Dialekt małopolski - Kieleckie
Wie¶ Radkowice dzi¶ PDF Drukuj Email
Stanisław Cygan   

Nazwa wsi oraz gwarowa postać D. i Msc.: Radkowice, Radkowic, (w) Radkowicach.

Przymiotnik od nazwy wsi: radkowicki.

Nazwa mieszkańca: radkowianin, radkowianka, gw. radkowiok, radkowionka.

Gmina: Pawłów.

Powiat: starachowicki.

Województwo: ¶więtokrzyskie.

Położenie: wie¶ jest usytuowana w kierunku północno-wschodnim od Kielc w odległo¶ci ok. 40 km, od Starachowic w odległo¶ci 18 km, a od Bodzentyna 12 km.

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do woj. kieleckiego.

Parafia: Radkowice.

Liczba mieszkańców - 665, 1 osoba zameldowana na pobyt tymczasowy (r. 2007).

Wsie s±siednie: Bronkowice, Radkowice Kolonia, Rzepinek, Rzepin.

Wie¶ Radkowice jest położona na terenie pagórkowatym. Dzieli się wyraĽnie na cztery czę¶ci. Na poł.-wschód równolegle do skraju lasu rozci±ga się czę¶ć, zwana Podborzem. W kierunku poł.-zach. znajduj± się Podosiny, które ł±cz± się z wsi± s±siedni±, czyli Bronkowicami. W bezpo¶rednim s±siedztwie Starej Wsi mie¶ci się dwór (resztówka podworska raz z zabytkowym parkiem, stuletnim modrzewiowym dworkiem i zabytkow± stodoł± umieszczon± w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Chęcin). Równolegle do Podborza w kierunku płd. rozpo¶ciera się strona, która jest podzielona na 3 czę¶ci: Zagajnie, Stronę, Pod¶lesinę, zwan± niekiedy Ukrain±. Przez czę¶ć, zwan± Stron±, prowadzi bita droga, ł±cz±c± wie¶ ze Starachowicami, gminnym Pawłowem. Czę¶ć wsi Radkowice Kolonia, ł±cz±ca się bezpo¶rednio z Bronkowicami, rozci±ga się na górzystym terenie sięgaj±cym aż do rzeki ¦wi¶liny i dalej po Brogowiec. Tędy prowadzi droga na Wykus, gdzie bije Ľródło Langiewicza.

Główne Ľródła utrzymania osób dorosłych to praca we własnych, niedużych gospodarstwach rolnych, praca najemna poza rolnictwem, emerytury, renty inwalidzkie. 26 osób prowadzi własn± działalno¶ć gospodarcz±.

Na wsi znajduje się Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej, o¶rodek zdrowia. S± trzy sklepy prywatne i sze¶ć tartaków.


Dane statystyczne: udostępnione przez pracowników UG w Pawłowie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »