Lubawskie
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Zwiniarz
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Zwiniarz
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Zwiniarz
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Ziemia lubawska położona jest w Polsce północnej, w etnograficznym układzie regionalnym graniczy na południu z Mazowszem Płockim, od wschodu z Mazurami, od północy z ich podregionem, określanym przez tamtejszą ludność mianem Stare Prusy, oraz na zachodzie i północnym zachodzie z ziemiami: dobrzyńską, michałowską i chełmińską. Jest to więc obszar peryferyczny, wystawiony tym samym na kulturowe wpływy regionów sąsiednich. Główne miasta to: Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie i Działdowo.

Gwara lubawska obejmuje prawie całą ziemię lubawską, od Lubawy i okolic na północy, poprzez Szenwałd i Kozłowo na zachodzie, aż po Szynkowo, Szczukę i Brodnicę na południu oraz Marcinkowo i Tułodzieje na północnym wschodzie. W części północnej zauważalny jest wpływ dialektu ostródzkiego. Na południu uwidacznia się z kolei dialekt grudziądzki.