Dialekt małopolski - Łęczyckie
Literatura PDF Drukuj Email
Alina Kępińska   

Literatura dialektologiczna:

Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław 1973.

Maria Kamińska, Gwary Polski centralnej, Wrocław 1968.

Kazimierz Nitsch, Z historii narzecza małopolskiego, [w:] Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski, t. II, Kraków 1928, s. 451-465.

Kazimierz Nitsch, O atlas językowy województwa łódzkiego, Rocznik Historyczny, Łódź 1930.

Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. drugie, zmien. przez autora, Warszawa 1960.

Jerzy Reichan, Gwary polskie w końcu XX w., [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. Walerego Pisarka, Kraków 199, s. 262-278.

Zdzisław Stieber, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego. Z 8 mapami, Kraków 1933.

Anna Strokowska, Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź 1978.

Mieczysław Szymczak, Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, Cz. 1 – 8, Wrocław 1962-1973.

Mieczysław Szymczak, Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim, Łódź 1961.

Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 7, Warszawa 1984.Literatura historyczna, etnograficzna i inna:

Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Henryka Rutkowskiego opracowali Krzysztof Chłapowski, Anna Dunin-Wąsowiczowa, Stefan K. Kuczyński, Kazimierz Pacuski, Elżbieta Rutkowska, Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska, Warszawa 1998, cz. 1. Mapy, plany, cz. 2. Komentarz, indeksy.

Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, red. Kazimierz Badziak, Łódź – Brzeziny 1997.

Zbigniew Ciekliński, Zabytki Ziemi Łęczyckiej, [w:] Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź 1964, s. 141-168.

Jan Piotr Dekowski, Zbigniew Hauke, Folklor Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 1981.

Jan Dylik, Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru, Łódź 1948.

Jan Dylik, Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, Łódź 1971.

Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 63 autentycznych rycin, Kraków 1903.

Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1972.

Wiktoryn Grąbczewski, Łęczyckie bajanie o Borucie panie, Warszawa 1990.

Legendy łęczyckie. Zebrała i opracowała Jadwiga Grodzka, Łódź 1960.

Jadwiga Grodzka, Łęczyca i okolice, Łódź 1972.

Jadwiga Grodzka, Łęczycka sztuka ludowa, [w:] Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź 1964, s. 169-179.

Ilustrowany atlas Polski. Nasza ojczyzna – mapy, informacje, krajobrazy, red. prowadzący Barbara Karpińska, Elżbieta Maissner, wyd. 3, Reader’s Digest, Warszawa 2006.

Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, red. Janusz Szymczak, Łęczyca – Łódź 2003.

Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, pod red. Ryszarda Rosina, Łęczyca 2001.

Andrzej Nadolski, Łęczyca we wczesnym średniowieczu, [w:] Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź 1964, s. 67-89.

Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe. Część druga trzytomowego dzieła opisującego stroje noszone na terenie Polski, Warszawa 2007 (o stroju łęczyckim, s. 226-237).

Rocznik Statystyczny Województw 2007 GUS, red. gł. Halina Dmochowska, Warszawa 2007.

Henryk Rutkowski, Granice państwowych jednostek terytorialnych, [w:] Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Henryka Rutkowskiego opracowali Krzysztof Chłapowski, Anna Dunin-Wąsowiczowa, Stefan K. Kuczyński, Kazimierz Pacuski, Elżbieta Rutkowska, Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska, Warszawa 1998, cz. 2. Komentarz, indeksy, s. 26-29.

Małgorzata Wilska, Środowisko geograficzne, [w:] Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Henryka Rutkowskiego opracowali Krzysztof Chłapowski, Anna Dunin-Wąsowiczowa, Stefan K. Kuczyński, Kazimierz Pacuski, Elżbieta Rutkowska, Stanisław Trawkowski, Małgorzata Wilska, Warszawa 1998, cz. 2. Komentarz, indeksy, s. 19-25.

Stanisław Zajączkowski, Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, Łódź 1951.

Stanisław Zajączkowski, W sprawie plemion Łęczycan i Sieradzan, Slavia Antiqua 1953, t. 4,

Stanisław Zajączkowski, Zajączkowski Stanisław Marian, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej, cz. 1. (Abramowce – Mzurki), cz. 2. (Nacki – Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia), Łódź 1966-1970.

Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź 1964.

 

Strony internetowe poświęcone Łęczyckiemu:

http://www.leczyca.pl

http://powiatleczycki.republika.pl

http://zamek.leczyca.pl

http://pthlodz.uni.lodz.pl/dydaktyka/papiernik/htm

 
« poprzedni artykuł