Wielkopolska wschodnia
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Spławie
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Spławie
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Spławie
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Słowniczek
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt wielkopolski // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Tereny wschodniej Wielkopolski te to skraj Pojezierza Kujawskiego i równocześnie równiny Niziny Wielkopolskiej. W południowej części gminy znajdują się tereny Nadwarciańskiego Parku Narodowego, na których występuje wiele gatunków roślin i zwierząt niespotykanych gdzie indziej (przede wszystkim jest to rzadka roślinność bagienna i wodna).

Tereny wschodniej Wielkopolski są równinne, czasem tylko pagórkowate (wzniesienia rzadko przekraczają 150 m n.p.m.). Urozmaiceniem rzeźby terenu są jedynie zbocza doliny Warty, bowiem ta część Polski leży na terenie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Od południa dolinę Warty podchodzi Wysoczyzna Kaliska. Północna część Wysoczyzny Kaliskiej wyróżnia się strefą pagórków konińsko-tureckich, dochodzących nawet do 187 m n.p.m. (Złota Góra). Ta część Wysoczyzny jest odosobnionym płatem moreny czołowej i jak wyspa wznosi się ponad dolinami Warty.