Dialekt małopolski - Łęczyckie
Wie¶ Bogdańczew dzi¶ PDF Drukuj Email
Alina Kępińska   

Nazwa wsi oraz jej postać dopełniacza i miejscownika:

Bogdańczew (gw. Bogdancew // Bogdańcew), Bogdańczewa (gw. Bogdancewa // Bogdańcewa), (w) Bogdańczewie (gw. Bogdancewie // Bogdańcewie).

Przymiotnik od nazwy wsi: bogdańczewski (gw. bogdańcewski).

Nazwa mieszkańców: bogdańcewiak, bogdańcewianka.

Gmina: Góra ¦więtej Małgorzaty (gw. Góra).

Powiat: łęczycki.

Położenie: Wie¶ Bogdańczew jest wsi± sołeck±, położon± w odległo¶ci ok. 10 km na południowy wschód od Łęczycy, a ok. 3 km na południowy zachód od Góry ¦więtej Małgorzaty, wsi gminnej i parafialnej.

Województwo: łódzkie

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa płockiego.

Parafia (rzymskokatolicka): Góra ¶więtej Małgorzaty.

Ludno¶ć: 220 mieszkańców.

Bogdańczew jest nieduż± wsi± o rozproszonej zabudowie wzdłuż kilku lokalnych dróg, leż±c± w pobliżu Góry ¦więtej Małgorzaty, wsi gminnej i parafialnej. To s±siedztwo powoduje, że w Bogdańczewie nie ma żadnej instytucji życia społecznego. To w centrum Góry ¦więtej Małgorzaty s±: Urz±d Gminy, Szkoła Podstawowa, Gminna Biblioteka Publiczna, Urz±d Pocztowy i Telekomunikacyjny, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Gminny O¶rodek Zdrowia, apteka i bank.

Gmina Góra ¦więtej Małgorzaty jest typowo rolnicza; użytki zielone stanowi± 8.268 ha, tj. 91,4% całej powierzchni gminy. Aż 88,3% gruntów ornych stanowi± znakomite gleby klas I-IV, wykorzystywane m.in. do uprawy warzyw.

Nad cał± okolic± góruje wybudowany w XIII w., wielokrotnie odnawiany i przebudowywany, zabytkowy ko¶ciół pod wezwaniem ¶w. Małgorzaty, usytuowany na szczycie najwyższego w Łęczyckiem wzgórza, o wysoko¶ci względnej 25 metrów (136 m n.p.m). Jest wiele legend i opowiastek o powstaniu tego wzniesienia oraz nazwy Góra ¦w. Małgorzaty; niektóre z nich s± przytoczone w opisie kultury ludowej.

 

Dane statystyczne za:

http://www.goraswmalgorzaty.pl (tu też ładna mapa gminy Góra ¦więtej Małgorzaty),

http://www.leczyca.pl

http://powiatleczycki.republika.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »