Ostródzkie
Geografia Geografia regionu
Historia regionu

Historia regionu
Historia wsi
-Dłużki

Region dzi¶

Region dzi¶
Wie¶ dzi¶
- Dłużki

Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Dłużki
- Tekst 1
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura

Gwary ostródzkie występuj± przede wszystkim na terenie dzisiejszego powiatu ostródzkiego, czę¶ciowo obejmuj±c swym zasięgiem także powiat olsztyński i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim. Granice tych gwar wyznaczaj± w przybliżeniu wsie: Witułty, gm. Olsztynek, Mierki, gm. Olsztynek, Swaderki, gm. Olsztynek od wschodu, Lipowo, gm. Kozłowo, Turówko, gm. Kozłowo, Ulnowo, gm. Grunwald od południa, Glaznoty, gm. Ostróda, Lipowo, gm. Ostróda od zachodu oraz Ru¶ Mała, gm. Ostróda i Liwa, gm. Miłomłyn od północy.