Dialekt małopolski - Pogranicze Mazowsza
Region dziś PDF Drukuj Email
Monika Kresa   

W związku z reformą z 1999 roku ziemia radomska została włączona do województwa mazowieckiego, Radom zaś jest stolicą powiatu radomskiego i najważniejszym ośrodkiem przemysłowym i akademickim. Znajduje się tutaj 7 szkół wyższych i 3 kolegia nauczycielskie.

W Radomiu znajduje się Muzeum Wsi Radomskiej, w którym na 32 m2 zgromadzono 60 obiektów budownictwa wiejskiego (chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie i wiatraki). Muzeum posiada również eksponaty ruchome (m.in. pojazdy, maszyny rolnicze, narzędzia pszczelarskie, sztukę ludową). Pracownicy muzeum prowadzą działalność naukową i edukacyjną, współorganizują między innymi warsztaty muzyczne, mające za zadanie zapoznać wszystkich zainteresowanych z tradycyjną muzyką regionu radomskiego. W radomiu działają też dwa teatry, kilka muzeów (między innymi Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Centrum Rzeźby Polskiej) oraz liczne domy kultury.

Powiat radomski zajmuje obszar 1.530 km2 (153 tys. ha). Zamieszkuje ten teren 144 tys. osób (78,1% ludności stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich). W skład powiatu wchodzi jedna gmina miejska: Pionki, gminy miejsko-wiejskie: Iłża, Skaryszew, gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew. Powiat usytuowany jest na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, co stwarza dobre warunki rozwoju gospodarczego. Warunki naturalne sprzyjają także rozwojowi ogrodnictwa i rolnictwa. W ostatnich latach, podobnie jak w innych regionach kraju, tutaj również wzrosło zainteresowanie agroturystyką, sprzyja temu szczególnie naturalne usytuowanie powiatu radomskiego na terenie Puszczy Kozienickiej i lasów iłżeckich.

Bullą z 1992 roku z części dawnej diecezji sandomiersko-radomskiej utworzono diecezję radomską, należącą do archidiecezji częstochowskiej. Znajduje się w niej 29 dekanatów, w których skład wchodzi 299 parafii.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »