Wielkopolska środkowa
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Baranówko
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Baranówko
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Baranówko
- Tekst 1
- Tekst 2
Słowniczek
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt wielkopolski // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Gmina miejsko-wiejska Mosina należy administracyjnie do powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim. Geograficznie zajmuje teren Wysoczyzny Poznańskiej (subregion zwany Pagórkami Stęszewskimi), Wysoczyzny Gnieźnieńskiej (subregion Równina Średzka), i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (odcinek Obrzański na zachód o Mosiny, na wschodzie odcinek Śremski, na północy odcinek przełomowy Warty, od południa Równina Kościańska).

Krajobraz gminy jest zatem urozmaicony licznymi wzniesieniami. Jest to efekt zlodowaceń (środkowopolskie i bałtyckie) oraz ocieplenia klimatu, które to procesy sięgają ok. 300 tys. lat temu. Procesy interglacjalne zostawiły po sobie torfowiska; zlodowacenie bałtyckie sprzyjało powstawaniu wysoczyzn morenowych, sandrów, rynien jeziornych, form ozowych i kemowych, pradolin i stopni terasowych; ok. 13 000 lat temu ocieplenie klimatu spowodowało wytopienie się brył lodów zagrzebanych w gruncie, powstawaniu jezior polodowcowych, zanikowi zmarzliny oraz uaktywnieniu procesów wydmotwórczych. Okres holoceński (trwający nadal) odznacza się współcześnie oddziaływaniem wód opadowych, rzecznych, zarastaniem jezior itp.