łowicz, 1983.
Jan Falkowski, Ziemia lubawska. Przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, Toruń, 2006.
Zbigniew Fałtynowicz, Pamiętam - Maria Konopnicka z Wasiłowskich i Suwałki, Suwałki, 1996.
Adam Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław, 1962.
Kazimierz Feleszko, Modalność werbalna w hipotaksie śląskiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 15, 1977, s. 21-23.
Stanisław Figiel, Polski Spisz, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Stanisław Figiel, Polski Spisz. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa - Kraków, 1984.
Stanisław Figiel, Ładygin Zbigniew, Markin Joanna, Pieniny, Podhale, Orawa i Spisz, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała, 2005.
Tadeusz Filipkowski (red.), Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. Od 1871 do 1975 roku, Warszawa, 1983.
Zygmunt Filipowicz, Konopnicka w Suwałkach, Suwałki, 1996.
Zygmunt Filipowicz, Suwalszczyzna, Warszawa, 1980.
Zygmunt Filipowicz, Suwałki i okolice, Warszawa, 1984.
Andrzej Firewicz, Sadowne i okolice wczoraj i dziś, Warszawa, 2004.
Leokadia Firkowska, Legenda o tym, jak powstała rzeka Świślina, tejże: Legendy świętokrzyskie, Kielce, 1999, s. 53-55.
Adam Fischer, Zarys etnograficzny województwa lubelskiego, Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Lublin, 1932, s. 325-370.
Franciszek Fitak, Słownik gwary spiskiej, Szczawnica, 2004.
Jerzy Flisiński (red.), 17 września 1939 roku na Podlasiu. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej w październiku 1989 r., Biała Podlaska, 1990.
Karol Frankowski, Na ścieżkach Podlasia. Wspomnienia z lat dziecięcych, okupacji i pierwszych lat powojennych, Lublin, 1995.
Henryk Friedrich, Uwagi o pewnej pracy dialektologicznej, Ludwik Zabrocki. Gwara Borów Tucholskich, Warszawa.
Henryk Friedrich, Gwara kurpiowska, Warszawa, 1954.
Henryk Friedrich, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław, 1955.
Henryk Friedrich, Samogłoski nosowe we wsi Leszczydół pow. Pułtusk ze stanowiska metody ilościowej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej TNW I, 1937, s. 60-68.
Henryk Friedrich, Studia nad nosowością w gwarach Mazowsza, Warszawa, 1937.
Henryk Friedrich, Z badań nad mazurzeniem na terenie Mazowsza. W sprawie genezy /'siakania/', Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego VI, 1937, s.6-13.
Henryk Friedrich, Terminologia budownictwa ludowego. Terminologia zagrody wiejskiej na Mazowszu, Poradnik Językowy, 1935/193, s. 17-20,.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Z toporem przez wieki: legendy, podania, sensacje Lubelszczyzny i Podlasia, Lublin, 2003.
E. Fryś, Iracka A., Prokopek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa, 1988.
Ewa Fryś, Ośrodek garncarski w Studzianym Lesie, pow. Sejny, Polska Sztuka Ludowa. R.13, nr 4, 1959.
Antoni Furdal, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław, 1955.
Antoni Furdal, Podział polskich dialektów miejskich, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, 155-161.
Antoni Furdal, Materiały do kwestionariusza do badań dialektów kulturalnych i miejskich w Polsce, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. IX, 1973, s. 41-59.
Antoni Furdal, Zakres badań geografii lingwistycznej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XVIII, 1980, s. 73-80.
Antoni Gabriel, Na jaćwieskiej przyzbie, Suwałki, 2002.
Antoni Gajda, Monografia Sompolna z dodatkiem o Lubstowie i okolicy, Koło, 1936.
J. Gajek, Studia nad etnograficzną regionalizacją Polski, Lud, 1961, t. 47, s. 165-209.
J. Gajek, Etnograficzne zróżnicowanie obszaru Polski. Kartografia etnograficzna podstawą badań zróżnicowania kultury ludowej, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, pod red. M. Biernackiej, B. Kopczyńskiej-Jaworskiej, A. Kutrzeby-Pojnarowej, W. Paprockiej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976.
Józef Gajek, Polski atlas etnograficzny, Wrocław, 1964.
Sławomir Gala, Z metodyki badań pogranicza językowego (na materiale polskim), Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, red. Feliks Czyżewski, Lublin, 2001, s. 29-39.
Sławomir Gala (red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź, 2002.
Sławomir Gala (red.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
Wojciech Galica, Struktura organizacyjna żywieckiej komendy ZWZ-AK w okresie II wojny światowej. Obwód Żywiec, Kalendarz Żywiecki, 1997.
Kira Gałczyńska, Mazurskie szlaki Gałczyńskiego, Warszawa, 1986.
Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku, Rypin, 1997.
L. Garbacka, Powiat wągrowiecki w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Poznań, 1965.
Janina Gardzińska, Tradycja badań nad zjawiskami składniowymi w dialektach polskich, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce, Olsztyn, 1997, s. 31-38.
Janina Gardzińska, Teksty gwarowe z południowego Podlasia, Siedlce, 1993.
Janina Gardzińska, Językowe wykładniki stopnia pewności sądów w gwarach ludowych (na podstawie tekstów z Mazowsza i Podlasia), Siedlce, 1996.
Janina Gardzińska, O pewnych funkcjach składniowych wyrazu co w podlasko-mazowieckich tekstach gwarowych, Leksyka a gramatyka, red. Krystyna Wojtczuk, Siedlce, 2001, s. 183-194.
Janina Gardzińska, Osobliwości składni liczebników głównych w gwarach południowego Podlasia, Polszczyzna regionalna, cz. 2, pod red. Henryki Sędziak, Warszawa, 1996, s. 66-76.
Janina Gardzińska, Z badań nad modalnością w wypowiedziach gwarowych (na materiale językowym z północno-wschodniej Polski), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, red. Barbara Bartnicka, Barbara Falińska, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża-Warszawa, 1993, s. 99-108.
Janina Gardzińska, Z zagadnień składni współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców południowomazowieckiego miasteczka), Zeszyty Naukowe WSRP w Siedlcach, seria: Nauki Humanistyczne, z. 8, 1986, s. 105-124.
Ryszard Garus, Przewodnik dla turystów pieszych i zmotoryzowanych. Kielce - Góry Świętokrzyskie, Kielce, 1993.
Ryszard Garus, Przewodnik dla zmotoryzowanych. Kielce - Sandomierz - Góry Świętokrzyskie, Kielce, 2006.
Krzysztof Gaś, Z dzisiejszych gwar Mazowsza. Teksty gwarowe, Poradnik Językowy, 1974, s. 148-152.
Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Lublin i okolice. Przewodnik, Warszawa, 1980.
Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Lublin, Warszawa, 1959.
Henryk Gawarecki, Lubelszczyzna. Przewodnik, Warszawa, 1979.
Wincenty Hipolit Gawarecki, Opis topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiej, Płock, 1825.
W. Gąsienica Byrcyn, Dostać orełki i inne opowiadania, Kraków, 1992.
Antoni Gąsiorowski, Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej, Warszawa, 1981.
Antoni Gąsiorowski, Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy, Poznań, 1968.
Antoni Gąsiorowski, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań, 1970.
Józef Geresz, Unitów podlaskich droga do świętości, Biała Podlaska, 1994.
M. Gerlich, Współczesne podziały górnośląskiej zbiorowości regionalnej jako problem etnograficzny, Etnografia Polska, nr 1, 1992.
Władysław Gębik, Pod warmińskim niebem. O Michale Lengowskim, Warszawa, 1974.
Jerzy Paweł Gieorgic (red.), Konserwatyzm na Podlasiu, Białystok, 2005.
Bogusław Gierlach, Kowalstwo mazowieckie XIII-XVIII w., Ciechanów, 1972.
Bogusław Gierlach, Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza, Warszawa, 1975.
Bogusław Gierlach, Śladami dawnych kultów Mazowsza, Siedlce, 1982.
Bogusław Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa, 1984.
I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukaszewicz, Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526-1914, Warszawa, 1968.
H. Gigurzyński, Obchód weselny w powiatach sejneńskim, kalwaryjskim, kowieńskim i trockim, Kłosy nr 175, 1868.
Stanisław Gisman, Słownik górniczy, Katowice, 1949.
Ewa Glapiak, Jarosław Glapiak, Leszno, Leszno, 2005.
Stanisław Glapiak, Andrzej Przewoźny, Lech Woźny, Leszno wczoraj i dziś, Leszno, 2005.
Stanisław Glinka, Granica językowa i przykłady zróżnicowania fonetycznego gwar białoruskich Białostocczyzny, Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, r. III, z. 5, 1960, s. 36-45.
Stanisław Glinka, Lituanizmy fonetyczne w gwarach białoruskich i polskich Białostocczyzny, Bałto-slowiańskie związki językowe, red. Michał Kondratiuk, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990, s.117-127.
Stanisław Glinka, Rozkład końcówek dopełniacza -a, -u w jednej z gwar mazowieckich, Język Polski XXXV, z.3, 1955, s.194-199.
Tadeusz Glinka (red.), Podlasie. Przewodnik, Warszawa, 1997.
Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 63 autentycznych rycin, Kraków, 1903.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa, 1972.
Zbigniew Gloger, Dawna ziemia łomżyńska, Warszawa, 1876.
Zygmunt Gloger, Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim, Prace Filologiczne IV, s. 795-904.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t, II (reprint), Warszawa, 1985, s. 319.
R. Gładkiewicz (red.), M. Homza (red.), Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Lewocza-Wrocław, 2003.
Ewa Gładkowska, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn, 2003.
Irena Głowacka, Rozstania i powroty, Lubartów, 2003.
Urszula Głowacka-Maksymiuk (red.), Grzegorz Welik (red.), Źródła do dziejów regionu. I Siedlecka Sesja Archiwalna, Siedlce, 2002.
K. Głowacki (red.), Historyczne miasta regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w., Kielce, 2002.
Jerzy Głownia, Tadeusz Maczubski, Mazowsze. Panorama turystyczna, Warszawa, 1978.
Dariusz Główka, Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, Warszawa, 1991.
Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław, 1955.
Zbigniew Gołąb, O zróżnicowaniu wewnętrznym gwary podhalańskiej, Język Polski, 1954, s. 85-111.
Zbigniew Gołąb, A. Heinz, Kazimierz Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa, 1968.
Ludwik Gomolec, Mosina w tysiącleciu państwa polskiego, cz. I: Od najdawniejszych czasów do 1918 roku, maszynopis do wglądu w Bibliotece Publicznej w Mosinie, Poznań-Mosina, 1965.
Stanisław Góra, Partyzantka na Podlasiu: 1863-1864, Warszawa, 1978.
Jan Górak, Tradycyjna architektura ludowa (zarys problematyki), Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, red. Alfred Gauda, Lublin, 2001, s. 13-20.
Zygmunt Górka, Zbigniew Biały, Zarys problematyki geograficzno-ekonomicznej Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Zygmunt Górka, Stan badań geograficzno-ekonomicznych dotyczących Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne ZN UJ, z. 22, 1987.
Hubert Górnowicz, Uwagi o niektórych reliktach w gwarach polskich, Język Polski, z. 5, 1958, s. 354-362.
Hubert Górnowicz, Uwagi o niektórych hiperpoprawnościach w gwarach północnopolskich, Język Polski, 1960, s. 29-39.
Hubert Górnowicz, Próbka mowy tzw. Mazurów wieleńskich, Język Polski, 1957, s. 300-302.
Hubert Górnowicz, Dialekty kociewski i malborski, Pomorze Gdańskie IV. Literatura i język, Gdańsk, 1967, s. 147-172.
Hubert Górnowicz, Uwagi o niekttórych hiperpoprawnościach w gwarach północnopolskich, Język Polski, 1960, s. 29-39.
Hubert Górnowicz, Zmiękczenie spółgłosek tylnojęzykowych w gwarach północnopolskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XVII, 1971, s. 31-55.
Hubert Górnowicz, Dialekt malborski, cz. 1-2, Gdańsk, 1967-1974.
Hubert Górnowicz, Idiomatyzmy frazeologiczne w gwarach malborskich w stosunku do języka ogólnopolskiego, Prace Filologiczne XXV, 1974, s. 397-406.
Irena Górska (red.), Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Wrocław, 1976.
Karol Górski, Problematyka dziejowa Warmii, Olsztyn, 1977.
Stanisław Grabias, Funkcjonalna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, Język Polski, z. 1, 1974, s. 22-31.
Stanisław Grabias, Teresa Skubulanka, Społeczne uwarunkowania stylów języka, Analizy i syntezy. Socjolingwistyka 2, Katowice, 1970, s. 29-61.
Barbara Grabka, O Kaszubach raz jeszcze, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 81-86.
Janusz Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa, 1999.
Maria Grad-Mucowa, Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza, Warszawa, 1970.
Stanisław Graeve, Stroje i zdobnictwo ludowe w Sieradzkiem, Wieś Ilustrowana, z. VII, 1910.
Wiktoryn Grąbczewski, Łęczyckie bajanie o Borucie panie, Warszawa, 1990.
Kazimierz Grążawski, Życie codzienne na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej w średniowieczu, Włocławek, 2003.
Kazimierz Grążawski (red.), Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. Materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r., Włocławek, 2003.
Kazimierz Grążawski (red.), Prasa Warmii i Mazur w latach 1945-1989, Olsztyn, 1991.
Iryda Grek-Pabisowa, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław, 1980.
Iryda Grek-Pabisowa, Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim, Wrocław, 1968.
Helena Grochola-Szczepanek, O niektórych formach grzecznościowych mieszkańców wsi Rzepiska na Spiszu, Język Polski, t. LXXVI, 1996, s. 41-44.
Jadwiga Grodzka, Legendy łęczyckie, Łódź, 1960.
Jadwiga Grodzka, Łęczyca i okolice, Łódź, 1972.
Jadwiga Grodzka, Łęczycka sztuka ludowa, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964, s. 169-179.
Jadwiga Grodzka, Kilka uwag o gwarze łęczyckiej, Ziemia Łęczycka, nr 23, 1933, s. 2.
Krzysztof Groniowski, Oddział księdza Brzóski, Warszawa, 1959.
Monika Gruchmanowa, Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w województwie zielonogórskim, Zielona Góra, 1969.
Monika Gruchmanowa, Charakterystyka gwar dawnych ośrodków języka polskiego na pograniczu ziemi lubuskiej i Wielkopolski, Literatura Ludowa, nr 6, 1960, s. 16-23.
Monika Gruchmanowa, Gwary zachodniej Wielkopolski, Poznań, 1970.
Monika Gruchmanowa, Gwary zachodniowielkopolskie, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, R. 3, 1960, s. 70-74.
Monika Gruchmanowa, Henryk Nowak, Zenon Sobierajski, Z prac nad atlasem gwar wielkopolskich: wybrane wyrównania deklinacyjne, Studia Polonistyczne III, 1976, s. 33-46.
Monika Gruchmanowa, Gwary w ojczyźnie i na obczyźnie. Studia, Poznań, 2003.
Monika Gruchmanowa, Gwary wielkopolskie, Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań, 1967, s. 351-391.
Monika Gruchmanowa, - opracowanie i komentarz językowy, tekst nagrał Sanisław Malepszak, Gwara bukówiecka, Stanisław Malepszak, Bukowiec Górny. 800 lat dziejów, Bukowiec Górny, 2007, 396-411.
Maria Grybel, Jan Madzik, Bartnictwo i pszczelarstwo, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Antonina Grybosiowa, Językowo-kulturowy wizerunek Ślązaka na tle wizerunku obu sąsiadów, Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność, red. Bogusław Wyderka, Opole, 1997, s. 83-90.
G. Grygoruk, Zjawiska językowe w gwarze Bud pod Białowieżą, Studia nad polszczyzną kresową, t. 8, Wrocław, 1995.
J. Grzegorczyk (red. meryt.), Z. Krawczyk (red. meryt.), Prezentacja multimedialna. Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry. Gmina Bodzentyn.Gmina Bieliny. Gmina Masłów.
Stanisław Grzelak, Jan Sztukowski, Województwo suwalskie, Białystok, 1982.
Józef Grzesik, O Świślinie, Świętokrzyskie - jakie cudne (materiały pomocnicze), Kielce, 2005, s. 47.
Józef Grzesik, O czarownikach. Za dawnych lat, Literatura Ludowa I, 1957, nr 2, s. 44-46.
Józef Grzesik, Z gwary świętokrzyskiej, Poradnik Językowy, 1955, s. 237-238; Poradnik Językowy, 1956, s. 236-237, 270-272.
Ks. Paweł Grzeszek, Dzieje parafii św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy w latach 1923-2000, Siedlce, 2005.
Michał Grzybowski (red.), Materiały do dziejów Ziemi Płockiej. Z achiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, T. 10 [Dekanat lipnowski, dobrzyński, rypiński, golubio-dulski i górzneński], Płock, 1999.
Z. Guldon, W sprawie regionu kieleckiego, Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Stan i program badań, pod red. Zenona Guldona, Kielce, 1977, s. 20-36.
Zenon Guldon, Karol Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, Kielce, 1990.
Zenon Guldon, J. Kaczor, Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku, Kielce, 1994.
Z. Guldon, Kształtowanie się regionu kujawskiego w XII-XVIII wieku, Literatura Ludowa. Kujawy, nr 2-3, 1963, s. 4-5.
Zenon Guldon, Mapy Ziemi Dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w. Podziały administracyjne, rozmieszczenie własności ziemskiej, Toruń, 1967.
Zenon Guldon, Jan Powierski, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XII-XIV wieku, Warszawa, 1974.
Ewa Gumińska (red.), Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa, 2005.
Tadeusz Gumiński, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, t. 1-3, Łowicz, 1987.
Marian Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa, 1960.
A. Gupieniec, T. i R. Kiersnowscy, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski środkowej, Mazowsze i Podlasie, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
J. Gutt-Mostowy, Gwara o gwarze, Kraków, 1998.
Marianna Halicka, Sztuka ludowa Suwalszczyzny, katalog wystawy, Suwałki, 1966.
Marianna Halicka, Penetracyjne badania terenowe z zakresu plastyki obrzędowej prowadzone w powiatach suwalskim, sejneńskim i augustowskim, Rocznik Białostocki. T. 8, 1968.
Marianna Halicka, Penetracyjne badania etnograficzne nad sztuką ludową Suwalszczyzny, Rocznik Białostocki. T. 8, 1968.
Jerzy Halicki, Chronologia dziejó Białostocczyzny, Białystok, 1986.
Kwiryna Handke, Polszczyzna regionalna - problematyka i stan badań, Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, pod red. Kwiryny Handke, Wejherowo, 1986, s. 7-20.
Kwiryna Handke, Charakterystyka Borów Tucholskich w świetle faktów językowych, Slavia Occidentalis, t. XXXVIII, 1981, s. 37-51.
Kwiryna Handke, Wewnętrzne podziały gwarowe Kaszub i sąsiednich terenów, Konferencja pomorska (1978), Wrocław, 1979, s. 111-123.
Kwiryna Handke, Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław, 1985.
Kwiryna Handke, Hanna Popowska-Taborska, Słowotwórcze zróżnicowanie kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XII, Warszawa, 1972, s. 97-107.
Kwiryna Handke, Ślady mowy dawnej szlachty kaszubskiej jako czynnik wpływający na podziały gwarowe, Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław, 1985.
Kwiryna Handke, Odrębności leksykalne Krajny, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1967, s. 141-155.
Kwiryna Handke, Gwary przejściowe/mieszane wewnątrz obszaru dialektalnego, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 107-112.
Kwiryna Handke, Terytorialne odmiany polszczyzny, Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, 2001, s. 201-219.
Kwiryna Handke, Perspektywa paraleli, czyli sposób badania zjawisk językowych, Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, Wrocław, 1989, s. 7-17.
Jan Haniaczyk, Kronika Orkiestry Dętej w Jurgowie.
Franciszek Hanzel, Gwara cieszyńska trzech pokoleń, Socjolingwistyka, 5, 1983, 183-191.
Michał Hasiuk, Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej, Poznań, 1978.
Jerzy Hawryluk, Podlasze. Śladami ruskiej przeszłości, Bielsk Podlaski, 2000.
Jerzy Hawryluk, Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn. Rusini-Ukraińcy na Podlaszu - fakty i kontrowersje, Kraków, 1999.
Lechosław Herz, Pojezierze Suwalskie. Szlaki turystyczne, Warszawa, 1983.
St. A. Hodorowicz, Podholańskie porzykadła i pogworki maści wselijakiej ku cłeka zadumie i wesołości dane, Nowy Targ, 2006.
St. A. Hodorowicz, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ, 2005.
M. i Z. Hoffowie, Przez krainy Pojezierza Pomorskiego, Warszawa, 1973.
Krystyna Holly, Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny, Kraków, 1993.
Joanna Hołda, Sądecki Park Etnograficzny. Suplement do przewodnika z 2003 roku, Muzem Okręgowe w Nowym Sączu, 2006.
Edward Homa, Elementy polskie i wschodniosłowiańskie w języku ludności kresowej na Pomorzu Środkowym, VI, 1983, s. 149-155.
Edward Homa, Współczesne gwary Pomorza Środkowego. Studium socjolingwistyczne, cz. 1-2, Słupsk, 1979.
Edward Homa, Nowe gwary na Pomorzu Środkowym, Język i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości (1918-1978), Wrocław, 1982, s. 113-121.
Edward Homa, Zmiany w języku mieszkańców wsi na Pomorzu Środkowym w 30-leciu powojennym, Język Polski, 4, 1977, s. 272-278.
Tadeusz J. Horbacz (red.), Leszek Kajzer (red.), Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), Sieradz, 1993.
Halina Horodyska, Słownictwo Warmii i Mazur. Hodowla, Wrocław, 1958.
Halina Horodyska, O dialektologicznych badaniach korespondencyjnych, Poradnik Językowy, 1958, s. 57-67.
Halina Horodyska-Gadkowska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. 1-10, Wrocław, 1971-1990.
Halina Horodyska-Gadkowska, Podziały terytorialne słownictwa gwarowego z zakresu hodowli na Mazowszu, Poradnik Językowy, z. 7, 1963.
Halina Horodyska-Gadkowska (red), Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. 1-10, 1971-1990.
Stefan Hrabec, Jeszcze raz o nazwie 'Mazowsze', Onomastica, t. IV, s. 225-246.
Stefan Hrabec, O nazwie 'Mazowsze', Prace Polonistyczne, t. XII, Łódź, 1955, s. 5-20.
S. Hrebec, Jeszcze raz o nazwie Mazowsze, Onomastica, t. IV, s. 225-246.
S. Hrebec, O nazwie Mazowsze, Prace Polonistyczne, t. XII, Łódź, s.5-20.
M. Imiołek, Strój ludowy na Kielecczyźnie, (strój kielecki - mapka, s. 9, świętokrzyski - mapka, s. 16, sandomierski - mapka, s. 21, strój krakowski [Krakowiaków Wschodnich] - mapka, s. 25), Kielce, 2001.
Eugeniusz Iwaniec, Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne w Sejneńskiej, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II, red. Jan Jaskanis, Warszawa, 1975.
Eugeniusz Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa, 1977.
Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 1, Podlasie (województwo), Warszawa, 1908.
Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 2, Podlasie (województwo), Warszawa, 1909.
Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 3, Podlasie (województwo), Warszawa, 1910.
A. Jacher-Tyszkowa, Strój kielecki, Wrocław, 1977.
Aleksander Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa, 2007.
Stanisław Jadczak, Śladami Tatarów na Podlasiu, Lublin, 1986.
Bogdan Jagiełło, Poszli nasi w bój bez broni... (z dziejów walk powstańczych 1863 roku na zachodnim Mazowszu), Żyrardów, 1983.
R. Jakimowicz, Wschodnia granica osadnictwa mazowieckiego w X i XI w. z Jaćwieżą i Rusią i zasięg kolonizacji mazowieckiej na wschodzie, Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. I, Lwów, 1935.
Tadeusz Adam Jakubiak (red.), Szkice z przeszłości Mosiny i okolic. Z dziejów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne w XIX i XX wieku. W 130 rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Mosińskiej, praca zbiorowa, Poznań, 1978/9.
Andrzej Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław, 1991.
B. Janiak, Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie, Łódź, 2004.
Bronisław Janiak, Polsko-ukraińskie związki językowe na przykładzie Niemirowa nad Bugiem. Fonetyka. Fonologia. Słownictwo, Łódź, 1995.
Bronisław Janiak, Teksty gwarowe z Niemirowa, Studia nad polszczyzną kresową, t. 4, Wrocław, 1986.
Bronisław Janiak, Protezy przed samogłoskami nagłosowymi w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Acta Baltico-Slavica, 1984, s. 147-158.
Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzywda, Agnieszka M. Spiechowicz-Jędrys, Stary Sącz: sanktuarium św. Kingi : klasztor sióstr klarysek. Przewodnik pielgrzyma, Kraków, 2006.
Urszula Janicka-Krzywda, Wśród Beskidzkich górali. Zarys etnografii Beskidu Żywieckiego, S. Figiel, U. Janicka-Krzywda, W.W. Wiśniewski, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Pruszków, 2006.
Anna Janus (red.), Gdy Polak w Polaku jest orzeł ... Rzecz o sławnych Łowiczanach, Łowicz, 2006.
Anna Janus (red.), Gdy Polak w Polaku jest orzeł... Rzecz o sławnych Łowiczanach, Łowicz, 2006.
Anna Janus (red.), Na łowickim szlaku, Łowicz, 2002.
Irena Jaros, Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza, Łódź, 2001.
Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Baraniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik (cz.1-3), Warszawa, 1995-1998.
Zbigniew Jasiewicz, i inni, Dzieje ziemi słupieckiej, Poznań, 1960.
Janusz Jasiński, Michał Kajka 1858-1940. Droga do Polski, Suwałki, 1990.
Janusz Jasiński, Warmia moich młodych lat, Olsztyn, 1986.
Edward Jasiński (red.), Rok 1939 [tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty] na Podlasiu, Siedlce, 1996.
Jan Jaskanis (red.), Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II, Warszawa, 1975.
J. Jastrzębski, Klasztor Świętego Krzyża na Łyścu, Kielce, 1998.
Grzegorz Jawor, Osadnictwo wołoskie nad górnym i środkowym Bugiem odo początków XVI wieku, Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka. Konferencja naukowa, zespół red. Jacek Feduszka i in., Zamość, 2000, s. 39-44.
Grzegorz Jawor, Zaplecze osadnicze miasta w późnym średniowieczu, Dzieje Hrubieszowa, red. R. Szczygieł, Hrubieszów, 2006, s. 103-117.
Witold Jemielity, Parafie Suwałk i okolicy, Łomża, 1990.
Antoni Jodłowski, Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części woj. lubelskiego, Biała Podlaska, 2000.
Danuta Jóźwik, Galanto gwara, Gazeta Bielińska, nr 2/16, s. 9.
Sławomir Jóźwik, Najważniejsze wydarzenia w historii gminy, Gazeta Bielińska, nr 6, 2002.
Sławomir Jóźwik, Życie codzienne w parafii Bieliny w pierwszej połowie XIX wieku, Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, t. 2, pod red. G. Miernika, Kielce, 2001, s. 79-92.
Irmina Judycka, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego. Sprzęt zboża i siana, młocka, czyszczenie ziarna, Warszawa, 1963.
M. Jurecki, Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Kraków, 2004.
Marian Jurkowski, Parabilingwistyczne problemy regionalnych i socjalnych odmian języka narodowego, Bilingwizm i glottodydaktyka, Warszawa, 1981.
Cecylia Juruś, Racławice. Legendy i fikcje, Racławice, 2006.
Ryszard Juszkiewicz, Działania militarne na Mazowszu Północnym i w korytarzu pomorskim. 1920 rok, Warszawa, 1997.
Ryszard Juszkiewicz, Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa, 1992.
Albin (Tobiasz) Kac, Nowy Sącz - miasto mojej młodości, Kraków, 1997.
Krzysztof Kaczanowski, Antropologiczne badania na Polskim Spiszu, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Zdzisław Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań, 1945.
Leon Kaczmarek, Sposoby spieszczeń w wielkopolskiej pieśni ludowej, Język Polski, 1936, s. 141-147.
Leon Kaczmarek, Jerzy Bartmiński, Jan Mazur, Ugrupowanie gwar Lubelszczyzny, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka XX, nr 1-2, 1978, s. 65-89.
Zygmunt Kaczmarek, Jerzy Stępień, Dzieje Rychwałą, Konin, 1994.
J. Kalaga, Badania archeologiczne w okolicach Węgrowa, Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, z. 4, Siedlce, 1984, s. 20-25.
Szczepan Kalinowski, Szlakiem Legionów po Podlasiu, Biała Podlaska, 2002.
Stanisław Kałamacki, Jan Paweł II w Tatrach, http://www.ezakopane.pl/wiadomosci/868.html.
Maria Kamińska, O metodzie badań nad językiem mieszkańców wielkich miast, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXIII, 1977, s. 103-113.
Maria Kamińska, Gwary Polski centralnej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968.
Maria Kamińska, Gwary województwa sieradzkiego, Województwo sieradzkie, Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź - Sieradz, 1980, s. 121-127.
Janina Kamińska, Sieradz wczesnośredniowieczny w świetle wyników badań archeologicznych, Sieradz w średniowieczu. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna nr 7, Łódź, 1962, s. 47-71.
Maria Kamińska, Gwarowe kwalifikatory leksykalne, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXXI, 1985.
Maria Kamińska, Słownictwo topograficzne w gwarach okolic Łodzi, Onomastica IX, 1964, s. 203-223.
J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź, 1953.
Maria Kamińska, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, cz, 1, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964, s. 27.
Maria Kamińska, O niektórych osobliwościach morfologicznych gwar, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XVII, 1971, s. 57-63.
Maria Kamińska, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964, s. 165.
Tadeusz Kamiński, Podlasie Zachodnie, Warszawa, 1976.
M. i J. Kamoccy, Strój świętokrzyski, Wrocław, 1961.
M. i J. Kamoccy, Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego, Skrypt dla przewodników PTTK, Kraków, 1972.
J. Kamocki, Skawiński M., Problemy etniczności a narodowości na przykładzie Spiszu, Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, Lewocza-Wrocław, 2003, s. 707-716.
J. Kamocki, Strój sandomierski, Wrocław, 1957.
J. Kamocki, Z etnografii Karpat Polskich, Warszawa-Kraków, 1984.
K. Kapica, B. Szyszkowska, Końcówka -am w celowniku liczby mnogiej w gwarach Lubelszczyzny, Językoznawca 21/22, 1970.
Mieczysław Karaś, Diachronia i synchronia w ujmowaniu faktów dialektologicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, XXI, 1968, s. 7-15.
Mieczysław Karaś, Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych, Język Polski, 1958, s. 286-296.
Mieczysław Karaś, Nazwa miejscowa Szyce (i przedrostek zdrabniający -c), Język Polski, 1968, s. 7-12.
Mieczysław Karaś, O ludowych gwarach Rzeszowszczyzny, Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 1969, s. 345-364.
Mieczysław Karaś, Alfred Zaręba, Orawskie teksty z obszaru Polski, Kraków, 1964.
Mieczysław Karaś, O małopolskiej wymowie samogłoski y, Slavia Occidentalis XXVII, 1968, s. 89-95.
Mieczysław Karaś, Polskie dialekty Orawy. Cz. I. Fonologia i fonetyka, Kraków, 1965.
Mieczysław Karaś, Terminologia w zakresie nazw części wsi w południowej Małopolsce, Prace Onomastyczne PAN V, 1961, s. 101-198.
Mieczysław Karaś, Kazimierz Nitsch (red.), Mały Atlas Gwar Polskich, t. I-XIII, Wrocław, 1957-1970.
Mieczysław Karaś, Jerzy Reichan, Joanna Okoniowa, oprac. przez Zakład Dialektologii IJP PAN w Krakowie, Słownik gwar polskich, t. 1-6, Wrocław-Kraków, 1982-2003.
Mieczysław Karaś, Wygłosowe e w gwarach południowo-zachodniej Małopolski, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. VI, 1966, 172-175.
Mieczysław Karaś (red.), Jerzy Reichan (red.), Słownik gwar polskich, Kraków, 1982 i n.
Mieczysław Karaś (red.), Słownik gwar polskich, , t. 1-7, Wrocław, 1979.
Maciej Karczewski, Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn, 2001.
Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków, 1900-1911.
Józef Karmisz, Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794), Lublin, 1939.
Aleksander Karp, Biecz. Perła Podkarpacia, Rzeszów, 1998.
Hans-Jürgen Karp (red.), Robert Traba (red.), Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, Olsztyn, 2004.
Barbara Karpińska (red.), Elżbieta Meissner (red.), Ilustrowany atlas Polski. Nasza ojczyzna - mapy, informacje, krajobrazy, Wyd. Reader's Digest, Warszawa, 2006.
T. Karwicka, Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław, 1995.
Małgorzata Kasner, Język polski w ustach Litwinki z Puńska, Język Polski LXXII, z. 2-3, 1992.
Maria Kasprzycka, Goci na ziemi Warmii i Mazur, Elbląg, 2002.
Józef Kazimierski (red.), Brok i Puszcza Biała. Przeszłość, środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze, Ciechanów, 1989.
Józef Kąś, Wariantywność fonetyczna w mowie ludności wiejskiej obrzeży Krakowa, Kraków, 1988.
Józef Kąś, Zróżnicowanie gwary Piekielnika na Orawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DXXXII, Prace Językoznawcze 63, 1979, s. 147-157.
Andrzej Kempisty (red.), Stefan Karol Kozłowski (red.), Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu. Materiały z archeologicznej sesji naukowej, Płock 10-11 maja 1969 r., Warszawa, 1975.
Anna Ewa Kędracka, Dzieje łowickich Bernardynek. 1650-2000, Łowicz, 2000.
Alicja Kicowska (red.), Zbigniew Kwieciński (red.), Dzielność i troska. Studia zadedykowane Profesor Eugenii Malewskiej, Olsztyn, 2005.
Bernard Kielak, Rok obrzędowy Puszczy Zielonej, Ostrołęka, 1984.
Bernard Kielak, Zwyczaje doroczne kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Ostrołęka, 2005.
K. Kiernożycka, Uwagi na temat sytuacji socjolingwistycznej w środowiskach wiejskich (na podstawie obserwacji poczynionych w Radkowicach w woj. kieleckim), Poradnik Językowy, nr 4, 1988, s. 283-286.
Feliks Kiryk (red.), Limanowa. Dzieje miasta. T. 1, 1565-1945, Kraków, 1999.
Adam Kleczkowski, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji: składnia (szyk wyrazów), Poznań, 1921.
Edward Klich, Narzecze wsi Borki Nizińskie, Kraków, 1919.
Z. Klimajówna, Jeszcze w sprawie tzw. nieprzegłoszonego *ě, *e w wyrazach gwarowych, Język Polski, t. XLIV, 1964, s. 243-248.
Władysław Kłapkowski, Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru Kamedułów Wigierskich. Karta z historji kościoła ziemi suwalskiej, Sejny, 1933.
Alina Kłobus, Cechy dialektalne w języku mówionym mieszkańców Sieradza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 7, 1983, s.49-83.
Alina Kłobus, Deminutywa, augmentatywa i ekspresywa w polszczyźnie mówionej mieszkańców Sieradza i okolicy, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXXI, 1985, s. 81-95.
Justyna Kobus, Dwie warstwy chronologiczne leksyki z pola tematycznego PRACA w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego LII, 2007, s. 73-82.
Justyna Kobus, Anna Gliszczyńska, Funkcjonowanie germanizmów w języku mieszkańców wsi centralnej Wielkopolski (na przykładzie Baranówka i Sowinek, powiet Poznań), Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza XIII (XXXIII), Poznań, 2006, s. 71-82.
Justyna Kobus, lLeksyka subpola tematycznego ŻNIWA na przykładzie materiału językowego z wybranych wsi Wielkopolski, Współczesna polszczyzna - stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Zofii Cygal-Krupy, Kraków-Tarnów, 2008, s. 237-246.
Justyna Kobus, Przejawy świadomości metajęzykowej mieszkańców wsi wielkopolskich, Diałaktołohiczni studiji. 7. Pytannja teoriji i praktyky (w druku).
Justyna Kobus, Przeobrażenia gwarowej leksyki wymuszone warunkami pozajęzykowymi - snopek i stóg w języku mieszkańców wsi wielkopolskich początku XXI wieku, Prace Filologiczne (w druku).
Justyna Kobus, Zróżnicowanie pokoleniowe wsi a problem rozwarstwienia języka jej mieszkańców - leksyka wielkopolska początku XXI wieku, Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2007, s. 307-314.
Józefa Kobylińska, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków, 2001.
W. Kochanowski, Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach, Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. Jerzy Antoniewicz, Białystok-Warszawa, 1965.
Aleksander Kociszewski, Mazowsze w epoce napoleońskiej, Ciechanów, 1984.
Józef Kokot, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku, Opole, 1973.
Andrzej Kokowski, Hrubieszowskie w dobie późnej epoki brązu i w epoce żelaza, Dzieje Hrubieszowa, t. I Od pradziejów do 1918 roku, red. R. Szczygieł, Hrubieszów, 2006, s. 49-69.
Oskar Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. XI. W. Ks. Poznańskie, cz. III, Kraków, 1877.
Oskar Kolberg, Mazowsze, cz. 1-5, Warszawa, 1963-1964.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka, i tańce, Sandomierskie, Warszawa 1865;Lud, cz. 1-2, seria 18-19, Kieleckie, Kraków 1885-1886, tenże Lud, cz. 1-2, seria 20, 21, Radomskie, Kraków 1.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1-84 (z wyłączeniem tych, które dotyczą obszarów spoza Polski), Wrocław-Poznań 1961-1967 oraz Poznań 2001-2003 (i .
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 28. Mazowsze, cz. 5, Wrocław, 1964.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 53. Litwa, Z rękopisów oprac. C. Kudzinowski i D. Pawlak, Wrocław, 1966.
Oskar Kolberg, Lud, Seria XXIII (Kaliskie), Warszawa, 1963.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swata (red.), Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, Węgrów, 1991.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce, 1997.
Ryszard Kołodziejczyk (red.), Łowicz. Dzieje miasta, Warszawa, 1986.
Arkadiusz Kołodziejczyk (red.), Zbigniew Gnat-Wieteski (red.), Przeciw narzuconej władzy. Podziemie niepodległościowe w Garwolińskiem, na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu w latach 1944-1951: materiały sesji zorganizowanej 17 września 2005 roku w Garwolin, Garwolin, 2006.
Arkadiusz Kołodziejczyk (red.), Zbigniew Todorski (red.), Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku: 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, Siedlce, 1999.
Mirosław Komolka, Stanisław Sierpowski, Leszno. Zarys dziejów, Poznań, 1987.
M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny, Wrocław, 1974.
M. Kondratiuk, Przykłady zapożyczeń w gwarach polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza, Białystok, 2000.
Halina Koneczna, Z wymian głoskowych w gwarze łowickiej, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego I. 3., 1949, s. 29-34.
Halina Koneczna, Z obserwacji syntaktycznych nad gwarą łowicką, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego VI, 1948, s. 126-127.
Halina Koneczna, Zdania bezpodmiotowe w gwarze łowickiej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego IV, Warszawa, 1949.
Alojzy Konior (red.), Leszno i Leszczyńscy. Sesja naukowa z okazji 450-lecia lokacji miasta Leszna, Leszno, 1997.
Janusz Kopciał, Szkice suwalsko-mazurskie, Suwałki, 1995.
Janusz Kopciał (red.), Suwałki. Miasto nad Czarną Hańczą, Suwałki, 2005.
Janusz Kopciał (red.), Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Suwałki, 1995.
Danuta Kopertowska, Charakterystyczne dla Kielecczyzny zjawiska gwarowe występujące w tekstach folklorystycznych tego regionu, Język Polski, 2003, s. 297-307.
Danuta Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, s. 79, 165, 248, Kraków, 1984.
Jan Kopiec, Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole, 1991.
Albin Koprukowniak, Ziemiaństwo Lubelszczyzny i Podlasia w XIX i XX wieku: wybór prac z lat 1974-2005 wydany na jubileusz 75-lecia urodzin autora, Lublin, 2005.
Albin Koprukowniak (red.), Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowej. Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa, Lublin, 1996.
Sławomir Kordaczuk, Cegiełki historii Polski. Opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza, Siedlce, 2005.
Sławomir Kordaczuk, Cegiełki historii Polski: opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza, Siedlce, 2005.
Sławomir Kordaczuk, Próby niemieckiej broni V-1 i V-2 na Podlasiu wiosną 1944 roku, Siedlce, 2004.
Sławomir Kordaczuk (red.), Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce, 2006.
Sławomir Kordaczuk (red.), Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce, 2004.
Tomasz Kordala, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź, 2006.
Andrzej Korecki, Lubawa. 19 lat wolności 1920-1939, Lubawa, 2000.
Andrzej Korecki, Z dziejów gminy Grodziczno, Pelplin, 2003.
Adam Koseski (red.), Andrzej Stawarz (red.), Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, Warszawa, 2001.
J. Kosmala, Kultura Warmii i Mazur, Edukacja i Dialog, nr 2 (125), 2001.
Piotr Kosobudzki, Przez druty, kraty i kajdany. Wspomnienia partyzanta NSZ, Wrocław, 1997.
J. Kosowski, Ocalają od zapomnienia: zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Bielin, Gazeta Bielińska, 2004, nr 12, s. 13.
J. Kosowski, To była tragedia! Wspomienie przed 60 laty..., Gazeta Bielińska, 2004, nr 3, s. 3.
J. Kosowski, Towarzystwo Przyjaciół Bielin wybrało swoje władze, Gazeta Bielińska, 20001, nr 2/16, s. 1-3.
Edward Kospath-Pawłowski, Henryk Mierzwiński, Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce, 1997.
Andreas Kossert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Warszawa, 2004.
Andreas Kossert (red.), Mazurzy - tradycja i codzienność, Olsztyn, 2002.
Zbigniew Kostrzewa, Dzieje Łowicza w zarysie, Łowicz, 1986.
Józef Kostrzewski, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa-Wrocław, 1955.
Czesław Kosyl, Właściwości fonetyczne polszczyzny kresowej w 1. połowie XVIII wieku (na przykładzie języka mieszczan hrubieszowskich), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 17, 1978, s. 105-121.
Zygmunt Kosztyła (red.), Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski. cz. 1, Białystok, 1986.
Zygmunt Kosztyła (red.), Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok, 1986.
Józef Kość, Status dialektalny gwar wschodniolubelskich, Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, Lublin, 2001, s. 61-75.
Józef Kość, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin, 1999.
J. Kowalczyk, W hołdzie przeszłości 1863-1864: województwo świętokrzyskie, Kielce, 2003.
J. Kowalczyk, Szewczyk M., Włodarska A., Informacja o pracach obozu gwaroznawczego w Myszyńcu, Polszczyzna regionalna, red. H. Sędziak, t. 1, Warszawa, 1994, s.128-130.
Elżbieta Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa, 2003.
J. Kowalewski, O nazwie Mazowsze, Notatki Płockie, t.I, nr 2, s. 19-20.
Jadwiga Kowalik, Niektóre regionalizmy leksykalne w mowie młodzieży szkolnej Krakowa, Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, cz. 1, Warszawa, 1981, s. 69-87.
Krzysztof Kowalkowski, Miłobądz. Historia miejscowości i parafii oraz wsi do niej należących: 1250-2000, Gdańsk, 2000.
Anna Kowalska, Zmiany w systemie gwary gliwickiej, Z polskich studiów slawistycznych, s. III, t. III. Językoznawstwo, Warszawa, 1968, s. 335-341.
Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. 2-10, Wrocław, 1973-1991.
Anna Kowalska, Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik. T. 1. Atlas (cz. 1., Mapy 1-100; cz. 2, Wykazy i komentarze do map), Wrocław, 1975.
Anna Kowalska, Powiązania językowe obszaru Mazowsza z obszarem ostródzko-warmińsko-mazurskim, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 119-128.
Anna Kowalska, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa, 2001.
Anna Kowalska, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa, 1991.
Anna Kowalska, Północno-wschodnio-mazowieckie archaizmy fonetyczne na tle dziejów osadniczych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XLVII-XLVIII, 1992, s. 125-134.
Anna Kowalska, Archaizmy słownikowe w gwarach mazowieckich, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, red. Barbara Bartnicka, Barbara Falińska, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża-Warszawa, 1993, s. 43-56.
Anna Kowalska, Leksykalno-słowotwórcze podziały gwar na obszarze województwa siedleckiego, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, Łomża-Warszawa, 1993, s. 65-80.
Anna Kowalska, Z badań nad mazowiecką leksyką ekspresywną (nazwy /'człowieka z wytrzeszczonymi oczami/'), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1993, s. 129-133.
Anna Kowalska, Z badań nad mazowieckim słownictwem ekspresywnym (nazwy /'człowieka, który sepleni/'), Polszczyzna północno-wschodnia, Wrocław, 1989, s. 33-45.
Anna Kowalska, Elementy wschodniosłowiańskie w systemie słowotwórczym gwar Mazowsza i Podlasia, Polesie - etnos, tradycja, kultura, Łuck, 1997, s. 147-154.
Anna Kowalska, Geograficzne i funkcjonalne zróżnicowanie formacji z sufiksem -ek w gwarach mazowiecko-podlaskich, Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa, 1984, s. 9-24.
Anna Kowalska, Mazowiecko-podlaskie zasięgi sufiksu -icha w nazwach pospolitych i własnych, Rozprawy Slawistyczne Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. VII, Lublin, 1993, s. 201-218.
Anna Kowalska, Typy podziałów słowotwórczych w dialektach północno-wschodniej Polski, Polonica, 6, 1980, s. 190-199.
Anna Kowalska, Z badań nad wschodniosłowiańskimi wpływami słowotwórczymi w gwarach mazowiecko-podlaskich, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Śladami Kolbergera i Glogera po ziemi łomżyńskiej, Łomża, 1997, s. 31-42.
Elżbieta Kowalska (red.), Bibliografia historii miasta Gostynia 1997-2006, Gostyń, 2007.
A. Kozera, Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918-1939, Kielce, 2003.
Stanisław Kozierowski, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań, 1914.
Aldona Kozłowska, Przewodnik po okolicach Ostródy, Ostróda, 2006.
Janusz B. Kozłowski, Spacer po dawnej Ostródzie, Dąbrówno, 2004.
Feliks Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Warszawa, 1858.
Ewa Kozołup, Obrazy tablicowe św. Anny Samotrzeć i św. Klary z kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Chojnem pod Sieradzem, Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. Tadeusza J. Horbacza i Leszka Kajzera, Sieradz, 1993, s. 261-272.
Waldemar Kozyra (red.), Lublin w dziejach najnowszych, Lublin, 2002.
Mirosław Krajewski, W cieniu wojny i okupacji: ziemia dobrzyńska w latach 1939-1945, Rypin, 1995.
A. Krakowiak, Święto truskawki, Słowo Ludu, 1999, nr 125, s. 10.
M. Krasowska, Jak gromadzi się materiały gwarowe na Mazowszu i Podlasiu, Poradnik Językowy, 1989, s. 117-125.
Tadeusz Krawczak, Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 1863-1918, Biała Podlaska, 1992.
Tadeusz Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Warszawa, 1993.
Tadeusz Krawczak (red.), Zanim wróciła Polska: martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień, Warszawa, 1994.
Bogusław Kreja, Zjawisko hiperyzacji w gwarach i problemy jego interpretacji, Studia dialektologiczne I, pod red. Bogusława Dunaja i Jerzego Reichana, Kraków, 1996, s. 31-39.
Bogusław Kreja, Zagadnienie przeszłości językowej Kaszub i regionów sąsiednich w świetle hiperyzmów, Konferencja pomorska (1978), Wrocław, 1979, s. 136-147.
Urszula Krieger, Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, Katowice, 1983.
Urszula Krieger, O możliwości badania składni tekstów języka mówionego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 690; Prace Językoznawcze, 10, Katowice, 1985, s. 136-145.
Magdalena Kroh, Sądecki Park Etnograficzny. Przewodnik, Muzem Okręgowe w Nowym Sączu, 2003.
K. Krok, Stan gwary kieleckiej na przykładzie wsi z okolic Bodzentyna, Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod red. I. Jaros, Łódź, 2004, s. 75-86.
Elżbieta Królikowska, Polski strój ludowy. Przewodnik po wystawie stałej, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 2000, s. 16-17.
Hanna Królikowska (red.), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Człowiek a środowisko, Olsztyn, 1999.
Erwin Kruk, Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność, Olsztyn, 2001.
Zbigniew Kruszewski (red.), Andrzej Kansy (red.), Kultura żydowska na Mazowszu, Płock, 2004.
Stanisław Kryciński, Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Pruszków-Olszanica, 1997.
Tadeusz Krzemiński, Położenie geograficzne, Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź, 1980, s. 11-16.
J. Krzepela, Małopolskie rody ziemiańskie, Kraków, 1928.
Ludwik Krzywicki, Kurpie, Ostrołęka, 2007.
B. Krzyżaniak, Zwyczaje i obrzędy, Folklor Kujaw, red. R. Lange, A. Pawlak, B. Krzyżaniak, Poznań, 2001, s. 147-261.
Janusz Księski, Pałuki, Gdynia, 1966.
Stanisława Kubiak, Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Warszawa, 1979.
Beata Kubok, Gwara zachodniocieszyńska - gwara przejściowa czy mieszana?, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 35, 1999, s. 55-66.
Marian Kucała, Gwary i regionalne odmiany polszczyzny w XX wieku, Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa, 2001, s. 193-198.
Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994, wyd. drugie rozszerzone, Kraków 2002.
Marian Kucała, O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XIX, 1960, s. 141-156.
Marian Kucała, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław, 1957.
Bohdan Kucharski, Bohdan Zgodziński, Leszno i okolice. Przewodnik, Poznań, 1990.
Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków, 2003.
Renata Kucharzyk, O podziałach dialektu małopolskiego, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 33-46.
Stefan Krzysztof Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław, 1978.
J. Kuczyński, Materiały archeologiczne do badań nad historią Kielc, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. V, Kraków, 1963.
J. Kuczyński, Wyniki badań archeologicznych Muzeum Świętokrzyskiego w latach 1966-1969, Kielce, 1970.
J. Kuczyński, J. Pyzik, Pradzieje ziem województwa kieleckiego, Kielce, 1959.
J. Kuczyński, J. Pyzik, Kielecczyzna w świetle wykopalisk, Kielce, 1962.
Stefan Krzysztof Kuczyński (red.), Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera (26-27 maja 1989 roku), Białystok, 1991.
Sylwia Kulczyk, Ada Krakowiak, Mazowsze na weekend. Przewodnik turystyczny. 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazowsza, Bielsko Biała, 2000.
J. Kuniewski, O kuźni i kowalach, Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew, 1995, s. 139-170.
Stanisław Kunikowski (red.), Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2. Cz. 1, Ziemia dobrzyńska, Włocławek, 2002.
Władysław Kupiszewski, Wyrazy gwarowe w znaczeniu bić, uderzać, Prace Filologiczne, t. XLVIII, 2003, s. 337-344.
Władysław Kupiszewski, Z gwary podhalańskiej, Poradnik Językowy, 1956, s. 379-380.
Władysław Kupiszewski, Z gwary podhalańskiej, Poradnik Językowy, 1959, s. 236.
Józef Kuran, Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, Warszawa, 1976.
Władysław Kuraszkiewicz, Dialektologia. Przegląd gwar województwa lubelskiego, Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t.1, Lublin, 1932, s.275-324.
W. Kuraszkiewicz, Ukraińska dyspalatalizacja w gwarach podlaskich, Z polskich studiów slawistycznych, 1963.
W. Kuraszkiewicz, Mazurzenie w ruskiej gwarze pod Siemiatyczami, Biuletyn PTJ, Wrocław-Warszawa, 1950.
W. Kuraszkiewicz, Najważniejsze zjawiska językowe ruskie w gwarach między Bugiem a Narwią, Sprawozdania Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1938.
W. Kuraszkiewicz, Najważniejsze zjawiska białoruskie w gwarach między Bugiem i Narwią, Ruthenica, Warszawa, 1985.
W. kuraszkiewicz, Szkic mazurzącej ruskiej gwary wsi Zajęczniki na wschód od Drohiczyna, Ruthenica, Warszawa, 1985.
Władysław Kuraszkiewicz, Oboczność -ev-/-ov- w dawnej polszczyźnie i w dzisiejszych gwarach, Wrocław, 1951.
B. Kürbis, Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce, Lublin, 1975.
Halina Kurek, Metodologia socjolingwistycznego badania fonetyki języka mówionego środowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), Kraków, 1990.
Halina Kurek, Jak się mówi na wsi, czyli kilka uwag o zanikaniu gwar (system fonetyczny), Język polski LXVIII, Kraków, 1988, s. 50-54.
Halina Kurek, Językowy obraz Podkapracia (na przykładzie mikrotoponimii Dukielszczyzny), Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, red. Mirosław Skarżyński i Monika Szpiczakowska, Kraków, 2002, 139-164.
Halina Kurek, Kompetencja i świadomość językowa dzieci wiejskich, Świadomość językowa - kompetencja - dydaktyka, red. Elżbieta Sękowska, Materiały ogólnopolskiej konferencji: /"Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży/", Warszawa, 1994.
Halina Kurek, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego, Kraków, 1995.
Halina Kurek, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków, 2003.
Joanna Kurowicz-Kalisz, Monicka odmiana kobiecego stroju ludowego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 8, 1991-1992, s. 149-153.
Zofia Kurzowa, Język polski na kresach północno-wschodnich, Studia nad polszczyzną kresową, pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza, t. 1, s. 13-17.
Zofia Kurzowa, Język polski w ZSRR, Język polski w świecie, pod red. Władysława Miodunki, Warszawa-Kraków, 1990, s. 127-144.
Zofia Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w., Warszawa-Kraków, 1993.
Zofia Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa-Kraków, 1985.
Zofia Kurzowa, O polskich dialektach kresowych, Język Polski, 1985, s. 99-108.
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (red.), Kurpie - Puszcza Zielona, t. I-III, Wrocław, 1962-1965.
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (red.), Kurpie, Puszcza Zielona 3, Wrocław, 1965.
Krystyna Kuźmak, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia, Gostyń, 1988.
Jerzy Kuźmiuk, Regionalizmy językowe uczniów szkół podstawowych Białostocczyzny. Zagadnienia metodyczne, Białystok, 1982.
Jerzy Kuźmiuk (red.), Dziedzictwo kulturowe pogranicza podlaskiego: Białystok, Puńsk, Narewka, Hajnówka. Materiały pokonferencyjne 24-26 września 2001 r., Białystok, 2001.
Franciszek Kwas, Wspomnienia z mego życia, Olsztyn, 1957.
Agata Kwaśnicka, Uwagi o fonetyce i fleksji gwar okolic Przemyśla, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 87-98.
Agata Kwaśnicka, Uwagi o fonetyce i fleksji gwar okolic Przemyśla, Studia dialektologiczne, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 87-98.
Piotr Kwiatkowski, Społeczne ramy tradycji. Przemiany obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalnych 1918-1988, Warszawa, 1990.
G. Labuda (red.), Historia Pomorza, t. 1, Poznań, 1969.
Gerard , Labuda (red.), Historia Pomorza, t. 1-3, Poznań, 1969-93.
Henryk Ladorski (red.), Ziemia konińska: materiały na sympozjum KTR, t. 1-2, Konin, 1970-1972.
R. Landowski, Nowy bedeker kociewski, Gdańsk, 2002.
R. Landowski (red.), Kultura ludowa Kociewia, Tczew, 1995.
R. Lange, A. Pawlak, B. Krzyżaniak, Folklor Kujaw, Poznań, 2001.
R. Lange, Charakterystyka regionu, Folklor Kujaw, red. R. Lange, A. Pawlak, B. Krzyżaniak, Poznań, 2001, s. 7-18.
Roman Laskowski, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 1-2, Wrocław, 1966-1971.
Anna Laszuk, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa, 1999.
Renarda Lebda, Niektóre innowacje fonetyczno-morfologiczne w gwarze Kobylorzy z okolic Góry św. Anny, Socjolingwistyka, 1983, s. 173-181.
Renarda Lebda, Stylistyczno-składniowe cechy tekstu gwarowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 10, 1985, s. 146-158.
Jerzy Lebiedziewicz, Materiały pomocnicze do nauczania dziejów Warmii i Mazur w szkole podstawowej w klasach V-VII, Olsztyn, 1988.
Zbigniew Lechowicz, Odkrycia archeologiczne we dworze w Chojnem, Na sieradzkich szlakach, nr 1/77/2005/XX, 2005, s. 6-9.
Tadeusz Lehr-Spławiński, O dawnych narzeczach Słowian Pomorza Zachodniego i ziem przyległych, Studia i szkice wybrane tegoż, S. II, Warszawa, 1966, s. 5-18.
Józef Leliwa-Piotrowicz, Ziemia Lubawska w legendzie, Nowe Miasto, 1934.
Zenon Leszczyński, Geografia językowa i jej skuteczność w badaniach diachronicznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVII, 1980, s. 89-98.
H. Leszczyński, Zakony benedyktyńskie w Polsce, Tyniec, 1981.
Z. Leszczyński, Leksykalne zbieżności gwar Białorusi i Polski, Rocznik Slawistyczny, t. XXXI, cz. 1.
Augustyn Leśniak, Jerzy Leśniak, Nowy Sącz - miasto niezwykłe, Nowy Sącz, 2004.
Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Nowy Sącz, Nowy Sącz, 2007.
Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Nowy Sącz z wieży ratuszowej, Nowy Sącz, 2006.
Stanisława Lewandowska, Okupowanego Mazowsza dni powszednie: 1939-1945, Warszawa, 1993.
Stanisława Lewandowska, Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni: 1939-1944, Warszawa, 2003.
Stanisława Lewandowska, Ruch oporu na Podlasiu: 1939-1944, Warszawa, 1976.
Urszula Lewandowska (red.), Anna Witak (red.), Polskie stroje ludowe, Warszawa, 2004.
Daniela Lewicka (red.), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej, Olsztynek 10 października 1996 r., Olsztyn, 1997.
Szczepan Lewicki, O męczeństwie podlaskich unitów. Opowiadanie wspomnieniowe, Supraśl, 1997.
Michał Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole, 2001.
Witold Lisowski, W trzydziestą rocznicę powrotu Warmii i Mazur do Macierzy, Warszawa, 1974.
Iwona Liżewska (red.), Wiktor Knercer (red.), Zachowane - ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Olsztyn, 2003.
Władysław Lubaś, Dialektologia miejska. Przedmiot. Zakres. Metody, Język Polski, z. 4-5, 1983, s. 268-284.
Władysław Lubaś, Diachronia i synchronia w uniwersyteckim nauczaniu dialektologii, Poradnik Językowy, z. 6, 1976, s. 282-288.
T. Ładogórski, Studia nad zaludnienim Polski XIV wieku, Wrocław, 1958.
Tadeusz Łazowski (red.), Z Syberii na Podlasie. Wspomnienia, Biała Podlaska, 2002.
Agata Łącka-Aleksandrowicz, Antroponimia Łososiny Górnej i Walowej Góry w Małopolskiem, Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, pod red. S. Podobińskiego i M. Lesz-Duk, Częstochowa, 2001, s. 117-122.
Michał Łesiów, Polsko-ukraińskie oboczności leksykalne w gwarach z pogranicza, Z Polskich Studiów Slawistycznych, Seria 5, Językoznawstwo, 1978, s. 279-286.
Michał Łesiów, Z gwary warmińskiej i mazurskiej, Poradnik Językowy, 1955, s. 116-117.
M. Łesiów, Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią, Białostocki Przegląd Kresowy, 1994.
Włodzimierz Łęcki, Województwo pilskie, Warszawa-Poznań, 1988.
Włodzimierz Łęcki, Wielkopolska. Przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych: 50 tras wycieczkowych dla posiadaczy wszelkich wehikułów, Poznań, 2003.
Włodzimierz Łęcki (red.), Mosina. 700 lat. Album jubileuszowy. Miasto i gmina, opracowanie zbiorowe, Warszawa-Poznań-Mosina, 2002.
Lech Łoboda, Staropolski Okręg Przemysłowy w XVI-XVIII wieku, Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce, 2001, s. 158-180.
J.Z. Łodzińsi (red.), B. Wolff (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. III. Województwo kieleckie, Warszawa, 1957-1966.
F. Łojas-Kośla, Rodowe Dziedzictwo, Poronin.
Jerzy Łojko, Jerzy Stępień, Zarys dziejów Mosiny i okolic (do 1945 r.), Mosina, 1992.
Jan Łoś, Gwara opoczyńska. Studium dialektologiczne, Rozprawy i sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego AU, t. XI, Kraków, 1886, s. 147-190.
Jerzy Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce. T. 3, Mazowsze i Podlasie, Warszawa, 1999.
J. Łukasiewicz, Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego, Warszawa, 1968.
Bohdan Łukaszewicz, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur. 1945-1975. Szkice do monografii, Warszawa, 1982.
Bohdan Łukaszewicz (red.), Rok 1956 na Warmii i Mazurach. Wybór źródeł, Olsztyn, 1998.
J. Maciak, Opis gwary wsi Kwiatków, pow. ostrowski, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1957, s. 181-199.
J. Maciejewska, Osadnictwo, budownictwo, tkanina i strój Suwalszczyzny, katalog wystawy, Suwałki, 1964.
J. Maciejewska, Badania etnograficzne na obszarze woj. białostockiego w latach 1945-1063, Rocznik Białostocki. T. 5, 1964.
Jerzy Maciejewski, Słownik chełmińsko-dobrzyński, Toruń, 1969.
Stefan Maciejewski, Po ziemi suwalskiej. Przewodnik turystyczny, Suwałki, 1998.
Stefan Maciejewski, Rowerem po Suwalszczyźnie. Przewodnik po trasach rowerowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Suwałki, 1995.
Henryk Maćkowiak, Działalność związkowa i oświatowa nauczycieli Kurpiowszczyzny w latach 1918-1939, Ostrołęka, 1985.
Henryk Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939, Ostrołęka, 1980.
Henryk Maćkowiak, Udział nauczycielstwa i Związku w rozwoju oświaty na Kurpiach w latach 1918-1932, Ostrołęka, 1981.
Alfreda Magdziakowa, Rok obrzędowy mojego regionu. Ginące obrzędy, zwyczaje, wierzenia i pieśni kresowej wsi polskiej z okolic Dubienki w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin, 2003.
Jadwiga Majowa, Kaszuby i obszary dialektów sąsiednich jako tereny oddziaływań językowych bieguna zachodnio- i wschodniolechickiego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 17, 1978, s. 145-182.
Władysław Makarski, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin, 1996.
Zbigniew Makieła, Górny Śląsk, Warszawa, 1999.
Edmund Makowski (red.), Dzieje Wągrowca: praca zbiorowa, Poznań, 1994.
Edmund Makowski (red.), Czesław Łuczak (red.), Dzieje Turku, Poznań, 2002.
Tadeusz Malec, Budowa słowotwórcza rzeczowników i przymiotników w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lubelskim, Wrocław, 1976.
Elżbieta Maleczyńska, Książęce lenno mazowieckie 1351-1526, Lwów, 1929.
Stanisław Malepszak, Bukowiec Górny. 800 lat dziejów, Bukowiec Górny, 2007.
Longin Malicki, Strój ludowy, Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski [przedruk z: Kociewska sztuka ludowa, Gdańsk 1973], Tczew, 1995, s. 171-180.
Feliks Malinowski, Legendy pałuckie okolic Żnina, Bydgoszcz, 1984.
Feliks Malinowski, Diabeł wenecki i inne legendy pałuckie, Bydgoszcz, 1981.
Tadeusz Malinowski, Prasłowiańskie osadnictwo w Słupcy, Poznań, 1968.
Maciej Maliszewski, Grzegorz Welik, Unici podlascy. Przewodnik historyczny, Siedlce, 1992.
Piotr Maluśkiewicz, Konin i okolice, Poznań, 1979.
Piotr Maluśkiewicz, Województwo konińskie, Warszawa, 1983.
Mieczysław Małecki, Archaizm podhalański (wraz z próbą wyznaczenia granic tego dialektu), Kraków, 1928.
Mieczysław Małecki, Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków, 2004.
Mieczysław Małecki, Właściwości gwary Żywiecczyzny, Ziemia XXVI, 1936, s. 34-37, przedruk [w:] Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków, 2004, s. 97-100.
Mieczysław Małecki, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe), Kraków 1938, przedruk w: Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków, 2004, 49-90.
Mieczysław Małecki, Spiskie x, Symbolae in honorem J. Rozwadowski, t. II, Kraków, 1928, s. 443-449.
Mieczysław Małecki, Nitsch Kazimierz, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1-2 (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów), Kraków, 1934.
Witold Mańczak, Skąd przybyli Kaszubi?, Język Polski, 2003, s. 23-25.
Stanisław Marat, Tadeusz Papier, Gabriela Rajchert, Łowicz, Warszawa, 1975.
Jerzy Marchewka, 500 zagadek o Toruniu i ziemi chełmińskiej, Toruń, 1998.
Renata Marciniak, Gwara wsi Mostki w świetle dawniejszych i aktualnych danych, Mazowieckie Studia Humanistyczne, t. 3., nr 2., Łowicz, 1998, s. 147-154.
Renata Marciniak, Ponowne badania gwar łowickich, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź, 1998, s. 133-142.
Renata Marciniak, Formanty przymiotnikowe określające barwy i ich odienie w Łowickiem, Studia i Materiały Polonistyczne, t. 4, Piotrków Trybunalski, 1999, s. 335-342.
Renata Marciniak, Końcówki fleksyjne celownika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach łowickich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa naukowego, t. XLVII, Łódź, 2002, s. 89-100.
Renata Marciniak, W sprawie pogranicznego charakteru gwar łowickich, Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, red. Feliks Czyżewski, Lublin, 2002, s. 39-57.
Renata Marciniak, Dynamika zmian w gwarach łowickich, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. K. Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź, 2002, s. 307-315.
Renata Marciniak, Dialekt, gwara czy gwary łowickie, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XLVIII, Łódź, 2003, s. 87-94.
Renata Marciniak, O konstrukcjach typu zeszło się w Łowickiem, Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź, 2004, s. 265-275.
Renata Marciniak, Uwarunkowania kulturowe zróżnicowania leksykalnego w gwarach łowickich, Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. Jerzy Sierociuk, Poznań, 2006, s. 181-190.
Józef Marcinkiewicz, Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie, Poznań, 2003.
J. Marcinkowska, K. Sobczyńska, Folklor Górnego Śląska, Warszawa, 1973.
S. Marcinkowski, Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869, Warszawa-Kraków, 1980.
M. Marczewska, Drzewa w języku i w kulturze, Kielce, 2002.
Kamińska Maria, O niektórych osobliwościach morfologicznych gwar, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XVII, 1971, 57-63.
Józef Maroszek, Ewa Rogalewska, Dwór i rezydencja ziemiańska w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok, 1994.
Józef Maroszek, Klasztory Podlasia: źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok, 1995, s. 49-50.
Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta: z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok, 2005.
Józef Maroszek (red.), Piotr Olędzki (red.), Waldemar Franciszek Wilczewski (red.), Pamięć fundatora : świątynie - mauzolea w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok, 1998.
Józef Maroszek (red.), Klasztory Podlasia. Źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok, 1995.
Bernd Martin, Mazury. Mity i historia, Warszawa, 2001.
Edward Martuszewski, Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum, Olsztyn, 1986.
Irena Maryniakowa, Związki polszczyzny północnokresowej z Podlasiem i Mazowszem, Acta Baltico-Slavica XXIV, Warszawa, 1999, s. 163-178.
Irena Maryniakowa, O formach osobowych czasowników w północno-wschodnich gwarach polskich i językach wschodniosłowiańskich, Słowiańskie pogranicza językowe, Warszawa, 1992, s. 85-93.
Edmund Massalski, Góry Świętokrzyskie, Warszawa, 1967.
Władysław Matlakowski, Budownictwo ludowe na Podhalu, Kraków, 1892.
Piotr Matusak, Podlasiacy w Katyniu, Siedlce, 1996.
Jan Mazur, Geografia lingwistyczna a system języka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVII, 1980, s. 137-151.
Jan Mazur, Gwary okolic Biłgoraja. Cz. 1. Fonologia, Cz. II. Fleksja, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976-1978.
Jan Mazur, Końcówka -ta w funkcji pluralis maiestaticus w gwarach Lubelszczyzny, Język Polski, 1971, s. 364-374.
M. Meducka (red.), Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, Kielce, 2005.
Tadeusz Mencel, Walenty Lewandowski i początki Powstania Styczniowego na Podlasiu, Lublin, 1963.
Kazimierz Michalewski, Gwara wsi Dorohusk w powiecie chełmińskim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t.14, 1968, s. 251-264.
Kazimierz Michalewski, Gwara wsi Dorohusk w powiecie chełmskim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XIV, Łódź, 1968, s. 251-264.
Lidia Michalikowa, Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Folklor Lachów Sądeckich, Warszawa, 1974.
M. Michałowska-Wójcik, Repertuar dziecięcych wykonawców folkloru, Kielce, 2007.
M. Michniak, Świętokrzyska encyklopedia sportu, Kielce, 2004.
Jerzy Michta, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce, 2000.
Halina Mielicka, Kultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckiej XIX i XX wieku, Kielce, 1995.
Halina Mielicka, Kultura ludowa, Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce, 2002, s. 207-223.
Halina Mielicka (red.), Dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego: materiały pokonferencyjne, Kielce, 2007.
G. Miernik (red.), Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 2, Kielce, 2001.
Henryk Mierzwiński, Południowe Podlasie w okresie Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, Biała Podlaska, 1992.
Henryk Mierzwiński (red.), Rok 1920 na Podlasiu. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej 10.XI.1990 r. w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 1991.
Monika Milaniak (red.), Edyta Wida (red.), Monika Wenit, Anna Radecka, Adam Matuszek, Urszula Szpernoga, Agnieszka Janeczek, Tomasz Waksmundzki, Słownik spiskich wyrazów gwarowych, Łapsze Niżne, Gimnazjum w Łapszach Niżnych, 2006.
Józef Milewski, Wspomnienia o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie, Londyn, 1988.
Tadeusz Milewski, Chronologia i przyczyny mazurzenia, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa, 1969, s. 414-474.
Tadeusz Miller, Podlasie jakiego nie znamy, Bielsk Podlaski, 1992.
Wanda Miłaszewska, Czarna Hańcza, Suwałki, 1997.
Joanna Mindak, O bilingwiźmie i interferencji w opracowaniach polonistycznych ostatnich lat, Język Polski LXIII, 1983, s. 204-209.
Maria Miśkiewiczowa, Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu, Płock, 1982.
Jan Mityk, W Góry Świętokrzyskie, Warszawa, 1995.
Władysław Monkiewicz, Białystok i okolice, Warszawa, 1979.
Waldemar Monkiewicz, Za drutami obozów w regionie północno-wschodnim, Białystok, 1994.
Waldemar Monkiewicz, Adam Dobroński, Ofiary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939-1945, Białystok, 1993.
Leszek Moszyński, Szkic monograficzny gwary wsi Rudy powiatu Puławy, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, 1958, s. 7-60.
Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1-2, Warszawa, 1966.
Leszek Moszyński, Wyrównania deklinacyjne w związku z mazurzeniem polskim, ruskim i połabskim, Wrocław, 1960.
Beata Możejko, Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w Średniowieczu, Gdańsk, 1998.
Andrzej Artur Mroczek, Leszno, Leszno, 1997.
Robert Mrózek, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice, 1990.
Robert Mrózek, Z problematyki przezwisk beskidzkich, Onomastica XX, 1975, s. 261-273.
Kazimierz Musianowicz, Przyczynki do osadnictwa mazowieckiego na Podlasiu w XII-XIII wieku, Światowit, t. XXI, nr 7, 1955, s. 9-11.
Kazimierz Musianowicz, Ślady osadnictwa z VI-VIII wieku w Drohiczynie, pow. Siematycze, Wiadomości Archeologiczne, t. XXXII, z. 1-2, 1966, s. 31-52.
Jerzy Mycielski (red.), Inwentarz skarbca Konrada i Janusza książąt mazowieckich z r. 1494, Kraków, 1907.
K. Myśliński (red.), Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo kieleckie, t. 15, s.8-9, 224, Warszawa, 1995.
Anna Nacher, Styczyński Marek, Cisowski Bartłomiej, Spisz. Od Pienin po Raj, Kraków, Wydawnictwo Bezdroża, 2004.
Andrzej Nadolski, Łęczyca we wczesnym średniowieczu, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964, s. 67-89.
Jerzy Nalepa, Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja, Białystok, 1964.
Jerzy Nalepa, Etymologia nazwy Spisz, Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Lewocza-Wrocław, 2003.
Jan Nałęcz, Ziemia Chełmska i Podlasie, Zamość, 1918.
F. P. Navarra, Monografia kościołów diecezji kieleckiej, Warszawa, 1911.
Eugeniusz Niebelski, Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy! Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin, 1995.
Eugeniusz Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), Lublin, 1993.
Zofia Niedziałkowska, Kurpie. Bory Ostrołęckie, Warszawa, 1988.
Zofia Niedziałkowska, Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie. Z przeszłości Kurpiów, Warszawa, 1981.
Edward Niesiobędzki, Z dziejów walk na Kurpiach, Warszawa, 1999.
Andrzej Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er: przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław, 1972.
Adam Niewęgłowski, Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu, Wrocław, 1966.
Kazimierz Nitsch, Dialekt chwalimski, Przegląd Zachodni, t. 7, 1951, s. 428-449.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Śląska, Kraków, 1939.
Kazimierz Nitsch, Z historii narzecza małopolskiego, Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski, t. II, Kraków, 1928, s. 451-465.
Kazimierz Nitsch, O atlas językowy województwa łódzkiego, Rocznik Historyczny, Łódź, 1930.
Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. drugie, zmien. przez autora, Warszawa, 1960.
Kazimierz Nitsch, Wybór pism polonistycznych, t. IV. Pisma dialektologiczne, Wrocław-Kraków, 1958.
Kazimierz Nitsch, Gostycyn i Cekcyn, Roczniki Towarzystwa Naukowego, z. XIX, Toruń, 1912, s.129-136.
Kazimierz Nitsch, Dialekt tucholski, Wybór pism polonistycznych. Tom III. Pisma pomorzoznawcze, Wrocław-Kraków, 1954, s. 120-145.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Prus Wschodnich, Wybór pism polonistycznych tegoż, t. 3, Wrocław, 1954, s. 252-321.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, Wybór pism polonistycznych tegoż, t. 3, Wrocław, 1954, s. 47-251.
Kazimierz Nitsch, Dialekty języka polskiego, Wrocław - Kraków, 1957.
Kazimierz Nitsch, Dialekt chełmiński, tegoż, Wybór pism polonistycznych, t. III. Pisma pomorzoznawcze, Wrocław-Kraków, 1954, s. 185-211.
Kazimierz Nitsch, Małopolska zmiana x w k lub f, Pisma dialektologiczne, Wrocław, 1958, s.305.
Kazimierz Nitsch (red.), Mieczysław Karaś, Mały atlas gwar polskich, t. 3-13, Wrocław, 1957-1970.
nn. nn., Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny t.1, Wrocław, 1979 i n..
Stanisław Nosek, Zarys archeologii Małopolski, Kraków, 1956.
J. F. Nosowicz (red.), Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe i kulturowe w badaniach lingwistycznych, Białystok, 1994.
M. Nosowicz-Kaczorowska, Przestawić wieś sprzed stu laty, Tygodnik Starachowicki, 2000, nr 20, s. 7.
Lech Nowacki, Śladami kolonizacji wielkiej puszczy. Przewodnik dla ciebie, Białowieża, 2004.
Marianna Nowak, Jerzy Nowak, Lubelszczyzna, Warszawa, 1996.
Henryk Nowak, Gwary chazackie w powiecie rawickim, Poznań, 1970.
Henryk Nowak, Gwary południowej Wielkopolski, Poznań, 1982.
Juliusz Nowak-Dłużewski, Region kielecki. Koncepcja terminologiczna i jej uzasadnienie, tegoż: Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa, 1967, s. 213-220.
Bogusław Nowowiejski, Z metodologii badań pogranicza językowego północno-wschodniopolskiego, Słowiańskie pogranicze językowe, red. Kwiryna Handke, Warszawa, 1992, s. 103-108.
Bogusław Nowowiejski, Fonetyka polszczyzny sokólskiej, Studia językowe z Białostocczyzny, Warszawa, 1989, s. 113-140.
Bogusław Nowowiejski, Z badań nad wokalizmem mowy sokólskiej, Język. Teoria-dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, s. 253-268.
Bugusław Nowowiejski, Język polski Białostocczyzny - odmiana polszczyzny kresowej?, Polszczyzna północno-wschodnia 2, Białystok, 1999, s. 23-40.
Jerzy Obara, Interferencja w badaniach nad językami i dialektami mieszanymi, socjalnymi i stylowymi odmianami języka i w przekładoznawstwie, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 181-192.
Antonina Obrębska-Jabłońska (red.), Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym, Warszawa, 1972.
Romuald Oczykowski, Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim (Łowicz, Domaniewice, Miedniewice), Warszawa, 1888.
Romuald Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, Warszawa, 1883.
Barbara Ogrodowska, Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa, 2000.
Władysław Ogrodziński, Ta chwila olśnienia. 60 lat publicystyki o Warmii i Mazurach, Olsztyn, 2006.
Władysław Ogrodziński, Przypomniane piórem, Olsztyn, 1982.
Władysław Ogrodziński, Ziemia odnalezionych przeznaczeń, Olsztyn, 1979.
G. Okła (red.), Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, Kielce, 2002.
Józef Okulicz, Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa, 1975.
Jerzy Oleksiński, Bard ziemi mazurskiej, Warszawa, 1972.
Ks. Daniel Olszewski, Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, Kielce, 1990.
ks. D. Olszewski (red.), R. Gryz (red.), Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, Kielce, 2000.
Aleksander Omijanowicz, Było to nad Czarną Hańczą, Warszawa, 1973.
Aleksander Omijanowicz, Cienie powracają, Warszawa, 1982.
Tadeusz Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV w. do 1945 roku, Warszawa, 1963.
Ewa Oronowicz, Cechy kresowe w gwarze wsi Munina, Język Polski LXX, 1990, s. 208-211.
Ewa Oronowicz, Nazwiska żon i córek w gwarach Małopolski południowo-wschodniej (na przykładzie kilkunastu wsi), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 17, Językoznawstwo 2, 1995, s. 139-147.
Aleksander Osipowicz, Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania, Suwałki, 1994.
J. Otrębski, Pochodzenie nazwy Mazowsze, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, t. VII, nr 2, s.96-107.
Alina Owczarek-Cichowska (red.), Andrzej Kazimierz Cebrowski. Patron Łowickiej Biblioteki, Łowicz, 1993.
Jerzy Ozga-Michalski, Godki świętokrzyskie, Łódź-Kielce, 1985.
Zdzisław Oziembło (red.), Wierni Bogu i Ojczyźnie, Biała Podlaska, 1999.
Mieczysław Ozorowski (red.), Kultura religijna Kurpiowszczyzny, Olecko, 2004.
Władysław Pachowicz, Rożnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy, 2002.
Jerzy Pająk, Region kielecko-radomski w jego policentrycznej strukturze z Aglomeracją Staropolską, Kielce, 1998.
Jerzy Zdzisław Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce, 2001, s. 49-72.
Maria Pająkowska, Gwara borowiacka a inne dialekty Pomorza, Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. I, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz, 2003, s. 69-78.
Maria Pająkowska, Słownictwo kociewskie a kultura ludowa. Wybrane zagadnienia z zakresu słownictwa gwarowego, wyrażającego sądy wartościujące o człowieku, Bydgoszcz, 1997.
Maria Pająkowska, Słowotwórstwo rzeczowników w gwarze kociewskiej, Bydgoszcz, 1990.
Maria Pająkowska (red.), Gwary kociewskie jako przedmiot badań, Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim, Warszawa-Poznań, 1989.
Maria Pająkowska-Kensik, Mały słownik kociewski, Tczew, 2000.
Stanisław Pajka (red.), Okruchy wspomnień o Henryku Sysce, Ostrołęka, 2001.
Piotr Paliński, Powiat wągrowiecki, Wągrowiec, 1932.
Felicjan Paluszkiewicz, Podlasiacy, Rzym, 1978.
Maria Jolanta Pankówna, Warunki naturalne Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Maria Jolanta Pankówna, Stan badań środowiska geograficznego Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Józef Paradowski, Osadnictwo ziemi chełmińskiej w wiekach średnich, Lwów, 1936.
Władysław Paryl, O zanikaniu mazurzenia w mowie osiedleńców z Żywieckiego w Sidzinie w powiecie grodkowskim, Studia Śląskie, Seria Nowa 26, 1974, s. 241-250.
Władysław Paryl, Oddziaływanie języka literackiego na niektóre dialekty Ziem Zachodnich, Studia Linguistica IV, Wrocław, 1978, s. 71-82.
Władysław Paryl, Metody badania gwar polskiej ludności z kresów południowo-wschodnich osiedlonej na Dolnym Śląsku, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 153-158.
Władysław Paryl, O metodzie badań integracji językowej, Zeszyty Naukowe wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Prace Wydziału Humanistycznego, 38, 1982, s. 289-308.
Władysław Paryl, O obecnej sytuacji językowej na Dolnym Śląsku, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1987.
Władysław Paryl, Wymowa a pochylonego u osiedleńców z Żywiecczyzny w Sidzinie w powiecie grodkowskim (z problematyki integracji językowej na Ziemiach Zachodnich), Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 10, 1976, s. 91-118.
Władysław Paryl, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, Kraków, 2004.
Krystyna Pasiuk, Ostatni /"leśni/" Suwalszczyzny. Oddział /"Bladego/"-Budryna, Sejny, 2002.
Henryk Paszkiewicz, W sprawie zhołdowania Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego, Warszawa, 1907.
Henryk Paszkiewicz, Z życia politycznego Mazowsza w XIII wieku (rządy Ziemowita Konradowicza), Warszawa, 1935.
M. Paszkowski, Skalne zabytki, przewodnik po rezerwatach i pomnikach przyrody nieożywionej województwa świętokrzyskiego, Kielce, 2000.
Antoni Patkowski, Góry Świętokrzyskie, Warszawa, 1937.
Gustawa Patro, Gmina Wągrowiec, Wągrowiec, 2000.
Gustawa Patro, Legendy dotyczące miast powiatu wągrowieckiego, Wągrowiec, 2004.
Gustawa Patro, Rękodzieło ludowe z okolic Wągrowca. Poradnik, Poznań, 1994.
Gustawa Patro, Twórczość ludowa na terenie powiatu wągrowieckiego, Wągrowiec, 2008.
Gustawa Patro, Twórczość ludowa na Pałukach. Poradnik, Wągrowiec, 2003.
Gustawa Patro, Wągrowiec - zarys dziejów, Warszawa, 1982.
Eugeniusz Paukszta, Warmia i Mazury, Katowice, 1975.
M. Pawelec, Regionalna kuchnia polska. Świętokrzyskie, b. m. i r..
Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 5, Mazowsze, Warszawa, 1886.
Małgorzata Pawłowska (red.), Biografie suwalskie, Suwałki, 1997.
Eugeniusz Pawłowski, Problemy normy językowej w gwarach ludowych i w języku ogólnonarodowym, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXV, 1967, s. 133-147.
Eugeniusz Pawłowski, O gwarze łapszańskiej, Język Polski, t. XXXVI, z. 1, 1956, s. 21-27.
Eugeniusz Pawłowski, Gwara podegrodzka wraz z próbą wyznaczenia południowo-zachodniej granicy gwar sądeckich, Wrocław, 1955.
Eugeniusz Pawłowski, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, Słownictwo gwarowe a kultura, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław, 1975, s. 29-47.
Eugeniusz Pawłowski, Wpływy gwarowe w dialekcie kulturalnym południowej Małopolski, Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław, 1972, s. 99-109.
Eugeniusz Pawłowski, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, Słownictwo gwarowe a kultura, red. Mieczysław Karaś, Wrocław, 1975, 29-47.
Eugeniusz Pawłowski, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, s. 191-202.
Eugeniusz Pawłowski, Nazwy wodne Sądecczyzny, Warszawa, 1996.
A. Pazdur, Z zagadnień dialektologii Kielecczyzny, Słowo tygodnia. Dodatek społeczno-kulturalny Słowa Ludu, nr 28 (170) z dn. 1 X 1955, s. 3.
S. Pazyra, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa, 1959.
S. Pazyra, Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Polski, Warszawa, 1967.
S. Pazyra, Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Jędrzeja Święcickiego, Warszawa, 1974.
S. Pazyra, Miasta polskie w tysiącleciu, t.I, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
M. Peisert, Gwara wsi Słopnice w powiecie limanowskim wobec gwar podegrodzkich, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. X, 1976, s. 213-217.
Halina Pelcowa, Lubelszczyzna w świetle badań dialektologicznych, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 72-85.
Halina Pelcowa, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin, 2001.
Halina Pelcowa, Językowy obraz roślin w gwarach Lubelszczyzny, Język polski. Współczesność - Historia, pod red. Władysławy Książek-Bryłowej i Henryka Dudy, Lublin, 2002, s. 127-144.
Halina Pelcowa, Mazowizmy leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin, 1994.
Halina Pelcowa, Mechanizmy nazwotwórcze i zmiany leksykalne w gwarach (na materiale gwar Lubelszczyzny), Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Warszawa, 1994.
Halina Pelcowa, Nazwy i desygnaty gwarowe (na materiale gwar Lubelszczyzny), Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Warszawa, 1988, s. 313-324.
Halina Pelcowa, Głos w dyskusji nad gwarami przejściowymi i mieszanymi wschodniej Polski, Studia nad polszczyzną kresową, t. 7, 1994.
Halina Pelcowa, Przebiegi izoleks na terenie gwar Lubelszczyzny, 1999, s. 193-209.
Halina Pelcowa, Studia nad słownictwem gwarowym Lubelszczyzny. Cz. 1. Słownictwo pochodzenia małopolskiego, Lublin, 1985.
Halina Pelcowa, Słownictwo wschodniosłowiańskie w gwarach Polski środkowo-wschodniej w świetle związków językowych polsko-ukraińskich, Rozprawy Slawistyczne 12, Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, red. Feliks Czyżewski, Michał Łesiów, Lublin, 1997, s. 189-211.
Andrzej Pelisiak, Neolit na terenie województwa sieradzkiego, Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 8, 1991-1992, s. 5-23.
Nina Perczyńska, Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975.
Justyna Perkowska, Kwalifikowanie temporalne wypowiedzi w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2006, s. 191-197.
Justyna Perkowska, Rozwarstwienie chronologiczne słownictwa z pola tematycznego PRACA w gwarze Baranówka pod Poznaniem, Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Toruń, 2007, s. 301-305.
Justyna Perkowska, Zróżnicowanie leksyki mikropola tematycznego ZIEMNIAKI, LingVaria nr 1 (3), 2007, s. 91-102.
H. Perzowa, Zarys dziejów Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur t.1, 1987, 7-23.
Tadeusz Peter, Ostróda i okolice. Trasy i szlaki rowerowe piesze wodne, Olsztyn, 2000.
Jan Petr, Z gwary augustowskiej, Poradnik Językowy, 1955, s. 71-74.
Tadeusz Petrykowski, Toruń, Warszawa, 1957.
Krzysztof Pęczalski (fot.), Świętokrzyskie z lotu ptaka, Wełecz, 2006.
Witold Piechocki, Ostródzko-elbląski szlak wodny, Warszawa, 1982.
Paweł Pierściński, Między Wisłą a Pilicą. Skarby przyrody i kultury, Lublin, 2001.
Jan Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego Średniowiecza, Warszawa, 1975.
Przemysław Pilich, Nad Liwcem i w Puszczy Białej, Warszawa, 1982.
Jan Pilich, Siedleckie regionalizmy leksykalne, Zeszyty Naukowe WSP w Siedlcach, seria A. Nauki Humanistyczne, z. II, 1975, s. 110-145.
J. Pilich (red.), Góry Świętokrzyskie - słownik krajoznawczy, cz. I, Warszawa, 1974.
Kazimierz Pindl (red.), Podlasie w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku, Siedlce, 2003.
Kazimierz Pindl (red.), Arkadiusz Kołodziejczyk (red.), Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa na Podlasiu, Siedlce, 1998.
Wacław Piotrowski (red. nauk.), Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Łódź, 1980, s. 399.
Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe. Część druga trzytomowego dzieła opisującego stroje noszone na terenie Polski, Warszawa, 2007, s. 226-237.
Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, wyd. 2,, Warszawa, 2004, s. 52-59.
J. Pitoń, Naski świat, Kraków, 2005.
Jerzy Piwek, Ekonomia kielecka w latach 1789-1864, Ostrowiec Świętokrzyski, 2002.
Włodzimierz Piwkowski, Nieborów - Arkadia, Łódź, 1989.
Włodzimierz Piwkowski, Nieborów. Mazowiecka rezydencja Radziwiłłów, Warszawa, 2005.
Feliks Pluta, Dialekt głogówecki, t. 1-2, Wrocław, 1963-1964.
F. Pluta, Gwara w utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego, Wrocław, 1971.
Feilks Pluta, Słownictwo Dzierżysławic w powiecie prudnickim, Wrocław, 1973.
Feliks Pluta, Nazwiska żon, córek i synów w Ostrowcach, powiat Busko-Zdrój, Poradnik Językowy, 1964, s. 26-28.
Zbigniew Podgórski, Region Kujawsko-Pomorski, Warszawa, 1999.
Walery Pogorzelski, Sieradz, Włocławek, 1927.
Edward Pokojski, Lubawa. Fakty, opinie, problemy, Lubawa, 1998.
Marian Pokropek, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa, 1978.
Marian Pokropek, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa, 1976.
Marian Pokropek, Budownictwo ludowe Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego, Rocznik Białostocki. T. 12, 1974.
Marian Pokropek, Ziemia sejneńska pod względem etnograficznym, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II, red. Jan Jaskanis, Warszawa, 1975.
Marian Pokropek, Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Warszawa, 1979.
Marian Pokropek, Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego pogranicza bałtyjsko-słowiańskiego w Polsce północno-wschodniej, Rocznik Białostocki, t. 14, 1981.
Leszek Polan, Tradycja i współczesność kultury ludowej na Krajnie (zarys zagadnienia), Etnografia NR 2, Czerwiec, 1998.
Aleksander Połujański, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warszawa, 1859.
Wanda Pomianowska, Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963.
Wanda Pomianowska, Ballada o Świślinie, tejże: Wygnanie z raju, Kielce, 1995, s. 122-126.
W. Pomianowska, Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych. Studium ze słowotwórstwa i geografii lingwistycznej, Warszawa-Wrocław, 1963.
Wanda Pomianowska, Z gwary warmińskiej i mazurskiej, Poradnik Językowy, 1951, s. 27.
K. Popiołek, Historia Śląska, Warszawa, 1978.
Hanna Popowska-Taborska, Z badań nad dawnymi i obecnymi zasięgami terytorialnymi wyrazów, .Język Polski. 1962, 1962, 280-286.
Hanna Popowska-Taborska, Stanowisko dialektu tucholskiego w świetle leksyki, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, z. 9, 1970, s. 135-14.
Hanna Popowska-Taborska, Leksykalne dialektyzmy wielkopolskie w świetle współczesnego języka literackiego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1969, s. 55-66.
Hanna Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa, 1980.
Hanna Popowska-Taborska, Z rozważań nad dawnym zasięgiem kaszubszczyzny, Poradnik Językowy, z. 3, 1959, s. 126-136.
Anna Pospiszylakowa, Nazwy części wsi, przysiółków i tzw. Placów oraz formacje pochodne we wsi Istebnej, Onomastica XXV, 1980, s. 73-88.
Anna Pospiszylowa, Niektóre typy zaimków w gwarze wsi Istebna, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1990, s. 49-73.
Anna Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe, Olsztyn, 1990.
J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole.
T. Przała, Rąk dzieła, Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew, 1995, s. 17-122.
Kazimierz Przybyszewski, Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939): społeczeństwo i gospodarka, Toruń, 1994.
Jan Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn, 1997.
Paweł Ptaszyński, Zakon bożogrobców w ziemi dobrzyńskiej. Zarys dziejó, Rypin, 1999.
Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopska, Granice Śląska, Wrocław, 1998.
Marek Radoch, Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407, Olsztyn, 1999.
Maria Radomska, Mazowieckie piaski, Kraków, 2005.
Julia Radziszewska, Studia spiskie, Katowice, 1985.
Julia Radziszewska, Studia z dziejów ustroju Spisza, Katowice, 1969.
Jerzy Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków, 1998, s. 38-39.
M. Rak, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków, 2005.
M. Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatarza, Kraków, 2007.
Stafan Ramułt, Gwara ślemieńska, cz. 1. Słownik, Poznań, 1930.
Zdzisław Raszeja, Chełmno (castrum et oppidum Culmen) i miejscowości w pobliżu na tle dziejów Polski i Europy, Toruń, 2007.
Michał Rawita-Witanowski, Kłodawa i jej okolice pod względem historyczno-ludoznawczym, Warszawa, 1904.
Jerzy Reichan, Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. 1-2, Wrocław, 1980.
Jerzy Reichan, Gwary polskie w końcu XX w., Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. Walerego Pisarka, Kraków, 1999, s. 262-278.
Jerzy Reichan, Zarys dziejów badań nad dialektem środkowo- i północnomałopolskim, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź, 2002, s. 407-418.
Jerzy Reichan, Kazimierz Woźniak, Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków, 2004.
Jerzy Reichan, Granice języków, dialektów i gwar (z doświadczeń dialektologii polskiej), Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 23-32.
Jerzy Reichan (red.), Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki "Słownika gwar polskich", t. I-II, Kraków, 1999.
R. Reinfuss, Z badań nad budownictwem ludowym w województwie kieleckim, Polska Sztuka Ludowa, R. 25, 1971, nr 2, s. 67-78.
R. Reinfuss, Badania terenowe w rejonie kielecko-sandomierskim, Polska Sztuka Ludowa, R. 6, 19532, nr 1, s. 35-47.
Roman Reinfuss, Zajęcia pozarolnicze, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Reinhold Reinfuss, Garncarstwo ludowe, Warszawa, 1955.
Reinhold Reinfuss, Ludowe skrzynie malowane, Warszawa, 1954.
Reinhold Reinfuss, Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i najnowszych badań etnograficznych, Lud, t. XXXVI, 1946.
Dorota Krystyna Rembiszewska, Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Stan badań, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 96-101.
Jerzy Remer, Toruń: historia, ludzie, sztuka, Toruń, 1965.
Janusz Rieger, Iwona Cechosz, Ewa Dzięgiel, Badanie gwar kresowych dziś, Gwary dziś. 1. Metodologia badań, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2001, s. 95-110.
Janusz Rieger, Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii, Slavia Orientalis XLVI, nr 2, 1977, s. 193-211.
Janusz Rieger, Słownictwo karpackie gwar Beskidu Niskiego i Pogórza a problem kontaktów językowych polsko-ukraińskich, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Prace Językoznawcze, 7, 1981, s. 97-105.
Janusz Rieger, Kontakty polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie, Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław, 1993, s. 514-519.
Janusz Rieger, Kilka uwag o dawnej hydronimii w dorzeczu Sanu, Hydronimia słowiańska, red. Kazimierz Rymut, Wrocław, 1989, s. 57-61.
Janusz Rieger (red.), Język mniejszości w otoczeniu obcym, Warszawa, 2002.
Janusz Rieger (red), Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, Atlas gwar bojkowskich, t.1, Wrocław, 1980.
Bronisław Rocławski, O tzw. 'integracji językowej' na terenach północnej Polski, Zeszyty Naukowe wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Prace Wydziału Humanistycznego, 38, 1982, s. 309-325.
Ryszard Rosin, Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, Łęczyca, 2001.
Ryszard Rosin, Dzieje polityczne do połowy XVI wieku, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 127-135.
Ryszard Rosin, Warunki naturalne, drogi lądowe i rozwój terytorialno-lądowy, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 11-35.
P. Rosiński, Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warszawa, 1992.
Stanisław Rospond, O integracji językowej w ogóle, a na Śląsku w szczególności, Studia Śląskie, 1970.
Stanisław Rospond, W sprawie etymologii Mazowsza, Język Polski, 1970, s. 65-67.
Stanisław Rospond, Polszczyzna śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970, s. 60.
Stanisław Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa, 1973.
Stanisław Rospond (red.), Druki mazurskie XVI w., Olsztyn, 1948.
Ks. Zbigniew Rostkowski, Kalendarium kościoła i parafii w Starej Wsi, Białystok, 2001.
Janusz Roszko, Stary Sącz, średniowieczna perła Beskidu, Kraków, 1971.
Marian Rudnicki, O rodzimości nazwy Mazowsze, Język Polski, 1968, s. 368-372.
Władysław Rusiński, Osady tzw. olędrów w dawnym województwie poznańskim, Poznań 1939-Kraków 1947.
S. Russocki, Region mazowiecki w Polsce średniowiecznej (dotychczasowe ustalenia, nowe perspektywy i postulaty badawcze), Przegląd Historyczny, z.3, 1963, s.388-417.
S. Russocki, Spory o średniowieczne Mazowsze, Rocznik Mazowiecki, t. IV, 1972, s. 217-257.
Andrzej Ruszkowski, Historyczne nazwy topograficzne w obrębie parafii św. Urszuli Ledóchowskiej, Na sieradzkich szlakach 2/90/2008/XXIII, 2008, s. 23-27.
Andrzej Ruszkowski, Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Sieradz, 2000.
Henryk Rutkowski, Granice państwowych jednostek terytorialnych, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2. Komentarz, indeksy, pod red. Henryka Rutkowskiego, Warszawa, 1998, s. 26-29.
Bohdan Rymaszewski, Toruń w czasach Kopernika: urbanistyka, architektura, sztuka, Toruń, 1973.
Barbara Rynkowska, Dymarki non stop!, Słowo Ludu, 1999, nr 20, s. 12.
S. Rzeszewski, Spis wyrazów ludowych z okolicy Żywca, Sprawozdania Komisji Językowej PAU, Kraków, 1881.
Ewa Rzetelska-Feleszko, Słownictwo Kociewia, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, 1970, s. 147-160.
Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekt kociewski - problematyka, granice, słownictwo, Pomorze Gdańskie VI: /'Kociewie/', Gdańsk, 1969, s. 5-32.
Agnieszka Sadowska, Ludowy zespół śpiewaczy Bielinianki, Słowo Magazyn, 2006, nr 2445, s. 15.
Aleksandra Sadowy, Patrycja Dacko, Mateusz Dańko, Przemysław Kalawski, Honorata Kalawska, Karolina Michałów, Mój Kalników, praca wykonana na konkurs Moja tradycja, organizowany przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Michał Sajewicz, Z metodologii badań nad słowotwórstwem peryferyjnych gwar białoruskich Białostocczyzny, Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, Lublin, 2001, s. 77-104.
Michał Sajewicz, O ustaleniu przynależności językowej gwar peryferyjnych ( na przykładzie gwar poleskich), Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 255-263.
Michał Sajewicz, Produktywne typy słowotwórcze dewerbalnych nazw agentywnych w gwarach białoruskich okolic Narewki i Białowieży na Białostocczyźnie, Slavia Orientalis, t. XXXIX, nr 3-4, 1990, s. 397-408.
Ryszard Sajkowski (red.), Ostróda - siedem wieków z dziejów miasta, Ostróda, 2005.
Stanisław Salmanowicz, Toruń w czasach baroku i oświecenia: szkice z dziejów kultury Torunia XVII-XVIII wieku, Warszawa, 1982.
Stanisław Salmanowicz, W staropolskim Toruniu (XVI-XVIII w.), Toruń, 2005.
Irena Sawicka, System fonetyczny polszczyzny ukształtowanej na białoruskim podłożu dialektalnym, Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, red. Elżbieta Smułkowa i Anna Engelking, Warszawa, 2001, s.153-158.
Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Ziemia puszcz i jezior, Warszawa, 1975.
Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Podhale Spisz i Orawa. Popularny przewodnik turystyczny i wczasowiskowy, Wydawnictwo /'Polskiego Archiwum Krajoznawczego i Fotografii Dokumentarnej/' w Warszawie, be.
Władysław Sedlak, Człowiek i Góry Świętokrzyskie, Radom, 2001.
Janusz Sekuła (red.), Intelektualiści rodem z Podlasia, Siedlce, 1997.
Władysław Semkowicz, Ród Pałuków, Kraków, 1907.
Edward Serwański, Syn Odzyskanej Ziemi. Wojciech Kętrzyński (1838-1918), Warszawa, 1989.
T. Seweryn, Strój Krakowiaków wschodnich, Wrocław, 1960.
Henryka Sędziak, Gwara ziemi łomżyńskiej, jej historia i współczesność, Studia Łomżyńskie, t.5, Warszawa, 1995, s. 201-223.
Henryka Sędziak, Łomżyńskie teksty gwarowe, Łomża-Kielce, 1996.
Henryka Sędziak, M. Frąckiewicz, Łomżyńskie teksty gwarowe, cz. 2, Łomża, 1999.
Henryka Sędziak, Struktura semantyczna i składniowa czasowników z komponentem /'mówić/' (na materiale gwary łomżyńskiej), Warszawa, 1995.
Henryka Sędziak, Czasowniki ruchu w gwarze łomżyńskiej i we współczesnej polszczyźnie literackiej. Studium porównawcze, Łomża, 1993.
Henryka Sędziak, Zróżnicowanie znaczeniowe czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej w porównaniu z polszczyzną literacką, Poradnik Językowy, 1992, s. 681-688.
Henryka Sędziak, Łączliwość składniowa czasowników ruchu w gwarze łomżyńskiej i we współczesnej polszczyźnie literackiej, Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich, t. 8, Wrocław, 1981, s. 51-109.
Henryka Sędziak, Semantyka i składnia czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej, Łomża, 1992.
Henryka Sędziak (red.), Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, Olsztyn, 1997.
Henryka Sędziak (red.), Polszczyzna regionalna, Warszawa, 1994, s. 130-131.
Henryka Sędziak (red.), Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym, Łomża, 2003.
Ks. Władysław Siarkowski, Potrawy, ciasta i chleby ludowe w okolicach Kielc, Pińczowa i Jędrzejowa, tegoż, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. Do druku przygotowali K. Bracha, B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce, 2003, s. 75-79.
Ks. Władysław Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. 9, 1885, s. 3-72.
Ks. Władysław Siarkowski, do druku przygotowali L. Michalska-Bracha i K. Bracha, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, Kielce, 2000.
Janusz Siatkowski, Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w Atlasie ogólnosłowiańskim, Z Polskich Studiów Slawistycznych, Seria 6, Językoznawstwo, 1998.
Janusz Siatkowski, Interferencja językowa na Warmii i Mazurach, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXI, 1983, s. 103-115.
Janusz Siatkowski, Słownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna, Wrocław, 1958.
Wiesław Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466, Toruń, 1999.
Jerzy Sierociuk, Regionalny słownik gwarowy - nowa propozycja z udziałem środowiska lokalnego, Język - literatura - wychowanie. Praca zbiorowa dedykowana Profesor Annie Kowalskiej, pod red. J. Bałachowicz i S. Fryciego, Warszawa, 2006, 65-70.
Jerzy Sierociuk, Próba ustalenia regionów folklorystycznych, Literatura Ludowa, R. 23, 1979, nr 4-6, s. 21-24.
Jerzy Sierociuk, Budowa wybranych formacji rzeczownikowych - szczególnie nazw miejsc - w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin, 1996.
Jerzy Sierociuk, Z problemetyki słowotwórstwa nazw miejsca w gwarach nad środkowym Wieprzem, Poradnik Językowy, nr 3, 1987, s. 217-225.
Jerzy Sierociuk (red.), Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Poznań, 2003.
Jerzy Sierociuk (red.), Gwary dziś. 1. Metodologia badań, Poznań, 2001.
Zofia Siewak-Sojka (red.), Suwalszczyzna i Podlasie, Bielsko-Biała, 2006.
J. Sihelska, Zwyczaje i obrzędy Skalnego Podhala, Kraków, 2003.
L. Sikorska, Wiejski system adresatywny w gwarach okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa, W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce, 2007, s. 129-147.
Jerzy Sikorski, Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn, 1978.
Jerzy Sikorski (red.), Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. T. 1, Od pradziejów do 1870 roku, Warszawa, 1981.
Dorota Simonides, Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie, Katowice, 1995.
Dorota Simonides (red.), Folklor Górnego Śląska, Katowice, 1989.
Albin Siwak, Rozdarte życie, Warszawa, 2000.
Zbigniew Skiełczyński, Powstanie parafii Św. Ducha w Łowiczu w 1404 r., Łowicz, 2004.
Zbigniew Skiełczyński, Szkice do kościelnych dziejów Łowicza, Łowicz, 2004.
Krzysztof Skłodowski (red.), Wojciech Batura (red.), Katyń. Lista ofiar - Augustów, Sejny, Suwałki, Suwałki, 2000.
Honorata Skoczylas-Stawska, Gwara Wierzbia w powiecie wieluńskim w świetle faktów fonograficznych, Język Polski, 1972, s. 40-48.
Honorata Skoczylas-Stawska, Teksty gwarowe z Wierzbia w powiecie wieluńskim, Język Polski, 1972, s. 48-50.
Honorata Skoczylas-Stawska, Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej, Warszawa-Poznań, 1977.
Honorata Skoczylasówna, Fonetyka gwary Dąbrowy w powiecie wieluńskim, Poznań, 1967.
Andrzej Skorupa, Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
J. Skotnicka, Garncarstwo ludowe, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 79-83.
J. Skotnicka, Rzeźba i malarstwo ludowe, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 89-94.
Jerzy Skowronek, Powstanie styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska, 1986.
Jerzy Skowronek (red.), Urszula Maksymiuk (red.), Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych, Siedlce, 1996.
Fritz Skowronnek, Księga Mazur, Olsztyn, 2002.
Zdzisław Skrok, Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza, Warszawa, 1980.
Zdzisław Skrok, Wykopaliska na pograniczu światów, Warszawa, 1988.
Ryszard Skrzyniarz, Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Kielce, 2008.
Aldona Skudrzykowa, Gwara śląska - świadectwo kultury, narzędzie komunikacji, Jolanta Tambor, Krystyna Urban, Olga Wolińska, Katowice, 2001.
Maria Smarduch, Łopuszna - mała ojczyzna, Kraków, 2008.
Wojciech Smoczyński, Szkic morfologiczny litewskiej gwary puńskiej, Acta Baltico-Slavica 16, 1984, s. 235-261.
Wojciech Smoczyński, System fonologiczny litewskiej gwary puńskiej, Acta Baltico-Slavica 17, 1986, s. 369-385.
Dariusz Smolarek, Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu w latach 1944-1947, Siedlce, 2005.
W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków, 1909.
Elżbieta Smułkowa, Uwagi do metody badań nad leksyką gwarową pogranicza językowego, Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa, 1984, s. 67-71.
Elżbieta Smułkowa, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa, 2002 (wybrane artykuły).
E. Smułkowa, Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Wrocław - Warszawa, 1968.
Elżbieta Smułkowa, Propozycja terminologicznego zawężenia zakresu pojęć: gwary przejściowe - gwary mieszane, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 283-289.
Elżbieta Smułkowa (red.), Irena Maryniakowa (red.), Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa, 1984.
Jan Sobczak, Walki rewolucyjne w latach 1905-1907 na Mazowszu, Łódź, 1985.
Mateusz Sobiech, Dzieje Kurpiów i Kurpiowszczyzny. Wspomnienia. Mateusz Sobiech (1858-1918), Kadzidło, 2007.
Zenon Sobierajski, Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski, Wrocław, 1985.
Zenon Sobierajski, Polskie teksty gwarowe z ilustracjją dźwiękową. 1. Gwary śląskie, 2. Śląsk i Wielkopolska, 3. Wielkopolska - Pomorze, 4. Lubawskie - Ostródzkie - Kaszuby, Poznań, 1960-1964.
Zenon Sobierajski, Jak mówią Pałuczanie?, Literatura Ludowa, r. VIII, nr 3, 1964.
Zenon Sobierajski, Teksty gwarowe z północnej Wielkopolski, Wrocław, 1990.
Zenon Sobierajski, Geolingwistyczna analiza związków międzysłowiańskich na Spiszu, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. VI, Językoznawstwo, 1983, s. 383-403.
Zenon Sobierajski, Gwary kujawskie, Poznań, 1952.
Zenon Sobierajski, Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań, 1995.
Zenon Sobierajski, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. 1-3, Poznań, 1966-1973.
Zenon Sobierajski, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. I-IV, Poznań, 1966-1977.
Zenon Sobierajski, Zarys gwar polskich okolicy Starej Lubowli na Spiszu słowackim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Filologia 3, Poznań, 1961, s. 25-64.
Zenon Sobierajski, Z morfologicznych wpływów słowackich na polskie gwary spiskie, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. II, Językoznawstwo, 1963, s. 319-330.
Zenon Sobierajski (red), Józef Burszta (red), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. 1-6, Wrocław, 1979-1991.
Antoni Sołoma, Za każdą cenę. Niemiecki kler katolicki wobec ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939, Warszawa.
Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna, Zapomniane dziedzictwo. Nieistniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi, Białystok, 2002.
Beata Sośnicka, Sieradzki strój ludowy, Leksykon miasta Sieradza, Sieradz, 2006.
Franciszek Sowa, System fonologiczny polskich gwar spiskich, Wrocław, 1990.
Franciszek Sowa, O wewnętrznym zróżnicowaniu gwar wsi Dursztyn na Spiszu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace Językoznawcze, 3, 1976, s. 132-139.
Paweł Sowa, Cena polskości, Warszawa, 1996.
Paweł Sowa, Po obu stronach kordonu, Olsztyn, 1974.
Franciszek Sowa, Badania Mieczysława Małeckiego na Spiszu, Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. W setną rocznicę urodzin, red. J. Rusek, Kraków, 2005.
Franciszek Sowa, Słownictwo góralskie jako przedmiot badawczy - gwarowe drobiazgi etymologiczne, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź, 2002, s. 489-498.
Franciszek Sowa, Spiskie przydomki góralskie, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 105-114.
Franciszek Sowa, Uwagi o słowotwórstwie przymiotnika w polskich gwarach spiskich, Studia dialektologiczne II, red. Joanna Okoniowa, Bogusław Dunaj, Kraków, 2002, s. 131-136.
Urszula Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w., Warszawa-Sieradz, 1991.
Ryszard Specjalski, Mazowsze - Gmina, Włocławek, 2005.
Jerzy Sroka, 9 [Dziewiąta] Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Biała Podlaska, 1995.
A. Sroka, Franciszkanie w Dursztynie na Spiszu, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
S. A. Sroka, Wokół kontaktów dawnych ziem węgierskich z Polską w średniowieczu, Bydgoszcz, 2002, s. 83.
Stanisław Srokowski, Z krainy Czarnego Krzyża, Olsztyn, 1980.
Władysława Stachowska-Dembecka, Gwara wsi Zakrzewo w powiecie rawickim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1958, s. 81-127.
Zofia Stamirowska (red.), Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1-5, Wrocław, 1987-2006.
Andrzej Staniszewski, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939, Warszawa, 1989.
Jerzy Stankiewicz, O Świślinie, tegoż: Legendy świętokrzyskie, Kraków, 1988, s. 7-9.
Maria Starnawska (red.), Między Polską a Rusią, Siedlce, 2004.
Józef Staśko (red.), Podegrodzie - zarys monografii wsi, Orli lot, t. XVIII, Kraków, 1937.
Andrzej Stawarz (red.), Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, Warszawa, 1999.
Andrzej Stawarz (red.), Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym (w granicach województwa warszawskiego), Warszawa, 1998.
Henryk Stefanek (red.), Borys Wasilewski (red.), Lublin, bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, zamojskie : informator turystyczny : [dane według stanu na dzień 30.V.1982 r., Lublin, 1982.
Wiktor Steffen, Słownik warmiński, Wrocław, 1984.
Jerzy Stępień (red.), Dzieje Kleczewa, Poznań, 1995.
Klemens Stępniak, Miejsce i rola gwar środowiskowych w rozwoju języka narodowego, Poradnik Językowy, z. 10, 1972, s. 593-596.
Zdzisław Stieber, Hanna Popowska-Taborska, Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. 1-15, Wrocław, 1964-1978.
Zdzisław Stieber, O mazowieckich formach typu ter, der, tarł, darł, W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa, 1970, s. 99-100.
Zdzisław Stieber, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, Kraków 1933, 1933.
Zdzisław Stieber, Kaszubskie dialekty, Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian, t. 2., z. 2, Wrocław, 1965, s. 391-393.
Zdzisław Stieber, Problem językowej i etnicznej odrębności Podhala, Łódź, 1947.
Zdzisław Stieber, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych, Kraków, 1938.
Zdzisław Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej, Konferencja pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa, 1956, s. 36-48.
Zdzisław Stieber, Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich, Warszawa, 1965.
Zdzisław Stieber, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych i mieszanych, Kraków, 1938.
Zdzisław Stieber, Ze studiów nad gwarami słowackimi południowego Spisza, Lud Słowiański I, A, 1929, s.61-138.
Zdzisław Stieber, Polska i ruska nazwa Sanu, Język Polski XXI, 1936, s. 172-174, przedruk w: Zdzisław Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa, 1974.
Zdzisław Stieber (red.), Hanna Popowska-Taborska (red), Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. 1-15, Wrocław, 1964-1978.
Stanisław Stolarczyk, Nadbużańskie Podlasie, Białystok, 1981.
Franciszek Stopniak, Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa, 1975.
Krzysztof Strauchmann, Tajemnice skalnej ziemi. Nie tylko przewodnik, Pruszków, Oficyna Wydawnicza /'Rewasz/', 2001.
Anna Strokowska, Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź, 1978.
Anna Strokowska, Gwara wsi Domaniewice i Łaguszew w powiecie Łowickim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XVII, 1971, s. 125-147.
Janusz Strutyński (red.), Bibliografia dialektologii polskiej, Kraków, 1981, 1986.
Tomasz Strzembosz (red.), Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu. Materiały sesji naukowej, KUL 24-25 IX 1985 r., Lublin, 1993.
Zenon Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Warszawa, 1984.
Małgorzata Strzyżewska, Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939, Olsztyn, 1991.
Ewa Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345.Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa, 1977.
S. Suchorowski, Świętokrzyskie pieśni w układzie na chór mieszany, Kraków, 1937.
Stanisław Suchorowski, Zbóje świętokrzyscy, Radostowa, 1937, nr 2, s. 26.
Bogdan Suchta, Akcja Miecza i Pługa na Bauzug w Borkach Siedleckich: 21.IV.1994 r., Sokołów Podlaski, 1994.
Anna Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426 : studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku), Warszawa, 1998.
T. Swat, M. Szczepański, Zabytkowe kościoły Tatr, Podhala, Orawy, Spisza, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Tadeusz Swat, Polska pieśń patriotyczna na Warmii w latach 1772-1939, Olsztyn, 1982.
Aleksander Swieżawski (red.), Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu, Częstochowa, 1997.
Bernard Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. 1-3, Wrocław, 1980-1985.
Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1-7, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1967-1976.
Bernard Sychta, Kaszubskie grupy regionalne i lokalne, ich nazwy i wzajemny stosunek do siebie, Rocznik Gdański XVII/XVIII, 1958/195, s. 223-249.
Marian Sydon, Toruń: jego dzieje i zabytki, Toruń, 1929.
Agnieszka i Robert Sypkowie, Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, Warszawa, 2002.
Andrzej Syryca, Katalog informacji użytkowej województwa suwalskiego, Olsztyn, 1984.
Henryk Syska, Zamodrzała puszcza świtem, Warszawa, 1980.
Henryk Syska, Rozmaitości znad Łyny, Warszawa, 1978.
Henryk Syska, Scalone pogranicze, Warszawa, 1975.
Władysław Szafer, Świętokrzyski Park Narodowy, Kraków, 1959.
P. Szafran, Osadnictwo historycznej Krajny w XVI-XVIII wieku (1511-1772), Gdańsk, 1961.
Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa, 2004.
Tomasz Szczechura, Życie i zagłada społeczności żydowskiej w powiecie węgrowskim w latach 1939-1944, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, nr 1, 1979, s. 46-64.
T. Szczepanik, Województwo kieleckie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Warszawa, 1967.
Irena Szczepankowska, Charakterystyka fonetyczna gwary wsi Kołomyjka w Łomżyńskiem, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, Łomża-Warszawa, 1993, s. 109-128.
Zbigniew Szczepańczuk, Zabytkowe kamienie z wykuciami na terenie diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Świdnica, 1990.
Janusz Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk, 2005.
Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa, 1995.
Bolesław Szczepański (red.), Dzieje Słupcy, Poznań, 1996.
R. Szczygieł (red.), Dzieje Hrubieszowa, t. I Od pradziejów do 1918 roku, Hrubieszów, 2006.
Józef Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa, 1979.
J. Szczyrba, Folklor muzyczny Kielecczyzny, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 58-72.
J. Szczyrba, Pieśni i tańce kieleckie - opracowanie artystyczne, Kielce, 1985.
Wanda Szkulmowska (red.), Sztuka ludowa Pałuk. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz, 1996.
Stanisław Szlązak, Eugeniusz Niedzielski, Z historii kółek rolniczych na kurpiowszczyźnie, Ostrołęka, 1980.
M. Sznajder, Lądkowskie opowiadania, Konin, 1993.
Stanisław Szostakowski, Franciszek Gorzkowski (ok. 1750-1830). Warmiak w służbie insurekcji, Olsztyn, 1977.
E. Szot-Radziszewska, Czym zajmuje się etnografia, etnologia, antropologia kultury? Wokół pojęć i definicji, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 2-29.
E. Szot-Radziszewska, Etnograficzne wyznaczniki regionu małopolskiego. Przyczynek do dyskusji nad zróżnicowaniem regionalnym kultury ludowej, W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, Kielce, 2007, s. 37-54.
E. Szot-Radziszewska, Lemieszka, siemieniec, gamrota... Zapomniane potrawy Kielecczyzny, Kielce, 2005.
E. Szot-Radziszewska, Na stole w wiejskiej chacie, Kalendarz świętokrzyski 2005, Kielce, 2004, s. 181-187.
E. Szot-Radziszewska, Medycyna spod strzechy, Kalendarz świętokrzyski 2005, Kielce, 2004, s. 188-193.
E. Szot-Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Warszawa, 2005.
B. Szurowa, Zmiany układu przestrzennego wsi kieleckiej od XIII do połowy XX wieku, Kielce, 1998.
B. Szurowa, Przemiany osadnictwa wiejskiego na Kielecczyźnie w dobie przeduwłaszczeniowej. Zmiany układu przestrzennego wsi, Kielce, 1995.
Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Osadnictwo kurpiowskie na Puszczy Białej, Ostrołęka, 2001.
Joanna Szydłowska (red.), Jan Chłosta (red.), Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949, Olsztyn, 1999.
Barbara Szydłowska-Ceglowa, W sprawie terminologii językoznawczej w badaniach polonijnych, Przegląd Zachodni, nr 1, 1988, s. 1-21.
Anna Szyfler, Uwagi o gwarze kurpiowskiej, Literatura Ludowa. Kurpie, red. J. Krzyżanowski, Warszawa, 1961.
Mieczysław Szymczak, Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, t. 1-8, Wrocław, 1962-1973.
Mieczysław Szymczak, Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim, Łódź, 1961.
Mieczysław Szymczak, Nowe mieszane dialekty słowiańskie, Poradnik Językowy, z. 5-6, 1973, s. 271-277.
Janusz Szymczak (red.), Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, Łęczyca - Łódź, 2003.
Alina Ściebora, Wymowa samogłosek nosowych w gwarach warmińskich i mazurskich, Prace Filologiczne XXI, 1971, s. 5-49.
Wiesław Śladkowski, Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915, Lublin, 1969.
K. Ślaski, Granica wielkopolsko-pomorska w okresie wczesnego feudalizmu, PZ 1954, nr 1-2.
Tadeusz Ślawski, Biecz i okolice, Warszawa, 1959.
Marek Śleszyński, Tomasz Darmochwał, Marek Jacek Rumiński, Polska północno-wschodnia. Przewodnik kajakowy, Białystok, 2000.
Józef Śliwiński, Lubawa wobec plebiscytu 1920 r., Lubawa, 1981.
Józef Śliwiński, Studia z dziejów Lubawy i okolic do 1939, Olsztyn, 1996.
Józef Śliwiński, Ziemia lubawska w okresie wojny trzynastoletniej, Lubawa, 1982.
Józef Śliwiński, Bernard Standara, Edmund Standara, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn, 1982.
Józef Śliwiński (red.), Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku. Prace ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin i czterdziestopięciolecie pracy nau, Olsztyn, 2002.
Józef Śliwiński (red.), Szkice z dziejów społeczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieńszczyzny od XV do XVI wieku, Olsztyn, 2005.
Józef Śliwiński (red.), Mazowsze i jego sąsiedzi w XIV-XVI wieku, Warszawa, 1997.
Józef Śliwiński (red.), Studia historyczne z XIII-XV wieku, Olsztyn, 1995.
Józef Śmiałowski (red. nauk.), Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź, 1977, s. 714.
Anna Świątkowska, Wnętrze chałupy księżackiej XIX i XX w., Polska Sztuka Ludowa, nr 1, Warszawa, 1966.
H. Świątkowski, Ludowe tkactwo w Łowickiem, Łódź, 1987.
Halina Świderska, Dialekt Księstwa Łowickiego, Prace Filologiczne XIV, 1929, s. 257-413.
Aleksander Świeżawski, Ziemia bełska. Zarys dziejów politycznych do roku 1462, Częstochowa, 1990.
Stefan Tabor, Kościół OO. Oratorjanów w Gostyniu. Na pamiątkę koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej, Gostyń, 1928.
Andrzej Taborski (red.), O miejsce w Europie ojczyzn. Materiały z konferencji 22 kwietnia 2004 roku . Sala sesyjna olsztyńskiego ratusza Andrzej Taborski, Olsztyn, 2004.
Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice, 2006.
Józef Tarnacki, Atlas językowy Polesia, Warszawa, 1939.
Józef Tarnacki, Do historii podziału dialektycznego Mazowsza, Poradnik Językowy, 1938/193, s. 93-96.
Józef Tarnacki, Podział językowy Polesia na podstawie faktów leksykalnych, Prace Komisji Naukowych Badań Ziem Wschodnich, t. V, Warszawa, 1936, s. 3-11.
Józef Tarnacki, Próba podziału dialektycznego Mazowsza na podstawie nazw z zakresu kultury materialnej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa, 1935.
Józef Tarnacki, Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie - Mazowsze), Warszawa, 1939.
Witold Taszycki, Powstanie i rozwój rzecz typu cielak, Rozprawy i studia polonistyczne, t.2, Wrocław, 1961, s.236-248.
Witold Taszycki, Co to jest dialektologia historyczna?, Rozprawy i studia polonistyczne, t. 2, Wrocław, 1961, s. 275-287.
Witold Taszycki, Dialektologia historyczna i problem pochodzenia polskiego języka literackiego, Wrocław, 1961.
Witold Taszycki, Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego, cz. 1-2, Lwów, 1934.
Witold Tatarczyk, Opowieść historyczna o Podlasiu, Hajnówka, 1999.
Max Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, Olsztyn, 1995.
J. Tokarski, Gwara Serpelic. Fonetyka. Fleksja, Wrocław - Warszawa, 1964.
Jan Tokarski, Gwara Serpelic. Fonetyka, fleksja, Wrocław, 1964.
Jan Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Wraszawa, 1977.
Adam Tomaszewski, Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków, 1930.
Adam Tomaszewski, Mowa tzw. Mazurów wieleńskich, Slavia Occidentalis XIV, 1935, s. 45-176.
Adam Tomaszewski, Mowa ludu Wielkopolskiego, Poznań, 1934.
Józef Tomczyk, Przywódcy powstania styczniowego w lubelskiem i na Podlasiu: Leon Frankowski, ks. Stanisław Brzóska, Lublin, 1992.
Zuzanna Topolińska, Kaszubsko-tucholska i kaszubsko-kociewska granica językowa, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. X, Łódź, 1964, s. 14-22.
Jerzy Topolski, Jerzy Wiśniewski (red.), Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, Wrocław-Warszawa, 1999.
Robert Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn, 2003.
Edward Traczyński, Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce, 2001.
Tadeusz Trajdos, Niemcy na górnym Spiszu, Płaj. Almanach karpacki, nr 19, 1999.
Tadeusz Trajdos (red.), Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, Kraków, 1995.
Stanisław Trawkowski (red.), Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1. Mapy, plany, cz. 2. Komentarz, indeksy, red. H. Rutkowski, Warszawa, 1998.
Stanisława Trebunia-Staszel, Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich, Kościelisko, 2007.
Halina Turska, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, Vilnius, 1995 (prze.
Halina Turska, Dialekt ziemi chełmińskiej i jego ekspansja na dialekty sąsiednie, Konferencja pomorska (1954), Warszawa, 1956, s. 87-112.
D. Tylkowa (red.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, Kraków, 2000.
Danuta Tylkowa (red.), Górale Beskidu Żywieckiego, Kraków, 1992.
S. Udziela, Kilka słów o strojach, budowlach, sprzętach i naczyniach w Sądecczyźnie, Kraków, 1905.
Seweryn Udziela (red.), Ziemia biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim, praca zbiorowa napisana w latach 1889-1995, wydana z rękopisu, Nowy Sącz, 1994.
Bolesław Ulanowski (red.), Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, Kraków, 1887.
Janusz Umiński, Pojezierze Krajeńskie, Warszawa, 1991.
Stanisław Urbańczyk, Zapiski gwarowe z dwóch wsi Śląska Opolskiego, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, s. 243-253.
Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 7, Warszawa, 1984.
Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa, 1953.
Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2 zmienione i rozszerzone, Warszawa, 1962, 1968.
Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław, 1978.
Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław, 1991.
Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce, 2003.
Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie małe w okresie międzywojennym, Kielce, 2006.
Alfred Wacławski, Pożywienie ludowe, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Ludwika Wajda, Górale i Lachy na terenie Limanowszczyzny /pogranicze dialektologii i etnografii/, Językoznawca, nr 23-24, Lublin, 1971, s. 52.
Ludwika Wajda, Pogranicze gwarowe góralsko-lachowskie, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, nr 58; Prace Językoznawcze, z. 3, Kraków, 1976, s. 290.
Hubert Wajs, Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI wieku (w dobrach monarszych i kościelnych), Wrocław, 1986.
Andrzej Wakar, Wojciech Wrzesiński, Gazeta Olsztyńska w latach 1886-1939, Olsztyn, 1986.
Bogdan Walczak, Po co i jak badać gwary polskie na Ukrainie?, Studia nad polszczyzną kresową, t. VIII, Warszawa, 1995, s. 13-21.
Bogdan Walczak, Z problematyki gwar przejściowych i mieszanych (dyferencjacja a mieszanie się języków), Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 335-347.
Stanisław Wallis, Słownik górnośląskich wyrażeń ludowych, Polska Sztuka Ludowa VIII, nr 2, 1954, s. 104-108.
Stefan Warchoł, Elementy wschodniosłowiańskie w nazwiskach mieszkańców Przemyśla, Slavica Lublinensia et Olomucensia, t. 1, Lublin, 1997, s. 177-191.
Stefan Warchoł, Gwary dawnej ziemi stężyckiej, Wrocław, 1967.
Stefan Warchoł, W sprawie genezy miękkich A)- w formach typu mo)e, RklanAe, bla-i w gwarach polskich wschodniej Lubelszczyzny, O formach osobowych czasownika w północno-wschodnich gwarach polskich i językach wschodni, Słowiańskie pogranicze językowe, red. Kwiryna Handke, Warszawa, 1992, s. 193-201.
Stefan Warchoł, Możliwości kształtowania się tzw. 'regiolektów' na słowiańskich pograniczach językowych, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 31-44.
Stefan Warchoł, Wschodniosłowiańskie elementy językowe w polskiej wyspowej gwarze wsi Łabunie w województwie zamojskim, Rozprawy Slawistyczne 12, Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, red. Feliks Czyżewski, Michał Łesiów, Lublin, 1997, s. 213-225.
Jan Warężak, Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136-1847), cz. I, Łódź, 1952.
Jan Warężak, Słownik historyczno-geograficzny Księstwa Łowickiego, cz. II, z. I, Wrocław, 1961.
Jan Warmiński, Wybrane zagadnienia z powstania listopadowego 1830-1831 roku: województwo podlaskie; Losy jeńców rosyjskich, Lublin, 1998.
Tadeusz Wasilewski (red.), Tadeusz Krawczuk (red.), Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, Biała Podlaska, 1990.
Marek Waśkiel, Nadbużańskie Podlasie: przewodnik po znakowanych szlakach pieszych województwa białostockiego, Białystok, 1994.
Władysław Ważniewski (red.), Podlasie w czasie II wojny światowej, Siedlce, 1997.
Jan Wegner, Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym, Łowicz, 1983.
Jan Wegner, Nieborów, Warszawa, Wydawnictwo Sztuka, 1954.
Grzegorz Welik (red.), Szlachta i ziemiaństwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX-XX w., Siedlce, 2006.
Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski, Lubawa i okolice, Toruń, 1995.
Wiaczesław Werenicz, Wpływ środowiska językowego na zmiany leksykalne gwary, Poradnik Językowy, z. 4, 1965, s. 141-150.
Andrzej Wędzki, Konin w czasach przedrozbiorowych, Dzieje Konina, t. 1., Konin, 2000.
Bogumił Artur Węgiełek, Kurpie zielone, Warszawa, 1981.
Janina Węgier, Integracja i dezintegracja językowa na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 1978.
H. Wieczorek, Stylizacja gwarowa w Godkach świętokrzyskich Józefa Ozgi Michalskiego, Poradnik Językowy, z. 4, 1988, s. 275-282.
Jan Wielek, Limanowa i okolice. Przewodnik, Warszawa, 1987.
Henryk Wiercieński, Głos Ziemi Chełmskiej i Podlasia, Lublin, 1918.
Bożena Wierzchowska, Różnice w mowie pokoleń, Poradnik Językowy, z. 10, 1952, s. 13-24.
Józef Wieteska, Parafia Kompina, Niepokalanów, 1948.
Józef Wieteska, Rządy pruskie w Łowiczu w latach 1794-1806 i kasata klasztoru Bernardynów w kronice o. Rafała Morowicza, Łowicz, 1984.
Jacek Wijaczka, Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, Kielce, 2004.
Jacek Wijaczka (red.), Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, Kielce, 2001, s. 159-180.
Elżbieta Wikło, Truskawkami bogaci, Słowo Ludu, 2000, nr 2130, s. 12.
Elżbieta Wikło, Truskawkowe święto, Echo Dnia, 2000, nr 123, s. 10.
K. T. Wilgatowie, H. Gawarecki, Województwo lubelskie, Warszawa, 1957.
Aleksander Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice, 1987.
Aleksander Wilkoń, Typologia socjolektów, Socjolingwistyka VIII, 1988.
Małgorzata Wilska, Środowisko geograficzne, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2. Komentarz, indeksy, pod red. Henryka Rutkowskiego, Warszawa, 1998, s. 19-25.
Małgorzata Wilska, Książę Janusz Starszy, Warszawa, 1986.
Halina Wiśniewska, Odbicie gwary regionu przemyskiego w błędach uczniów, Poradnik Językowy, 1971, s. 618-621.
Halina Wiśniewska, Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII, Wrocław, 1975.
Halina Wiśniewska, Właściwości gwarowe w dziewiętnastowiecznych księgach cechowych w Przemyślu, Rocznik Przemyski, 1975, s. 209-215.
Halina Wiśniewska, Samogłoski nosowe w XVIII-wiecznych przemyskich księgach cechowych, Język Polski LV, 1975, s. 16-21.
Halina Wiśniewska, Cechy regionalne mowy rzemieślników przemyskich (w. XVII-XVIII), Rocznik Przemyski, 1983, s. 167-176.
J. Wiśniewski, Początek i rozwój osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i XV wieku, Studia Łomżyńskie, t. I, Łomża, 1989.
J. Wiśniewski, Rys dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu, Literatura Ludowa, nr 4-6, 1962, s.11-21.
Jerzy Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do końca XVIII wieku, Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. Jerzy Antoniewicz, Białystok, 1965, s. 51-138.
Jerzy Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, red. Jerzy Antoniewicz, Białystok, 1963, s. 9-222.
Jerzy Wiśniewski, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII wieku, Acta Baltico-Slavica 1, 1964, s. 115-135.
Jan Wiśniewski, Dekanat iłżecki, Radom, 1909-1911.
Małgorzata Witaszek-Samborska, Regionalizmy fonetyczne w mowie inteligencji poznańskiej, Slavia Occidentalis XLII, 1985, s. 91-104.
Małgorzata Witaszek-Samborska, Regionalizmy morfologiczne i syntaktyczne w mowie inteligencji poznańskiej, Slavia Occidentalis, t. XLIII, 1986, s. 159-173.
Jerzy Włodarczyk, Dzieje polityczne od połowy XVI wieku do upadku Rzeczypospolitej, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 137-162.
Józef Włodarski, Miasta warmińskie w latach 1655-1663, Olsztyn, 1993.
Józef Włodarski, Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I w latach 1640-1660: studium z dziejów dyplomacji, Gdańsk, 2000.
B. Wojciechowska, Regionalizacja etnograficzna ziem międzyrzecza Wisły i Pilicy, Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce, 2001, s. 85-112.
B. Wojciechowska (red.), L. Michalska-Bracha, Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 3, Kielce, 2001.
Edmund Wojnowski (red.), Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, Olsztyn, 1985.
Alojzy Wojtas, Kronika Straży Pożarnej w Jurgowie, Jurgów, 1986.
Janusz Wojtasik (red.), Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu, Siedlce, 1997.
Marek Wojtylak, Szkice łowickie, Łowicz, 2006.
Paweł Wojtys, Z sercem w plecaku czyli wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej. Cz. I. Kielce i okolice. Przewodnik turystyczny, Kielce, 2005.
W. Wolff, Ziemia łomżyńska w średniowieczu, Łomża, 1988.
Adam Wolff, Nazwy miejscowe na Mazowszu, Onomastica, t. I-II, 1955/56, s. 60-116,.
E. Wolnicz-Pawłowska (red.), W. Szulowska, Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, Warszawa, 2000.
Ewa Wolnicz-Pawłowska (red.), Wanda Szulowska (red.), Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, Warszawa, 2000.
Henryk Wopiński, Zanikanie archaizmu podhalańskiego u osiedleńców Jordanowa i okolicy w powiecie dzierżoniowskim, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 6, 1966, s. 259-263.
Antonina Wozaczyńska, Pieśni kurpiowskie: ich struktura i charakterystyka w świetle zbiorów W. Skierkowskiego, Wrocław, 1956.
Andrzej Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku (wybrane zagadnienia), Wrocław, 1987.
Hieronim Woźniak, Zarys dziejów miasta Żywca od założenia miasta do roku 1624, Kalendarz Żywiecki, 1994.
Hieronim Woźniak, Żywiecczyzna we władaniu królewskiej rodziny Wazów, Kalendarz Żywiecki, 1995.
Hieronim Woźniak, Udział chłopów i mieszczan żywieckich w walce z najazdem szwedzkim, Kalendarz Żywiecki, 1995.
Mieczysław Woźny, Gwara Makowa a gwary wsi okolicznych (kilka uwag o zanikaniu gwar), Język Polski, z. 1, 1973, s. 22-31.
Adam Wójcik, Strój Pogórzan, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Adam Wójcik, Zwyczaje doroczne Pogórzan, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Adam Wójcik, Zwyczaje rodzinne Pogórzan, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Grzegorz i Włodzimie Wójcikowscy, Lublin. Przewodnik turystyczny. Historia i współczesność, zwiedzanie, zestaw informacji praktycznych, Lublin, 2000.
Janina Wójtowicz, Atlas gwarowy dawnej puszczy Sandomierskiej, Rocznik Przemyski, 1968, s. 343-395.
Janina Wójtowicz, O tzw. kaszubizmach w gwarze Warmii i Mazur, Poradnik Językowy, 1956, s. 145-148.
Janina Wójtowicz, Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisłą, Sanem, Wisłokiem i Wisłoką, Warszawa, 1966.
Janina Wójtowicz, O tzw. "kaszubizmach" w gwarze Warmii i Mazur, "Poradnik Językowy", 1956, s. 145-148.
Janina Wójtowicz, O wtórnej nosowości w gwarach Mazowsza, Prace Filologiczne, t. XX, 1977, s. 133-138.
Jerzy Wrona, Rzeszowskie, Warszawa, 1996.
Wiesław Wróblewski (red.), Działania militarne w Prusach Wschodnich, Warszawa, 1998.
Wojciech Wrzesiński, Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku, Toruń, 2004.
Wojciech Wrzesiński, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa, 1984.
Jan Wszołek, Binarowa. Wieś królewska 1348-1948, Kraków, 1998.
Bogus Wyderka, Gwary w sytuacji językowej i społecznej Śląska Opolskiego, Studia dialektologiczne, red. Bogusław Dunaj, Jerzy Reichan, Kraków, 1996, s. 133-140.
Bogusław Wyderka, Gwara wsi Rogoźnik w byłym powiecie będzińskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 6, 1977, s. 191-211.
Bogusław Wyderka, Zmiany w słownictwie gwary wsi Rogóźnik na tle kultury ludowej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Seria B 13, 1978, s. 61-73.
Bogusław Wyderka, O sytuacji językowej na Śląsku Opolskim, Śląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. Michał Lis, Opole, 1994, s. 68-75.
Bogusław Wyderka, O współczesnej sytuacji na Śląsku Opolskim, Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie, red. Stanisław Gajda, Opole, 1993, s. 55-63.
Bogusław Wyderka, Język mówiony mieszkańców Baborowa na Śląsku Opolskim. Fonologia, Wrocław, 1984.
Bogusław Wyderka (red.), Polszczyzna śląska. Historia i współczesność, Opole, 1997.
Andrzej Wyrobisz (red.), Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w., Warszawa, 1981.
Andrzej Marek Wyrwa, Opactwo cysterskie. Łekno-Wągrowiec (1153-1835). Zarys dziejów, Poznań-Wągrowiec, 1998.
Wiesław Jan Wyskocki, Niedoszły rokosz łowicki 1672-1673 (Sobieskiego związki z Łowiczem), Łowicz, 1984.
Ryszard Wysocki, Prawdy nie można ominąć, od zbrodni nie można uciec. Czas walk partyzanckich na Suwalszczyźnie w latach 1939-1947, Suwałki, 2004.
Ludwik Zabrocki, Gwara Borów Tucholskich. Szkic historyczno-genetyczny, Poznań, 1934.
Ludwik Zabrocki, Charakterystyka językowa Pomorza, Tydzień o Pomorzu, pod red. L. Zabrockiego (przedruk w: Ludwik Zabrocki, U podstaw struktury i rozwoju języka, Warszawa-Poznań 1980, s. 417-431), 1933.
Zygmunt Zagórski, Andrzej Sieradzki, Eliza Grzelakowa, Mały atlas językowy województwa gorzowskiego, t. 1-2, Poznań, 1996.
Zygmunt Zagórski, Gwara z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 23-29.
Zygmunt Zagórski, O badaniach integracji językowej w zakresie świadomości językowej w kilku województwach zachodnich, Wrocław, 1982.
Zygmunt Zagórski, O różnych metodach badań dialektologicznych, Gwary dziś. 1. Metodologia badań, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2001, s. 25-31.
Zygmunt Zagórski, W sprawie badań nowych gwar mieszanych i integracji językowej w województwie pilskim, Rocznik Nadnotecki, VII, z. 2, 1976, 19-23.
Zygmunt Zagórski, W sprawie interdialektu, Slavia Occidentalis XLI, 1984, s. 57-61.
Zygmunt Zagórski, Gwary Krajny, Poznań, 1964.
Zygmunt Zagórski, Gwary północnej Wielkopolski, Poznań, 1967.
Zygmunt Zagórski, Wewnętrzne tendencje rozwojowe gwar północnowielkopolskich, Poznań, 1967.
Zygmunt Zagórski, Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z Kaszubszczyzną i językiem dolnołużyckim, Poznań, 1964.
Zygmunt Zagórski, O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina, Wrocław, 1991.
Stanisław Zajączkowski, Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, Łódź, 1951.
Stanisław Zajączkowski, Stanisław Marian Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej, cz. 1. (Abramowce - Mzurki), cz. 2. (Nacki - Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia), Łódź, 1966-1970.
Stanisław Zajączkowski, W sprawie plemion Łęczycan i Sieradzan, Slavia Antiqua, t. 4, 1953.
Stanisław Marian Zajączkowski, Osadnictwo i stosunki własnościowe Sieradzkiego na przełomie późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. Tadeusza J. Horbacza i Leszka Kajzera, Sieradz, 1993, s. 31-47.
Anna Zakościelna, Jan Gurba, Okolice Hrubieszowa w epoce kamienia i starszego brązu, Dzieje Hrubieszowa, red. R. Szczygieł, Hrubieszów, 2006, s. 31-47.
Paweł Zalewski, Patryk Grabski, Mazowsze i północna Małopolska, Warszawa, 2007.
Alfred Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. 1-8, Warszawa-Kraków, 1969-1989.
Alfred Zaręba, O metodzie i technice badań gwarowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XIV, 1955, s. 140-155.
Alfred Zaręba, Słownictwo Niepołomic, Wrocław, 1954.
Alfred Zaręba, Kontakty leksykalne na pograniczu językowym polsko-czeskosłowackim, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. V, Językoznawstwo, Warszawa, 1978, s. 333-341.
Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Wrocław, 1988.
Alfred Zaręba, Śląsk w świetle geografii językowej, Wrocław, 1974.
Alfred Zaręba, Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim, Kraków, 1960.
Alfred Zaręba, Dialekty mieszane i przejściowe w ujęciu diachronicznym (na przykładzie polsko-słowackiej gwary Hut i Borowego), Język Polski, 1968, s. 113-133.
Alfred Zaręba (red.), Śląskie teksty gwarowe, Kraków, 1961.
Marcin Zarębski, Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego, Staszów, 2005.
Tadeusz Zdancewicz, Gwary zachodniosuwalskie, Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, t. I, Filipów, pow. Suwalski, red. Barbara Falińska, Białystok, 2004, s. 23-40.
Tadeusz Zdancewicz, Suwałki - pochodzenie i znaczenie nazwy, Acta Baltico-Slavica 29, 2005, s. 9-37.
Tadeusz Zdancewicz, Osobliwości akcentowe w gwarze wsi Radziuszki pod Sejnami, Z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1957, s. 247-268.
Tadeusz Zdancewicz, Gwary ludowe powiatu augustowskiego jako wynik procesów osadniczych, Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok, 1967, s. 295-325.
Tadeusz Zdancewicz, Gwary powiatu sejneńskiego na tle procesów osadniczych, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. Jerzego Antoniewicza, t. 1, Białystok, 1963, s. 231-266.
Tadeusz Zdancewicz, Mazurzące gwary suwalskie, cz. 1, Gwarowe cechy polskie (fonetyka i słowotwórstwo), Warszawa, 1980.
Tadeusz Zdancewicz, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, Poznań, 1966.
Tadeusz Zdancewicz, Wpływy litewskie i wschodniosłowiańskie w polskich gwarach pod Sejnami, Acta Baltico-Slavica, t. I, 1964, s. 27-246.
Tadeusz Zdancewicz, Litewskie elementy słownikowe w gwarach polskich okolic Sejn, Lingua Posnaniensis VIII, 1960, s. 333-352.
Tadeusz Zdancewicz, Litewskie i ruskie zasięgi słownikowe na Białostocczyźnie, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. II, Językoznawstwo, Warszawa, 1963, s. 287-298.
Alojzy Adam Zdaniukiewicz, Atlas gwar polskich prof. K. Dejny i jego współpracowników a Mały atlas gwar polskich, Język Polski, z. 3, 2005, s. 213-219.
Alojzy Zdaniukiewicz, Procesy integracji językowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle analizy ilościowej, Prace Filologiczne XXIII, 1973, s. 281-288.
Alojzy Adam Zdaniukiewicz, Wpływ akcentu na zmiany jakościowe samogłosek w gwarze wsi: Hołowacze, Bogusze, Łopatowszczyzna, Prace Filologiczne XX, 1970, s. 139-144.
Alojzy Zdaniukiewicz, O spornej sprawie ugrupowania dialektów i gwar polskich w Polsce północnej i o próbie jej rozwiązania, Studia dialektologiczne I, pod red. Bogusława Dunaja i Jerzego Reichana, Warszawa, 1996, s. 141-148.
Helena Zduńska, Spółgłoski wargowe i wargowo-zębowe palatalne w wygłosie na Warmii, Mazurach i Mazowszu, Poradnik Językowy, 1957, s. 72-79.
Helena Zduńska, Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm, Wrocław, 1965.
Helena Zduńska, Zmiany w grupach spółgłoskowych na Mazowszu, Prace Językoznawcze, z.6, 1958, s. 303-311.
Anna Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa, 1996.
H. Zieliński, Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej, Poznań, 1949.
J. Zieliński, Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Wrocław, 1965.
Marek Grzegorz Zieliński, Chełmno: civitas totius Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Bydgoszcz, 2007.
Jadwiga Zieniukowa, Związki leksykalne między Kaszubami północnymi i południowo-zachodnimi oraz między Kaszubami i Krajną, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1970, s. 161-171.
Tadeusz Zienkiewicz (red.), Prasa Mazur (1842-1939) w procesie komunikacji literackiej (z zagadnień polityki literackiej pism ). Sesja naukowa nt. Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego, Olsztyn, listopad 197, Olsztyn, 1977.
Bogusław Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII wiek, Warszawa, 1954.
Zofia i Karol Zierhofferowie, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań, 1987.
Tadeusz Ziętara, Krajobraz Ziemi Żywieckiej, wyd. II, Warszawa, 1976.
Grzegorz Ziółkowski, Jolanta Dylawerska, Przyroda Krajny Złotowskiej, 2004.
Bogumiła Złahoda, Dzieje Czarnej Góry do 1939 roku, Kraków, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1995.
Zofia Żarnecka (red.), Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, Kraków, 1965.
Zofia Żarnecka (red.), Nad rzeką Ropą, t. III, Szkice historyczne, Kraków 1968.
Tomasz Żuroch-Piechowski, Struktura społeczno-gospodarcza Kociewia w XVIII-XIX wieku.
Maria Żywirska, Puszcza Biała, jej dzieje i kultura, Warszawa, 1973.