Leksykon
Kompozycja PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Kompozycja (łac. compositio ‘połączenie, zestawienie’) – tworzenie nowych wyrazów poprzez łączenie wyrazów (tematów słow.) w jedną formalną i znaczeniową całość. Rezultatem kompozycji są wyrazy złożone (złożenia i zrosty). Łączenie to odbywa się bezpośrednio bez użycia formantów słowotwórczych (powstają wtedy zrosty, np. pustanoc ‘noc czuwania nad zmarłym’, chleburad ‘ktoś łasy na chleb’, paniłaska ‘łasica’) lub za ich pomocą (rezultatem procesu są złożenia, np. wielgolen ‘gatunek lnu’, wszobij ‘gęsty grzebień’, kopidół ‘grabarz’, moczypysk ‘pijak’). Termin ten bywa też stosowany na określenie rezultatów tego procesu, czyli samych wyrazów złożonych. Por. Derywacja, Ekspresywne nacechowanie wypowiedzi, Słownictwo ekspresywne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »