Sieradzkie

Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Chojne
- Woźniki
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Chojne
- Woźniki
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Chojne
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
Woźniki
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
- Tekst 10
- Tekst 11
- Tekst 12
Zapusta
- Tekst 13
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Za Sieradzkie uznaje się tu nieco arbitralnie obszar administracyjny województwa sieradzkiego istniejącego w latach 1339-1793. Dawne województwo sieradzkie wyraźnie różni środowisko geograficzne, mianowicie znaczne obszary dawnych powiatów sieradzkiego i szadkowskiego jako należące do Niżu Środkowoeuropejskiego leżą na nizinach, zaś radomszczańskiego i piotrkowskiego, przynależąc do strefy Wyżyn Polskich – na obszarze wyżynnym, pagórkowatym, a na ziemi wieluńskiej obok wyżyn występują też obniżenia. Ze względu na brak wyrazistych cech, które wyodrębniałyby Sieradzkie spośród regionów sąsiednich, trudno wyznaczyć ścisłe granice regionu – zarówno geograficznego, jak i dialektalnego. Są to ziemie przejściowe między dużymi regionami Polski, mianowicie Wielkopolską, Małopolską, Mazowszem, a także – poprzez ziemię wieluńską – Śląskiem.