Podlasie
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Czerwonka
- Dolistowo Stare
- Niemirów
- ¦nieżki
Region dzi¶ Region dzi¶
Wie¶ dzi¶
- Czerwonka
- Dolistowo Stare
- Niemirów
- ¦nieżki
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Czerwonka
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Dolistowo Stare
- Tekst 4
- Tekst 5
Niemirów
- Tekst 6
- Tekst 7
¦nieżki
- Tekst 8
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Podlasie położone jest w obrębie Nizin ¦rodkowych i Wschodnich. Do najważniejszych mezoregionów tego terytorium należ±: Dolina Dolnej Narwi, Dolina Górnej Narwi, Kotlina Biebrzańska, Międzyrzecze Łomżyńskie, Obniżenie Węgrowskie, Podlaski Przełom Bugu, Pradolina Wieprza, Równina Bielska, Równina Garwolińska, Równina Kodeńska, Równina Łukowska, Równina Parczewska, Wysoczyzna Białostocka, Wysoczyzna Drohiczyńska, Wysoczyzna Kałuszuńska, Wysoczyzna Kolneńska, Wysoczyzna Siedlecka, Wzgórza Sokólskie, Zaklęsło¶ć Łomaska. Krajobraz Podlasia jest urozmaicony, ukształtowany na północy podczas zlodowacenia bałtyckiego, na pozostałym obszarze na skutek zlodowacenia ¶rodkowopolskiego.