Dialekt małopolski - Podhale
Dzieje wsi Dzianisz PDF Drukuj Email
Alek Be¶ka i Marta Chrz±stek   

Dzianisz powstał na pocz±tku XVII wieku, a zezwolenie na założenie wsi Walentemu Pietrzykowskiemu wydał 17 lipca 1619 roku starosta nowotarski Stanisław z Popowa Witowski. We wsi znajdowały się: młyn, falusz, karczma i tracz przy uj¶ciu potoka.

Od 1765 roku wie¶ wraz z wójtostwem dzianiskim była w posiadaniu Józefa i Barbary Wojnarowskich. Od 1812 roku wła¶cicielem tych terenów był Aleksander Zakrzewski, a po czterdziestu latach wie¶ kupił Karol Hauber. W 1852 roku Dzianisz liczył około 1000 mieszkańców. Od połowy wieku XIX aż do 1930 roku szlacheckie grunty przechodziły w ręce górali.

W 1932 roku staraniem mieszkańców Dzianisza wybudowano drewniany ko¶ciół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, który to zachowuje tradycyjny styl architektury podhalańskiej. Wewn±trz ko¶cioła znajduje się kamienna figura ¶w. Barbary z 1772 roku (dar Józefa i Barbary Wojnarowskich).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »