Dialekt małopolski - Krakowskie
Literatura PDF Drukuj Email
Izabela Stąpor   

S. Ciszewski, Krakowiacy I, Kraków 1894. s. 367,

S. Ciszewski, Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w pow. olkuskim, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej X, s. 211-213, XI, s. 1-129,

M. Federowski, Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy, Warszawa 1888-1889, s. 393-426,

P. Jaworek, Gwary na południe od Chrzanowa, Materiały i Prace Komisji Językowej Akad. Umiejętności VII, s. 319-426,

J. Łoś, Gwara opoczyńska, Rozprawy Wydziału Filol. Akad. Umiejętności XI, s. 147-190,

K. Nitsch, Dwie gwary małopolskie, Materiały i Prace Komisji Językowej Akad. Umiejętności II, s. 357-378,

J. Rozwadowski, Kilka uwag o narzeczu gradowickim pod Bochnią, Materiały i Prace Komisji Językowej Akad. Umiejętności II, s. 329-339,

J. Świętka, Lud nadrabski, Kraków 1893,

W. Tetmajer, Słownik bronowski, Materiały i Prace Komisji Językowej Akad. Umiejętności II, s. 427-474,

A. Zaręba, Slownictwo Niepołomic, Wrocław- Kraków 1954,

S. Zathey, O mowie ludowej we wsi Poręba Żegoty pod Alwerią, Sprawozdania Akad. Umiejętności, 1896, nr 5, s. 5-10.

 
« poprzedni artykuł