Dialekt mazowiecki
Geografia Zasięg terytorialny i podziały dialektu
Charakterystyka dialektu Charakterystyka dialektu
Gwara regionu Teksty gwarowe:
- Mazowsze bliższe
- Mazowsze dalsze
- Kurpie
- Łowickie
- Podlasie
- Suwalszczyzna
- Mazury
- Warmia
- Ostródzkie
- Lubawskie
Historia dialektu Dialekt wczoraj i dziś
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura

Gwary dialektu mazowieckiego kształtowały się na przestrzeni wieków pod wpływem czynników wewnętrzno- i zewnętrznojęzykowych. Stan dzisiejszy jest wynikiem zamierzchłych dziejów historycznych, ruchów osadniczych, podziałów administracyjnych i kościelnych, lecz także najnowszych dziejów ziem, które ze względu na cechy dialektalne zamieszkującej ich ludności zostały zaklasyfikowane do geograficzno-lingwistycznego obszaru dialektu mazowieckiego.