Krajna
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Rudna
- Kleszczyna
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Rudna
- Kleszczyna
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Rudna
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Kleszczyna
- Tekst 5
- Tekst 6
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt wielkopolski // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Krajna to kraina historyczno-geograficzna w północno-zachodniej Polsce, która stanowi jeden z ciekawszych obszarów krajoznawczych kraju. Obszar zajmuje ponad 3500 km. Położony jest między 53°05' a 52° 50' szerokości geograficznej północnej oraz między 16°45' a 17°50' szerokości wschodniej. Granice regionu wyznaczają rzeki: Dobrzynka i Kamionka oraz Orla od północy, Noteć od południa, Gwda od zachodu i Brda od wschodu.

Różnorodność form rzeźby terenu jest następstwem zlodowacenia bałtyckiego (tzn. subfazy krajeńskie). Liczne wzniesienia morenowe przecinają się w wielu miejscach ze szlakami sandrowymi. Ukształtowanie terenu stanowią głównie: wzgórza morenowe, morena pagórkowata i falista, morena płaska, zagłębienia bezodpływowe oraz wytopiska. W dorzeczach Wisły i Odry dominują niewielkie jeziora typu rynnowego. Posiadają one wydłużone kształty i ułożone są równoleżnikowo. Przykładami większych jezior regionu są: Charzykowskie, Szczytno czy Karasińskie.