Krakowskie
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Płaza
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Płaza
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Płaza
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Region gwar krakowskich – wyznaczony przez Stanisława Urbańczyka – obejmuje następujące makroregiony:

Wyżynę Krakowsko-Częstochowską (część Wyżyny Małopolskiej zajmująca 2616 km²), inaczej Jurę Krakowsko-Częstochowską, która rozciąga się od Krakowa po Częstochowę (na długości ok. 80 km) gdzie pas wzgórz wznosi się od 300-515 m n.p.m.. W skład Wyżyny Krakowsko-Częstochowska wchodzą: Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowicki, Grzbiet Tenczyński.