Mazury
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Biała Piska
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Biała Piska
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Biała Piska
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Kultura ludowa Warmii
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Mazury to historyczna i etnograficzna kraina położona w północno-wschodniej Polsce. Geograficznie jest częścią Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego. Do Mazur należą obecnie następujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński (bez gminy Reszel), węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, ełcki, piski, mrągowski, szczycieński, nidzicki, ostródzki oraz gminy: Działdowo i Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, gmina Lelkowo i wschodnia część gminy Braniewo w powiecie braniewskim.