Dialekt śląski - Śląsk środkowy
Tekst gwarowy — Kosztowy 3 PDF Drukuj Email
Monika Kresa   
Informator: Tomasz Wrona – urodzony w 1970 roku w Tychach, wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel historii w gimnazjum w Mysłowicach.

Nagrała: Aleksandra Kowalewska. Spisała i opracowała: Monika Kresa. Weryfikacja: Halina Karaś.

Gwara śląskaA ślub przez księdza też był gwarą udzielany?

Nie, nie. Na Śląsku my się nie dorobili tego, jest taki jeden
chop, który napisał Biblia Ślązoka, ale on to napisoł na zasadzie przipowieści,
tag jak kiedyś
starki
łozprowiały
dziecioum tam biblijne przypowieści, tak łon to na takiej zasadzie napisaoł, do tej pory żoden sie nie powożył na to, żeby z jednyj strouny,
z jednyj strouny, żeby na przykłod jakieś tam nabożeyństwa łodprawiać po śląsku, a z drugij strouny, żeby przetumaczyć na przykłod nowy testament jak to
Kaszuby zrobili, żoden sie tego nie powaożył, chocioż jo broł udzioł pore razy we mszach,
kaj na przykład modlitwa wiernych była
rzykano po śląsku, także i to som
rzykta nawet taki kunsek czytoł na Anabergu, czyli na Górze Świeyntej Anny, kaj jest takie sanktuarium świyntej Anny, takie jedno z
nojwożniejszych dla Ślązoków.

A czy dużo ludzi tutaj w okolicy jeszcze mówi gwarą? Potrafi mówić gwarą?

Wiynkszość ludzi godo po śląsku, z
modego pokolenio sie dzieje tako rzecz, że coroz mniej ludzi godo. No na to, to jest najwiynkszy sukces komunizmu wobec naos, bo, bo komuniści byli bardzij, bardzij, no lepsi jak Bismark, no po prostu. Bismark próbowoł
nasza mowa
wytympić nie udało mu sie, a komunisty to zrobili. Wpoili
pokoleyniu mojeymu, że godanie po śląsku nie jest czymś dobrym, no ji niestety, ale dużo, z mojeygo pokolenia może jeszcze mało, ale potym z następnego już z dzieci, to bardzo mało
godajom po śląsku, cza jim, cza jim to jakby przekazywać, że śląsko mowa ma swoja wartość, że no
czeba niom sie posługiwać, bez to popiyrom na przykład to, że som próby, żeby to skodyfikować, żeby stworzyć jynzyk do pisanio i tak dalij, i tak dalij, bo jak bedzie, bydzie takie takie rozwiązanie, bydzie się szło uczyć tego we szkole, to jest dużo szansa na to, że mowa naszych ojców,
ftóro, ftóro jednak była pielyngnowano przez całe stulecia, że ona przetrwa na nasteympne lata.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »