Dialekt małopolski
Geografia Zasięg terytorialny i podziały dialektu
Charakterystyka dialektu Charakterystyka dialektu
Gwara regionu Teksty gwarowe:
- Pogranicze Mazowsza
- Łęczyckie
- Sieradzkie
- Kieleckie
- Lasowiacy
- Krakowiacy wschodni
- Lubelszczyzna zach.
- Lubelszczyzna wsch.
- Przemyskie
- Ziemia biecka
- Sądecczyzna
- Podhale
- Spisz
- Orawa
- Żywiecczyzna
- Krakowskie
-
Historia dialektu Dialekt wczoraj i dziś
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura

Granice zasięgu dialektu małopolskiego obejmują w przybliżeniu obszar południowo-wschodniej i środkowej części Polski od środkowego biegu Pilicy i Wieprza aż po Karpaty. Podstawę dialektu małopolskiego stanowiło dawne skupisko etniczno-językowe plemienia Wiślan w dorzeczu górnej Wisły między Podgórzem Karpackim, Górami Świętokrzyskimi i Puszczą Sandomierską.