Mazowsze dalsze
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Borucza
- Strachówka
- Niećkowo
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Borucza
- Strachówka
- Niećkowo
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Borucza
- Tekst 1
- Tekst 2
Strachówka
- Tekst 3
- Tekst 4
Niećkowo
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Pod względem geograficznym Mazowsze Dalsze niewiele różni się od Mazowsza Bliższego. W większości położone jest na terytorium nizin środkowopolskich. Jest zasadniczo terenem rolniczym, w mniejszym stopniu zurbanizowanym niż Mazowsze Bliższe, brak tutaj bowiem dużych ośrodków miejskich, takich jak Warszawa czy Płock, które zmieniałyby krajobraz geograficzny tego terenu. Podstawowe uprawy to: zboża, rzepak, buraki cukrowe. Ważnym elementem przetwórstwa rolnego są sady, Mazowsze ma bowiem największy w Polsce udział w produkcji sadowniczej.