Dialekt małopolski - Sieradzkie
Region dzi¶ PDF Drukuj Email
Alina Kępińska   

Dzi¶ Sieradzkie, utożsamiane tu z dawnym przedrozbiorowym województwem sieradzkim, pod względem administracyjnym nie jest jednolitym odrębnym regionem. Dawne jego powiaty w większo¶ci wchodz± w skład utworzonego w r. 1999 województwa łódzkiego; nie dotyczy to jedynie powiatu ostrzeszowskiego, stanowi±cego zachodni± czę¶ć dawnej ziemi wieluńskiej, zawsze słabo zwi±zanego z Sieradzkiem, leż±cego dzi¶ w województwie wielkopolskim. Cztery miasta powiatowe spo¶ród sze¶ciu dawnego województwa sieradzkiego, mianowicie Sieradz, Piotrków Trybunalski, Radomsko i Wieluń s± nadal stolicami powiatów, jedynie Szadek – dzi¶ miasto licz±ce niewiele ponad 2 tys. mieszkańców, siedziba gminy w powiecie zduńskowolskim – stracił na znaczeniu. Wskazane powiaty maj± różny status i znaczenie, np. powiaty piotrkowski sieradzki i radomszczański obszarowo należ± do największych w województwie łódzkim, a spo¶ród nich największy jest powiat sieradzki zajmuj±cy powierzchnię 1492 km2.

Badane wsie leż± w powiecie sieradzkim, toteż wła¶nie dane z tego powiatu s± tu istotne. W powiecie w roku 2006 mieszkało 120795 mieszkańców, co pod względem liczby ludno¶ci sytuowało powiat sieradzki na trzecim miejscu w województwie łódzkim. Gęsto¶ć zaludnienia z liczb± 84 mieszkańców na 1 km2 była poniżej ¶redniej dla województwa łódzkiego, która wynosiła 141 mieszkańców na 1 km2 (dane za: Rocznik Statystyczny Województw 2007 GUS, red. gł. Halina Dmochowska, Warszawa 2007, s. 194-196). Nieznaczna większo¶ć ludno¶ci (56%) mieszka na wsi, pozostała czę¶ć (44%) w czterech miastach, tj. Sieradzu, Warcie, Złoczewie i Błaszkach, z których tylko Sieradz jest miastem do¶ć dużym, licz±cym ok. 46,5 tys. mieszkańców. Po utracie praw miasta wojewódzkiego, a także po upadku dużych zakładów przemysłowych („Sira”, „Chemitex”) Sieradz nieco podupadł, nie ma tu dużych zakładów przemysłowych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »