Leksykon

LEKSYKON TERMINÓW I POJĘĆ DIALEKTOLOGICZNYCH

Halina Karaś

Mapy opracowano głównie na podstawie pozycji: Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1994 (skrót: Dejna); Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, wyd. 2 rozszerzone, Kraków 2002 (skrót: Kucała), Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. rozszerz., Warszawa 1962. Numery przy skrócie Dejna oznaczają numer mapy, przy skrócie Kucała – numer omawianego zjawiska (nie stronę). Przy innych źródłach każdorazowo podano pełny adres bibliograficzny. Tytuły map i legenda – modyfikacja: Halina Karaś. Opracowanie map w programie Gimp – Izabela Stąpor, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.

Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Tytuł pozycji
Konsonantyzm
Konstrukcja `dla` + dopełniacz
Kontaminacja końcówek
Kontrakcja
Kontynuanty sonantów miękkich *l', *r'
Kontynentalne dialekty
Kontynuanty staropolskiego a długiego
Kontynuanty staropolskiego e długiego
Kontynuanty staropolskiego o długiego
Kresowe odmiany polszczyzny
Labializacja
Leksykalizacja
Liczba podwójna
Mapy językowe
Mazurzenie
Metateza
Mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskich
Mianownik liczby pojedynczej rzeczowników męskich
Mianownik liczby pojedynczej rzeczowników nijakich
Miejscownik liczby mnogiej rzeczowników
Miejscownik liczby pojedynczej rzeczowników męskich
Morfologizacja
Narzecze
Narzędnik liczby mnogiej rzeczowników
Nazwiska kobiet
Nazwy ekspresywne
Nowe dialekty mieszane na ziemiach zachodnich i północnych
Nowsze dialekty mieszane
Oboczność -ew-||-ow-
Odmiana liczebnika dwa
Odmiana liczebników 5-10
Odmiana liczebników
Odmiana przymiotnikowa rzeczowników
Odmiana przymiotników
Odmiana rzeczowników
Odmiana zaimków
Palatalizacja kaszubska
Parataksa
Pełnogłos
Pluralis maiestaticus
Podwojenie s, ś
Pomieszanie nagłosowego o- z wo-
Prejotacja
Prelabializacja
Prowincjonalizm
Przednia artykulacja a jasnego
Przegłos
Przejście nagłosowego ja- > je-
Przejście nagłosowego ra- > re-
Przejście śródgłosowego -ar- > -er-
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 101 - 150 z 255