Dialekt małopolski - Ziemia biecka
Wie¶ Olszyny dzi¶ PDF Drukuj Email
Halina Kara¶   

 

Nazwa wsi oraz gwarowa postać dopełniacza i miejscownika: Olszyny, Olszyn, w Olszynach, gwar. Łolsyny, Łolsyn. w Łolsynak.

Przymiotnik od nazwy wsi: olszyński.

Nazwa mieszkańców: gwar. łolsyniok, łolsynionka, ogp. olszynianin, olszynianka.

Gmina: Rzepiennik Strzyżewski.

Powiat: tarnowski.

Położenie: wie¶ położona na obszarze Pogórza Ciężkowickiego 17 km na zachód od Tuchowa, 37 km od Tarnowa, 30 km na północ od Gorlic. Olszyny znajduj± się w północno-wschodniej czę¶ci Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (jest tu kilka ciekawych pomników przyrody, m.in. wiekowy d±b).

Województwo: małopolskie.

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Parafia: Olszyny (rzymskokatolicka), ko¶ciół drewniany pw. Podwyższenia ¶w. Krzyża.

Ludno¶ć: 2 214 osób (2008 r.). Gęsto¶ć zaludnienia – 99 osób / km2.

Liczba domów: 560 (2008 r.).

Powierzchnia wsi: 2, 24 km2.

Olszyny należ± do gminy Rzepiennik Strzyżewski, któr± się okre¶la jako gminę rolnicz±, charakteryzuj±c± się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i duż± liczb± osób utrzymuj±cych się z rolnictwa. Główne uprawy to ziemniaki i zboże. Gmina specjalizuje się w produkcji zwierzęcej. Mieszkańcy ł±cz± tez często pracę na roli w małych kilkuhektarowych gospodarstwach z prac± poza rolnictwem. Częsta jest też sezonowa emigracja zarobkowa, głównie do Włoch, Hiszpanii, Austrii, Niemiec. W Olszynach jest szkoła podstawowa i gimnazjum.

Wsie s±siaduj±ce: Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi, Jodłówka Tuchowska, Żurowa, Ołpiny (zob. mapa gminy Rzepiennik Strzyżewski).

 

Dane statystyczne za:

 http://www.wikipedia.org.pl (z dnia 25 III 2008 r.),

http://www.rzepiennik.intarnet.pl (z dnia 20 XII 2008 r.).

 

Fotografie: Jolanta Janusz.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »