Dialekt wielkopolski - Wielkopolska południowa
Region dziś PDF Drukuj Email
Monika Kresa   

Po wojnie nastąpił rozwój zarówno Leszna, jak i Gostynia. Leszno zostało przebudowane i rozbudowane, powstało lotnisko w Strzyżewicach, dworzec autobusowy i kolejowy. W wyniku reformy administracyjnej z 1975 roku miasto zostało stolicą województwa leszczyńskiego, znacznie zatem wzrosła jego ranga jako ważnego z punktu widzenia administracyjnego, społecznego i kulturalnego, przemysłowego i gospodarczego ośrodka Wielkopolski. Od 1 stycznia 1990 roku miasto jest stolicą powiatu grodzkiego. Leszno od lat jest miastem gdzie powstają nowe przedsiębiorstwa i gdzie stopa bezrobocia jest dużo niższa niż w Polsce. Przyczynia się do tego zarówno dobra kondycja największych leszczyńskich zakładów pracy jak i nowe wciąż powstające inwestycje w mieście. Oprócz tych zakładów które na stałe wpisały się już w krajobraz miasta w ostatnich latach powstało wiele nowych. W mieście istnieje kilka marketów wielkopowierzchiowych, wiele hurtowni, składów, kilka centrów handlowych. Działają 2 stacje radiowe, 6 redakcji gazet, 2 stacje telewizyjne. W mieście zlokalizowane są punkty dealerskie wszystkich znanych marek. W mieście działa pięć szkół wyższych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, AE w Poznaniu Ośrodek Studiów Wyższych w Lesznie. W mieście, poza kościołem rzymskokatolickim, funkcjonują cztery kościoły protestanckie: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy, Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, a także Kościół Polskokatolicki.

Powiat gostyński jest usytuowany w południowej części województwa wielkopolskiego i sąsiaduje z sześcioma powiatami: rawickim, leszczyńskim, kościańskim, śremskim, jarocińskim oraz krotoszyńskim. Na obszar powiatu gostyńskiego składa się 7 gmin (w tym 5 miejsko-wiejskich i 2 wiejskie) oraz 187 miejscowości. Zajmuje powierzchnię 810,3 km2, a w grudniu 2002 roku zamieszkiwało go 76 484 mieszkańców. Pod względem obszaru zajmuje 15 miejsce wśród 35 powiatów województwa wielkopolskiego, a pod względem zaludnienia 16 miejsce. Gęstość zaludnienia wynosi 94,2 osób/km2. Powiat zamieszkuje 30% osób w wieku przedprodukcyjnym; 56,6% w wieku produkcyjnym; 13,4% w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny wynosi 2,6 na 1000 ludności.

Pod względem liczby podmiotów gospodarczych zajmuje dziewiętnaste miejsce w Wielkopolsce. Tu bowiem usytuowane są znane w całej Polsce zakłady przemysłowe: Rexam Szkło Gostyń, Cukrownia „Gostyń” S.A., Spółdzielnia Mleczarska z Kondensownią i Proszkownią Mleka w Gostyniu, „Pudliszki” S.A. w Pudliszkach oraz Wix-Filtron Sp. z o.o., produkujący filtry dla samochodów, maszyn i urządzeń silnikowych.

Ważnym ośrodkiem kulturotwórczym w mieście jest Muzeum w Gostyniu. Jego zbiory liczą dziś kilka tysięcy pozycji, znajdują się tu między innymi eksponaty etnograficzne, prezentujące folklor biskupiański, muzealia dotyczące historii miasta, numizmaty, jak również archiwalne numery lokalnych czasopism: „Głosu Gostyńskiego”, „Orędownika Gostyńskiego”, „Ziemi Gostyńskiej”.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »