Dialekt małopolski - Sądecczyzna
Tekst gwarowy — Podegrodzie 1 PDF Drukuj Email
Halina Karaś   
Tekst nagrała Katarzyna Kalisz (31.12.2008), przepisała Jolanta Janusz, weryfikacja zapisu i opracowanie – Halina Karaś.

Informatorka: Bronisława Zimowska, z domu (z „chołpy”) Bodzony, ur. w 1922 roku w Podegrodziu. Przed wojną ukończyła szkołę powszechną, a po wojnie kurs przedszkolanek w Rabce i kurs reżyserski w Krakowie (przez jakiś czas przebywała również w Warszawie). Od 1937 roku należy do zespołu pieśni i tańca „Podegrodzie”. Była konsultantem zespołów folklorystycznych „Lachy” i „Sądeczoki”. Współpracuje z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i Sądeckim Parkiem Etnograficznym. Występowała niejednokrotnie w środkach masowego przekazu, upowszechniając wiedzę o kulturze lachowskiej. Jest autorką wielu scenariuszy do przedstawień ludowych wystawianych pod jej kierunkiem i wybitną znawczynią folkloru Lachów Sądeckich.Turoń

 

 

No to kiedy momy
łokres Świunt
Błozego Narodzeonio, to moze
bymy zacuły godać ło tom, jakie u nos były zwycaje. Jak sie juz zacoł
adwont, to juz łod tego już sie ludzie
przyryktowały na to, na te
Świota Bożego Narodzonioa, bo Boże Narodzoanie to było
najwioksom świotom… Wszystkie my wtedy łobchodziły to świoto i i
lotego kazdy sie przygotowywoł płodczas Adwontu. Adwont s…, jak sie Adwont zacynoł, to trzeba było… jo na przykład jak jom była jesce małą taką dzieckieom, zospy były takie łokropne, ze po kolana sie po śniegach chłodziło. Przecioz nie było wtedy oani
zodnyk tyk
płujtsóg ani raj…
rajtków ani zadny komedyj , no cłowiek chłodził prawie błoso, goło. I tak musioł iś, ale babka wstała i godo tak:
dziepa wstój, bo
musomy iś na roroty. No to jo musiałam z babką iś, pastuch wstoł łod… łodgarnoł śniyg łod chałupy, no to my ta jakosi morosały po tom śnieogu jiy do somego kłościoła. No ji z rorot jak sie przysło, no i tak sie juz roroty… musiałam na roroty, sie musiało chłodzić w kazdy
dzioj. Rano. No i tak przez ton… adwont na przykłod w nasy
chołpie młój tata zawsze przygotowywoł turonia. Bo u nos jes taki zwycoj, ze po świotak juz w drugi dzieoj świot, w Scepona, to juz zaceyły
chodoki chłodzić z turonieam. To był taki zwycoj chodzoenia, to były niby koladowaniś to te nazywaly, to nie o to, nie było
koladowani ino chłodzonie z turoniam. Co to buł ton
turój. Turój to byuło takie… takie bydlotkło. Bo wtedy duzo byuło ludzi takik niedorozwinioatymi. Teroz so i downi były to nie ino to ze teroz so. Ale downi tyz było barz duzo ludzi niedorozwinioty, głuchonioamyk, takik co nie godały, nie
swysały. A przewożnie pastuch taki był, jak był taki głuchoniomy to łon słuzył u gazdy za pastucha, bo łon mioł łobrzozać krowy, latom to łon musioł paś krowy na paświsku, musioł wygonia. I
lotegło przy tom turoniu to tak turoj byuł zrobióny taki w formie takiego bydlotka. No i pod turoniom chłodził chłodok, bo to musioł chłodzić, hulać tak jak to, jak rusać sie, jak sie rusało zwierzota tak somo. Więc przy tom turoniu chłodził tak: Cygon, prowadził tego turonia, Cygonka, Żyd no i ton nieomy. Ton nieomy łon nie godoł, ale łon chłodziuł z tom bydlotkiem, bo łon sypioł w stajni, jak słuzył u gazdy, to łon społ w stajni, łon tam nie społ
nikaj w
chołpie ani nigdzie ino w stajni śp… i łon z tom bydlotkieam chłodził, a to było, to miało taki, tak to wyglondało, ze tom turój niby sed, łon huloł, robił komedyje rozmaite w chołpach, jesce jak
koj
dziopy były, to kwicały, bo sie go boły, bo on mioł, nie, na pyscku tako scotko z jeża, to kół tam, to dziopy miały taki… jaz piscały, tak kwicały łod łod strachu przed tom turyniem, ale nie ło to chłodzi. No i to tak było, że tom turóś po jakiemsi casie jak pohuloł, to zdychoł. Zdychoł i tom nieomy łon nosił w cebrzycku włodo z kropidłam i łon wtedy zacoł joceć nad tom turoniem no i kropił go, żeby tom turoń wstoł, bo łon tak tropił sie ło to ze ton turój zdech. Cygonka lotała z… do Cygona zeby to skórao kupił znowuż z tego, bo piyrwy Cygany chłodziły, to łony zbiyrały jak gdzie, kto krowa cy świnia zdechła, to łone bia… brały i to jadły, łone ta ni miały zodnyk aoni chłorób z tego ani nic, a teroz to jy sie niby komedyje, a i tak sie mo choroby, a wtedy nie było. No to Cygonka po to chłodziła, pilnowała zeby tom Cygon łod teygo gazdy kupił to miyso z tego turonia. Tego turonia Zyd znowu kcioł skóro, bo łon sprzedawoł, bo Żydy ino handlowały wtedy. No i wtedy za… A dziod
modluł sie, on ta zbiyroł co mu ta kto doł, jak
po tyk chołpak chłodziuły. No to zbiyroł do włorka, ale jag_juz przysed do które chołpy, bło w kazdy chołpie jak zased tom, z tom turoniem chodoki zasły, to puscały, bo jakby łominuły któro chołpa, to tak znacyło, ze gardzo tom chołpom i było barz tom gazdom nijak, ze do nik akurat z turoniam kola…
koladnicy nie przysły. No i tak sie stało, ze płoźni ton dziod zacoł sie modlić nad tom turoniem i łodprawioł mu uroki. A zebyście wiedziały jak sie łodprawio uroki, to wom płowiam. To sie tak poli sie takie… takiem jakom byle jakiem
pudołko rozgrzoć
wogle, no i na te wogle sie płolywo sie to włodom te wógle, łony sie kopco, ale sie łodmowio ze: nie dziewioć, nie łosioam, nie siedom, nie sześ, nie pioć, nie śtyry, nie trzy, nie jedol. I wtedy sie płolywo… i tam dziad płolywoł tego turonia, kropił go tam i tam i i wylywoł za siebie to włoda z tami woglami i godoł idźsie uroki na dół włodóm, nie
wracejcie wiocy do dom. No i wtedy ton turoń wstawoł,
łoczosnoł sie no i wtedy była zobawa, hulanie. Wszystkie te łosoby, które były, brały udział przy tom turoniu hulały no i śpiywały
koloady no i płoźni juz wychodziły no to śpiywały za kólodo dziekujoamy,
scościo, zdrowia
wiaojcujeamy, a zebyście były zdrowe. No i i z tom wychodziły i tak kazdy, kto co mioł, wtedy piniodzy nie było, bo prze ło grosa to było tak trudno, to była biyda niemiłosierno, to co kto to to dostawały abo kawołek chleba abo…A jesce jak był taki dziod porzonny, jaki taki chodok był taki, co mioł poukładane w głowie, to łón potrafił
kajsi, bo to wtedy na świota biło sie świnio, no to na korycie sie rozluły spyrko.
Spyrka była rosolóno, ziobra były rosolóne no i sadło tyz bo poźni sie susyło na piecu. To i dziod jak był taki łobrotny, co se dawoł rada, to ón potrafił ukraś kawołek te spyrki, wrzucił do włora no i i gospodyni mu tam… A jak nie to bił wsy na chlebie, jak dopod kaj chlyb, jak takoj nie był schowany chlyb, przecio nie było zodnych spiżarek ani nic. Byuł
sołek, no to w sołku sie czymało, ale do sołku to cza było iś daleko łod chołpy. No to dziod jak juz wso zabił, bo to były taki, wtedy ludzie miały, barz duzo było tego gadów w głowach miały ludzie i te. To łon niby udawoł, ze zabijo wszy, to juz gospodyni mu dała cały ton chlyb, łona juz nie łostawiła, bo sie brzydziuła, tego ze łon tom wso doł ji. I tak sły łod chołpy do chołpy, te turoniorze, przychodziły. I co uzbiyrały, to zbłoze to co kto, co jem kto doł to juz na zakojconie tego chodzonia z tom kolodowaniam urzodzały sobie u któregosi gospodorza pozaprosały se gazdów takik ze dwoje, dwóch, czech z babami, przysły na te, no i była hulonka, wzióły tego. Bo to przy nich groł, byuł taki muzykont ze groł na… guzikówka. To była tako mało harmonijka i wtedy grywały nie na taki harmonii, tylko grały na guzikówce. No to wtedy ton muzykaont przygrywoł no i wtedy zaprosały dzieopy, ale to sie musiało wszystko łodbywać w chołpie, u dobrego gospodorza, no i tam gdzie było plac, bo to przecie nie było takik chołp, zeby salony, diabli nie wiedzo co ino była chołpa, izdebka. Jak byuły takie wielkie gazdy, to miały tako izbo paradno, to była
po drugi strónie sieoni. To była paradno izba, to w ty izbie gazda pozwoluł hulać. No to se pohulały, to tam do pónocy, bo
dłuzy nie, bo trzeba było iś spać, zeby rano wstać, no bo pastuch musioł iś. Te, co brały udział w tyk… koladowaniu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »