Lubelszczyzna zachodnia
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Giełczew
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Giełczew
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Giełczew
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Lubelszczyzna zachodnia w większości położona jest na terytorium Wyżyny Lubelskiej, jednak jej południowe krańce zahaczają o Roztocze i Kotlinę Sandomierską.

Najważniejszą rzeką tego regionu jest Wisła, sieć wodną tworzą jednak także: Wieprz, Bystrzyca, Chodelka, Sanna, Krzna, San.

Województwo lubelskie charakteryzuje się licznymi walorami krajoznawczymi. W regionie tym znajdują się 2 parki narodowe: Poleski i Roztoczański, 17 parków krajobrazowych, 17 obszarów chronionego krajobrazu oraz 86 rezerwatów przyrody, tereny te stanowią łącznie 26,8 % powierzchni całego województwa.