Żywiecczyzna
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Korbielów
- Złatna
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Korbielów
- Złatna
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Korbielów
- Tekst 1
- Tekst 2
Złatna
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Żywiecczyzna to region w południowo-środkowej Polsce (w południowo-zachodniej Małopolsce), różnie określany przez badaczy, łączony albo z XVI-wieczną ziemią żywiecką, albo węziej z powiatem żywieckim. Najczęściej przyjmuje się, że Żywiecczyzna rozciąga się między Bramą Wilkowicką na północy i granicą polsko-czeską na południu. Wschodnia granica ziemi żywieckiej od Bramy Wilkowickiej ciągnie się do Międzybrodzia Żywieckiego, a następnie grzbietem Beskidu Małego, obejmuje dorzecze Soły i Koszarawy, od zachodu zaś od Bramy Wilkowickiej, przez Magurę Klimczakowską, przełęcze Karkoszczowkę i Salmopolską, wzdłuż pasma Babiej Góry (Beskid Śląski), przez Przełęcz Koniakowską, Ochodzitą aż po Zwardoń na południu.