Dialekt śląski
Geografia Zasięg terytorialny i podziały dialektu
Charakterystyka dialektu Charakterystyka dialektu
Gwara regionu Teksty gwarowe:
- Śląsk północny
- Śląsk środkowy
- Śląsk południowy
Historia dialektu Dialekt wczoraj i dziś
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura

 Nazwa Śląsk jest niejednoznaczna, na ogół oznacza historyczną dzielnicę, która wielokrotnie zmieniała swą przynależność państwową. Zresztą samo pojęcie Śląska – z jego wewnętrznymi podziałami ewoluowało w czasie, podobnie jak granice, przynależność państwowa i po części skład etniczny tak określanego terytorium. W tym opracowaniu nazwą Śląsk określa się określony obszar dialektalny, którego mieszkańcy posługują się lokalnymi gwarami.