Łowickie
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Boczki
- Piaski
- Urzecze
- Zabostów
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Boczki
- Piaski
- Urzecze
- Zabostów
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Boczki
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Piaski
- Tekst 4
- Tekst 5
Urzecze
- Tekst 6
Zabostów
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
- Tekst 10
- Tekst 11
- Tekst 12
- Tekst 13
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Łowickie to region dialektologiczny, historyczny i etnograficzny w Polsce centralnej. Pod względem dialektologicznym jego przynależność dialektalna jest określana różnie. Łowickie bywa włączane zarówno do Małopolski, jak i Mazowsza, a w części prac podkreśla się ich pograniczny charakter małopolsko-mazowiecko-wielkopolski. Etnograficznie natomiast jest traktowane jako część Mazowsza. Pod względem historycznym Łowickie to obszar dawnego Księstwa Łowickiego – posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski. Księstwo Łowickie obejmowało tereny w dolinie Bzury i jej dopływów od rzeki Mrogi z zachodu do Rawki na wschodzie między 37,22o a 37,57o długości wschodniej i 51,46o a 52,16o szerokości północnej.